Letno poročilo 2005

Poročilo o merilni kampanji v slovenskih občinah

V okviru projekta Forum EMS smo v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Združenjem občin Slovenije (ZOS) pripravili posebno merilno kampanjo, ki omogoča zainteresiranim občinam brezplačen najem merilnega sistema ter občanom nudi informacijo o trajni (24 urni) obremenjenosti njihovega okolja z elektromagnetnimi sevanji zaradi baznih postaj mobilne telefonije ter drugih visokofrekvenčnih virov elektromagnetnih sevanj (radijski in TV oddajniki...).

V pilotni projekt je na podlagi prispelih prijav na Skupnost ter Združenje občin Slovenije vključenih do danes prek 40 občin iz različnih regij Slovenije.


Celotno poročilo lahko preberete tukaj.