KAJ JE E-KARTA EMS?

Karta E-krata EMS je skupek mobilnih aplikacij za različne platforme ter spletne aplikacije Karta, ki širši javnosti omogočajo dostop do podatkov o sevalnih obremenitvah okolja z visokofrekvenčnimi EMS.

Kaj so viri visokofrekvenčnih EMS v okolju

Viri visokofrekvenčnih EMS v okolju so predvsem bazne postaje ter radijski in televizijski oddajniki. Sevalne obremenitve v bližini posameznih virov visokofrekvenčnih EMS si lahko ogledate v aplikaciji e-izračun na strani Inštituta za neionizirna sevanja. A v okolju, še posebej v večjih mestih ter v bližini večjih oddajnih centrov, se vplivi različnih virov EMS seštevajo, saj so le-ti nameščeni na majhnih oddaljenostih.

Kateri viri visokofrekvenčnih EMS so bili upoštevani pri izračunu

Za izračun sevalnih obremenitev za celotno Slovenijo so bili upoštevani vsi pomembnejši viri visokofrekvenčnih EMS, skupno več kot 29.000 virov visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj v okolju. Upoštevani so bili vsi radijski in televizijski oddajniki in vse bazne postaje, razen tistih, ki se nahajajo znotraj stavb ali v predoru, znotraj stavb (indoor) je skoraj 500 baznih postaj, v predorih pa nekaj več kot 100 baznih postaj. Pri tem se kot vir upošteva vsak radijski oddajnik in vsaka celica bazne postaje posebej. Podatki o virih visokofrekvenčnih EMS temeljijo na registru Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK).
Izračun vključuje tudi bazne postaje sistema GSM-R, ki so namenjene za potrebe železniškega prometa v Sloveniji in zagotavljajo pokrivanje s signalom GSM-R na območju celotne železniške infrastrukture v Sloveniji, tudi znotraj predorov.
Po posameznih tipih virov so v izračunu upoštevani:

Vsi izračuni so opravljeni s programskim paketom EFC-400 Electric and Magnetic Field Calculation, NARDA STS, ki sevalne obremenitve izračuna v skladu s slovenskim standardom SIST EN 50383.

Kateri viri visokofrekvenčnih EMS niso bili upoštevani pri izračunu

Visokofrekvenčni viri v okolju, ki v izračunu niso upoštevani, so naslednji:

Ali so za določanje sevalnih obremenitev uporabljene tudi meritve

Poleg numeričnega izračuna so bile za določanje sevalnih obremenitev izvedene tudi terenske meritve sevalnih obremenitev. Poleg numeričnih izračunov, ki so na voljo tako v mobilnih aplikacijah kot tudi v spletni aplikaciji Karta, so v spletni aplikaciji Karta na voljo tudi rezulati meritev.

Kaj pomenijo posamezne barve in kaj predstavljajo % sevalnih obremenitev

Na zemljevidih so z barvami predstavljene sevalne obremenitve na višini 1 m nad tlemi zaradi virov visokofrekvenčnih EMS, ki so v okolju. Barvna skala je predstavljena v % mejnih vrednosti glede na določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ul. RS 70/96) za I. območje. To pomeni, da so lahko na lokacijah, ki se ne nahajajo na naseljenih območjih, meje vrednosti za I. območje presežene.

Skala

Območja, obarvana z barvami od temno modre do zelene so malo izpostavljena, saj so izpostavljenosti nižje od 1 % dovoljenih vrednosti. Območja, obarvana rdeče, so znatno izpostavljena, saj vrednosti presežejo 20 % dovoljenih vrednosti, vmesna območja od rumene prek oranžne do roza pa so zmerno obremenjene.

Kje so na voljo podatki o virih sevanja

Na mobilnih aplikacijah so podatki o bližnjih virih dosegljivi v zavihku Bližnji viri, na spletni aplikaciji Karta pa si lahko podatke za vse vire ogledate tako, da kliknete na posamezen znak za vir.

Operacija, ki jo sofinancira EU

Vsebine so sofinancirane s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Inštituta za neionizirna sevanja ter Evropske unije - Evropski sklad za regionalni razvoj.

ESRR