Svetovalni odbor

Glavna naloga svetovalnega odbora je sooblikovanje vsebin projekta ter zastopanje javnega inetresa.

Svetovalni odbor sestavljajo predstavniki Ministrstva za informacijsko družbo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za okolje, prostor in energijo, nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji ter lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji. Na ustanovnem sestanku so člani izvolili tudi predsednika svetovalnega odbora.

Tako bo delo svetovalnega odbora vodil doc.dr Damijan Škrk z Uprave za varstvo pred sevanji-Ministrstvo za zdravje.

Člani pa so:
Srečo Klančar, Zveza potrošnikov Slovenije,
Anton Rožman, Skupnost občin Slovenije,
Janez Jeram, Agencija RS za okolje , Ministrstvo za okolje in prostor
Smiljan Mekicar, Ministrstvo za gospodarstvo.