ARHIV 2016


4. oktober 2016

Brošura

Brošura IR paneli in zdravje

INIS je izdal brošuro IR paneli in zdravje. Brošura obravnava aktualno tematiko izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem v bližini IR panelov. Predstavljene so izpostavljenosti v bližini IR panelov, morebitni vplivi na zdravje ter podana priporočila o njihovem nameščanju. Več o sevanju IR panelov si lahko preberete tudi na strani IR paneli in zdravje.


7. julij 2016

Sprejetje uredbe o varovanju delavcev pred EMS

7. julija 2016 je bila v Uradnem listu 49/2016 objavljena Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (EMS).
Ta Uredba prvič ureja področje poklicne izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem v Sloveniji in prinaša številne novosti ter vrsto novih zahtev s področja varstva zaposlenih pred sevanji, ki izboljšujejo pogoje dela, zmanjšujejo tveganja in posledično delodajalcem narekujejo določene izboljšave. Uredba temelji na Direktivi 2013/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (20. posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) in razveljavitvi Direktive 2004/40/ES.
Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem brez prehodnega obdobja prinaša številne novosti in obveznosti tako za delavce kot tudi za delodajalce. Slednji morajo v skladu z novo zakonodajo: