Letno poročilo 2007

Poročilo o merilni kampanji v slovenskih občinah

LJUBLJANA, 12.2.2008 - Sodobni človek je v svojem vsakdanjem življenju izpostavljen elektromagnetnim sevanjem različnih virov. Mnogi so že stari (visokonapetostni daljnovodi, gospodinjski aparati…), več pa je tudi novih (radarji, mobilni telefoni, bazne postaje), predvsem zaradi različnih sodobnih komunikacijskih tehnologij. Ljudje so zaradi novih virov ter novih spoznanj zaskrbljeni, saj menijo, da izpostavljenost EMS lahko predstavlja zdravstveno tveganje, še posebno pri otrocih. Takšno stanje družbe pa predstavlja resno oviro pri umeščanju novih virov elektromagnetnega sevanja, kot so na primer daljnovodi ali bazne postaje omrežij mobilne telefonije. Javnost se kljub zavedanju o koristi in nujnosti takšnih posegov večkrat odzove odklonilno in ne želi sprejeti novega vira elektromagnetnega sevanja v svoji okolici, kljub temu, da za to ne obstajajo nobeni pravni ali znanstveni zadržki.

Zato smo v okviru projekta Forum EMS tudi letos izvedli meritve elektromagnetnih sevanj po Sloveniji. Meritve, ki so bile dosedaj izvedene v približno 60 slovenskih občinah, kažejo, da obremenitve naravnega in življenjskega okolja z elektromagnetnimi sevanji ne presega zelo strogih mejnih vrednosti, ki jih določa uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Povprečna izpostavljenost ljudi sevanjem baznih postaj je pri nas več kot stokrat manjša od predpisanih mejnih vrednosti. Povprečne sevalne obremenitve ne presegajo 0,3 % dovoljene mejne vrednosti.
Največja izmerjena sevalna obremenitev zaradi baznih postaj mobilne telefonije, ki je bila zabeležena tekom celotnih meritev, je bila zabeležena v Beltincih, in sicer 19.9.2007 ob 15.51 uri. Sevalna obremenitev je v tem trenutku znašala 0,4 % mejne vrednosti za I. območje.
Največja povprečna izmerjena sevalna obremenitev je bila zabeležena v Ravnah na Koroškem, in sicer je znašala 0,05 % mejne vrednosti za I. območje.

Celotno poročilo, kjer so predstavljeni rezultati meritev za vse v letu 2007 sodelujoče občine je na voljo tukaj.