ARHIV 2013


20. december 2013

Brošura Tehnologija WiMAX in zdravje

WiMAX je brezžična tehnologija za širokopasovni prenos podatkov v območju do nekaj kilometrov. WiMAX ima veliko možnosti, da bo postal standardna tehnologija zagotavljanja širokopasovnega dostopa na območjih, kjer je zagotavljanje dostopa preko kabelske povezave prezahtevno ali nesmotrno.
Za svoje delovanje potrebuje WiMAX sistem bazne postaje, ki predstavljajo nove vire EMS v okolju. Pojavljajo se številna vprašanja o vplivih na zdravje ljudi, ki bivajo v bližini. V novi brošuri Tehnologija ViMAX in zdravje so predstavljeni biološki vplivi in zdravstvena tveganja WiMAX baznih postaj. Izračunane in izmerjene vrednosti so primerjane s slovensko zakonodajo, predstavljena pa so tudi vplivna območja WiMAX baznih postaj, to je območja, kjer so zakonsko predpisane vrednosti presežene.

Več na strani Publikacije/Brošure.


9. januar 2013

Kompromisni predlog zakonodaje o poklicni izpostavljenosti EMS

Evropska unija (EU) je dosegla neformalni dogovor o pregledu zakonodaje o omejevanju poklicne izpostavljenosti EMS, čeprav pri tem ni upoštevala zahtev sindikatov, da se poleg kratkotrajnih škodljivih vplivov v zakonodaji upoštevajo tudi mogoči dolgotrajni škodljivi vplivi.

Evropski sindikalni inštitut (ETUI) meni, da je prav negotovost zaradi naglega širjenja uporabe novih tehnologij, ki so vir EMS (npr. mobilni telefoni, MRI slikanje, osebni računalniki...) spodbudila EU, da je v letu 2004 sprejela direktivo 2004/40/ES, ki določa minimalne zahteve o varovanju delavcev pred EMS.

Zaradi nekaj odprtih vprašanj ter lobiranja medicinsko-tehničnega sektorja je bil skrajni datum za implementacijo z leta 2008 podaljšan na leto 2012, nato pa je sledil nov odlog za dve leti. V tem času so bili pripravljeni različni novi predlogi zakonodaje, ki pa niso bili deležni ustreznega konsenza vpletenih strani. Zadnji kompromisni predlog naj bi končno bil zrel za parlamentarno obravnavo v mesecu februarju 2013.

Evropski sindikalni inštitut je ob tem dejal, da pozdravlja pričetek postopka obravnave nove zakonodaje in upa, da jo bo Evropski parlament potrdili, da pa ostaja odprto pomembno vprašanje morebitnih dolgotrajnih škodljivih učinkov. Zato bodo tudi v prihodnje ostali pozorni in bodo v primeru novih znanstvenih dokazov podali ustrezne pobude.

Več o tem na strani Aktualno.