ARHIV 2015


22. december 2015

Brošura

Študija o izpostavljenosti prebivalstva nizkofrekvenčnim magnetnim poljem

Inštitut za neionizirna sevanja je izvedel študijo o zpostavljenosti prebivalstva nizkofrekvenčnim magnetnim poljem v različnih okoljih. Študija je na voljo na tej povezavi, najdete pa jo tudi med publikacijami Inštituta za neionizirna sevanja.
Rezultati kažejo, da so vrednosti magnetnega polja najvišje v primerih, ko se v neposredni bližini bivalnega okolja nahaja transformatorska postaja, najsi bo to tik poleg samega prostora ali pod njim. Prispevki daljnovodov so bistveno manjši od prispevkov transformatorskih postaj, razen v primerih, ko so zelo obremenjeni in se nahajamo v njihovi neposredni bližini. Običajno pa njihovi prispevki niso bistveno višji od prispevkov hišne inštalacije in sevanja električnih aparatov in naprav doma. Rezultati meritev so skladni z ugotovitvami iz predhodne študije (glej publikacijo Valič B, Trček T, Gajšek P. Trajne meritve magnetnega polja v bližini 220 IN 400 kV daljnovodov v Sloveniji s trenutnimi meritvami električnega polja. Inštitut za neionizirna sevanja, 2014.), da je prispevek daljnovodov, ki so oddaljeni več kot 60 m od stanovanj, zanemarljiv, primerljiv ali celo manjši od sevalnih obremenitev, ki jih v svoji okolici povzročajo hišna inštalacija, gospodinjske naprave ter druge električne in elektronske naprave.
Rezultati kažejo, da bi morali za zmanjševanje tveganja zaradi izpostavljenosti magnetnim poljem ljudi, katerih dolgotrajne povprečne vrednosti presegajo vrednost 0,4 µT, bistveno več pozornosti nameniti umeščanju transformatorskih postaj v bivalno okolje.
Glede daljnovodov pa lahko zaključimo, da je z upoštevanjem načela previdnosti in uvajanjem empirične varnostne razdalje 60 m prispevek električnih in magnetnih polj v stavbah zanemarljiv zaradi že prisotnih polj kot posledice hišne inštalacije, gospodinjskih naprav ter drugih električnih in elektronskih naprav.


14. maj 2015

Logo

Ali lahko zdravo porjavimo?

V oddaji Ugriznimo znanost na Televiziji Slovenija 1 je bila 14. maja 2015 tema pogovora tveganje zaradi sonca in uporabe solarijev. V oddaji je kot gost v studiu sodeloval direktor Inštituta za neionizirna sevanja dr. Peter Gajšek, vodja laboratorija dr. Blaž Valič pa je predstavil postopek meritev UV sevanja v solariju. Oddajo si lahko ogledate na spletni strani RTVSLO.


27. marec 2015

Brošura

Brošura Brezžični sistemi in zdravje

Z izjemno hitrim razvojem novih tehnologij se človekovo naravno in bivalno okolje temeljito spreminjata. Elektrika je prodrla na vsa področja človekovega življenja, saj stroje in naprave, ki jih poganja, najdemo v industriji, prometu, znanosti in medicini ter seveda tudi v slehernem gospodinjstvu. Z naraščanjem števila naprav, ki jih uporabljamo, se povečuje tudi naša izpostavljenost sevanjem. Med prebivalstvom je čedalje bolj razširjen tudi strah pred morebitnimi negativnimi vplivi elektromagnetnih sevanj na zdravje. Razlog zaskrbljenosti ob uporabi elektronskih naprav ter odklonilnih stališč javnosti do umestitve novih virov elektromagnetnih sevanj (oddajnikov, baznih postaj) v prostor je tudi pomanjkljivo obveščanje in pomanjkanje konstruktivnega dialoga.

Namen te brošure je objektivno in nepristransko informiranje o vplivih elektromagnetnih sevanj, ki jih povzročajo brezžični sistemi kot so radijski in televizijski oddajniki, bazne postaje mobilne telefonije, usmerjevalniki. Vsebina brošure o vplivu elektromagnetnih sevanj brezžičnih sistemov na zdravje temelji na ključnih znanstvenih ugotovitvah najpomembnejših organizacij, ki so pristojne za pregled in kritično vrednotenje znanstvene literature, kot so:

Brošura je na voljo tukaj.


