Prenos mobilne aplikacije


Mobilne aplikacije za različne mobilne platforme si lahko prenesete z domače strani Inštituta za neionizirna sevanja.

Ta spletna aplikacija je pripravljena z namenom, da bi ponudili informacije o sevalnih obremenitvah v okolju kar najširšemu krogu ljudi. Vsebine so informativnega značaja. Niti INIS niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te aplikacije, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila povezana z obstojem, dostopom in uporabo aplikacije in informacij, pridobljenih z aplikacijo, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe aplikacije, in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Opis

Mobilna aplikacija e-karte EMS je namenjena pridobivanju in spremljanju podatkov o sevalnih obremenitvah zaradi visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj ter izpostavljenosti zaradi uporabe mobilnega telefona.
Aplikacija je na voljo za platforme Android, Windows Phone, Symbian in IOS. Z aplikacijo je mogoče pregledovati podatke o izpostavljenosti visokofrekvenčnim EMS in podatke o visokofrekvenčnih virih EMS v bližini. Zaradi tehnološih možnosti in dostopnosti do podatkov aplikacija za platformo Android podpira še dodatne funkcionalnosti spremljanja izpostavljenosti EMS med klicanjem in podaja napotke, kako svojo izpostavljenost med klicanem še dodatno zmanjšamo.

Aktualno in Nastavitve

Novice Novice Novice

V zavihku Aktualno si lahko ogledamo zadnje novice ter navodila za uporabo, nastavitve pa se nahajajo v zavihku Nastavitve.

Karta

Novice Novice Novice

V zavihku Karta so z barvami predstavljene sevalne obremenitve na višini 1 m nad tlemi zaradi virov visokofrekvenčnih sevanj, ki so v okolju. To so bazne postaje ter radijski in televizijski oddajniki. Barvna skala je predstavljena v % mejnih vrednosti glede na določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ul. RS 70/96) za I. območje. Karto lahko tudi približamo, s pritiskom na zemljevid pa se nam izpiše vrednost na posamezni lokaciji.

Bližnji viri

Novice Novice

Več podatkov o bližnjih virih je na voljo v zavihku Bližnji viri, kjer so na voljo osnovni podatki o viru, na katerega je mobilni telefon trenutno priključen in o bližnjih virih, ter več podatkov o jakosti sevanja na trenutni lokaciji. Več funkcionalnosti zvezi s podatki o virih visokofrekvenčnih EMS je na voljo v spletni aplikaciji.

Moj mobi - samo Android

Novice Novice Novice

V zavihku Moj mobi so na voljo podatki o sevanju mobilnega telefona, in sicer so na voljo podatki o vaši izpostavljenosti med zadnjim klicem ter v zadnjih sedmih dneh, na voljo pa je tudi podatek o največji SAR vrednosti vašega telefona.

Operacija, ki jo sofinancira EU

Vsebine so sofinancirane s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Inštituta za neionizirna sevanja ter Evropske unije - Evropski sklad za regionalni razvoj.

ESRR