Omejitev odgovornosti

Ta spletna aplikacija je pripravljena z namenom, da bi ponudili informacije o obremenitvah okolja z EMS kar najširšemu krogu ljudi. Vsebine so informativnega značaja. Niti INIS niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te aplikacije, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila povezana z obstojem, dostopom in uporabo aplikacije in informacij, pridobljenih z aplikacijo, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe aplikacije, in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Podatki

Podatki o virih nizkofrekvenčnih magnetnih polj temeljijo na podatkih, pridobljenih od lastnikov virov. Podatki o virih visokofrekvenčnih EMS temeljijo na podatkih pridobljenih s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS). Karte obremenjenosti okolja so določene s pomočjo numeričnih izračunov, opravljenih s strani Inštituta za neionizirna sevanja (INIS).
Obremenitve, predstavljene v aplikaciji, lahko zaradi nepopolnih podatkov o virih sevanja ter sprememb drugih tehničnih parametrov odstopajo od dejanskih vrednosti v okolju. Zato INIS ne prevzema odgovornosti za točnost podatkov. Vendar se bomo prizadevali za sprotno dopolnjevanje vseh podatkov ter za verodostojni prikaz obremenitev v okolju.
Vsi podatki so informativnega značaja, njihova uporaba je dovoljena zgolj v nekomercialne namene.

Zaščita avtorskih pravic in pravic intelekutalne lastnine

Informacije in podobe, vsebovane v tej aplikaciji in na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko (brez sklenjenega drugačnega pisnega dogovora z INIS) shranjevani, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah (vir podatkov mora biti vidno označen, podatki pa morajo ostati nespremenjeni). Podatkov ali dokumentov, ki so objavljeni na teh spletnih straneh in katerih vir ni INIS, ni dovoljeno nepooblaščeno razmnoževati ali razširjati. Neupravičeno spreminjanje, izbris, poškodovanje, uničenje ali kako drugače povzročena neuporabnost podatkov te aplikacije in teh spletnih strani so kaznivi.

Varovanje zasebnosti

Organizatorji projekta so pripravili to izjavo, ki izkazuje našo zavezanost varovanju zasebnosti. Aplikacija pri delovanju ne zbira in shranjuje nobenih osebnih podatkov.