9. marec 2015

Logo

Mnenje znanstvenega odbora za novo ugotovljena zdravstvena tveganja

Znanstveni odbor za novo ugotovljena zdravstvena tveganja (SCENIHR) v okviru Evropske komisije je izdal mnenje o najnovejših podatkih o vplivih novih tehnologij na zdravje.
SCENIHR je ugotovil, da rezultati obstoječih raziskav ne kažejo na negativne zdravstvene vplive pri izpostavljenostih, ki so nižje od znanstveno določenih mejnih vrednosti in priporočil EU.
Nekatere raziskave sicer kažejo na povezavo med uporabo mobilnih telefonov in povečano incidenco raka slušnega živca in drugih tumorjev na možganih, medtem ko druge raziskave niso potrdile te povezave. Zato SCENIHR opozarja na previdnost pri interpretaciji te povezave, saj se stopna incidence teh relevantnih tumorjev na možganih v svetu ne povečuje z razmahom mobilne telefonije.

Več na strani Evropske komisije.


17. feburuar 2015

Brošura

Brošura Naprave za distribucijo električne energije

Z izjemno hitrim razvojem novih tehnologij se človekovo naravno in bivalno okolje temeljito spreminjata. Elektrika je prodrla na vsa področja človekovega življenja, saj stroje in naprave, ki jih poganja, najdemo v industriji, prometu, znanosti in medicini ter seveda tudi v slehernem gospodinjstvu. Jakost umetno ustvarjenih sevanj se v primerjavi z naravnimi sevanji povečuje. Med prebivalstvom je čedalje bolj razširjen tudi strah pred morebitnimi negativnimi vplivi električnih in magnetnih polj omrežne frekvence 50 Hz na zdravje. Razlog zaskrbljenosti ob uporabi elektronskih naprav ter odklonilnih stališč javnosti do umestitve novih virov elektromagnetnih sevanj (daljnovodov, transformatorskih postaj) v prostor je tudi pomanjkljivo obveščanje in pomanjkanje konstruktivnega dialoga.

Namen te brošure je objektivno in nepristransko informiranje o vplivih električnih in magnetnih polj, ki jih povzročajo sistemi za distribucijo električne energije (napetostni nivo do 110 kV) ter primerjava z drugimi viri polj, ki jih najdemo v svojem okolju. Brošura ne obravnava daljnovodov in drugih virov napetostnega nivoja 220 in 400 kV, ki se uporabljajo za prenos električne energije. Vsebina brošure o vplivu nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih polj na zdravje temelji na ključnih znanstvenih ugotovitvah najpomembnejših organizacij, ki so pristojne za pregled in kritično vrednotenje znanstvene literature, kot so:

Brošura je na voljo tukaj.


6. feburuar 2015

Logo

Dve peticiji za eno bazno postajo

Na spletnem portalu Delo je bil 5. februarja 2015 objavljen prispevek o bazni postaji v kraju Cerovo v Goriških brdih. V tam kraju želi mobilni oprerater v zvnoku cerkve namestiti bazno postajo za zagotavljanje pokritosti in kvalitetnih mobilnih storitev. Del krajanov se z namero ne strinja, pri tem pa izpostavljajo škodljive vplive bazne postaje na zdravje. Zbrali so podpise proti gradni bazne postaje, a s tem se ne strinja drugi del krajanov, ki gradnjo bazne postaje podpira, saj verjamejo, da je lokacija primerna in da škodljivih vplivov ni. Tudi ti so zbrali podpise pod peticijo za gradnjo bazne postaje.
V prispevku je predstavljeno tudi stališče Foruma EMS, da so sevalne obremenitve ljudi zaradi baznih postaj nizke in v Sloveniji v povprečju ne presegajo en odstotek zakonsko določene mejne vrednosti. Mejne vrednosti so lahko presežene zgolj na oddaljenosti nekaj metrov pred anteno v višini anten, kamor pa dostop praviloma ni mogoč, saj so antene nameščene visoko nad tlemi. Zunaj tega območja so sevalne obremenitve daleč pod dopustnimi mejnimi vrednostmi. Obenem pa bi z večanjem odmika baznih postaj od prebivalstva to posledično pomenilo povečanje izpostavljenosti uporabnikov zaradi sevanja njihovih mobilnih telefonov, saj morata tako telefon kakor baza za normalno delovanje in pokrivanje enakega območja oddajati z večjo močjo. Doslej opravljene študije o vplivu sevanja nizkih jakosti na človeka niso potrdile povezave med EMS in obolenji, vključno z rakom.
Več o sevanju baznih postaj si lahko preberete na strani Inštituta za neionizirna sevanja o Mobilni telefoniji.

Celoten članek je na voljo na strani spletnega portala Delo, o tem pa so v zadnjih dneh pisali tudi drugi mediji: Primorske novice, Dnevnik, spletna stran RTVSLO ter drugje.