Primer Loče pri Poljčanah

Svetovalni odbor Projekta Forum EMS je kot arbiter pri izpolnjevanju določil Kodeksa dobre prakse pripravil odgovor v zvezi s postavitvijo bazne postaje mobilne telefonije Loče pri Poljčanah.
Svetovalni odbor je v primeru postavitve bazne postaje mobilne telefonije Loče pri Poljčanah preučil prejeto dokumetacijo in na podlagi pogovorov s pritožniki in družbo Mobitel d.d.soglasno sprejel stališče, kot je zapisano v tem dopisu.