ARHIV 2014


22. december 2014

Brošura

Brošura Mobilni telefoni in zdravje

Mobilni telefoni so postali nepogrešljiv del našega vsakdanjika. Kljub številnim opravljenim raziskavam nevarnosti za zdravje zaradi uporabe mobilnega telefona niso dokazane, a obstaja možnost, da mobilni telefoni pri pogostih uporabnikih predstavljajo povečano tveganje za razvoj nekaterih vrst raka v glavi in vratu.
Da bi podrobneje predstavili, kakšna sevanja povzročajo mobilni telefoni, koliko smo med njihovo uporabo izpostavljeni, ter kaj je pri uporabi mobilnih telefonov potrebno vedeti, smo pripravili brošuro Mobilni telefoni in zdravje.
V brošuri je predstavljeno delovanje mobilne telefonije s poudarkom na mobilnem telefonu kot viru sevanja. Mobilni telefon je namreč sodobna komunikacijska naprava, ki lahko deluje v več frekvenčnih območjih in z različnimi komunikacijskimi tehnologijami, saj se mobilni telefoni vse več uporabljajo tudi za druge naloge kot le za telefonske klice. Zaradi vsega opisanega smo pri uporabi mobilnega telefona pri različnih namenih uporabe in pri različnih pogojih v okolju (predvsem kvaliteta signala bazne postaje) zelo različno izpostavljeni. Zato so v brošuri zbrani tudi vsi tisti ukrepi, ki zmanjšujejo našo izpostavljenost in vodijo k izvajanu načela previdnosti.

Zloženka je na voljo tukaj.


9. april 2014 Članek

Elektromagnetna sevanja v okolici baznih postaj LTE

Omrežje LTE se v zadnjih dveh letih pospešeno gradi tudi v Sloveniji. Ker se nov sistem umešča ob ohranjanju delovanja obstoječih mobilnih sistemov GSM in UMTS, se skupne sevalne obremenitve okolja zaradi tega povečujejo.
V reviji Elektrotehniški vestnik je izšel članek strokovnjakov Inštituta za neionizirna sevanja z naslovom Elektromagnetna sevanja v okolici baznih postaj LTE. Članek obravnava doprinos novega sistema mobilne telefonije LTE k skupnim sevalnim obremenitvam v okolju. Temelji na večjem številu terenskh meritev, izvedenih predvsem na območju mesta Ljubljana, kjer je tudi največ baznih postaj sistema LTE. Članek si lahko preberete tukaj.

Projekt "Elektromagnetna sevanja v okolici baznih postaj LTE" v Sloveniji je delno sofinanciran s strani projekta Forum EMS.