Strokovni svet

Strokovni svet, ki ga sestavljajo ugledni znanstveniki iz različnih področij znanosti, deluje kot krovno strokovno telo, ki skrbi za strokovno utemeljene in uravnotežene dejavnosti v okviru projekta. Strokovni svet pri obravnavanju, sprejemanju in zastopanju strokovnih stališč glede problematike EMS v okviru projekta Forum EMS deluje neodvisno od drugih organov projekta Forum EMS ter gospodarskih, političnih in drugih interesov.

Za predsednika strokovnega sveta je bil izvoljen
prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.

Strokovni svet pa tvorijo: