ODZIVI NA MERILNO KAMPANJO V SLOVENSKIH OBČINAH

Kaj o merilni kampanji menijo sodelujoče občine

Občinam, ki so sodelovale v merilni kampanji 2007 smo na koncu izvajanja merilne kampanje zastavili tudi kratko anketo, s katero smo želeli pridobiti predvsem podatke o tem, kako so bile občine naročnice zadovoljne z izvedbo merilne kampanje in kakšen je bil odziv nanjo. Anketa je vsebovala naslednjih pet vprašanj:

  1. Ali ste se pred merilno kampanjo že srečali s problematiko EMS?
  2. Kje ste izvedeli za merilno kampanjo?
  3. Kako ste bili zadovoljni s potekom merilne kampanje (pripombe, predlogi, pohvale, …)?
  4. Kakšen je bil odziv prebivalcev na merilno kampanjo oziroma na rezultate meritev?
  5. Ali bi sodelovali v podobni kampanji, kjer bi bile meritve osredotočene na nizke frekvence (daljnovodi, transformatorji, …)?

Izkazalo se je, da:

  1. je večina občin predhodno že seznanjenih s problematiko EMS. Občine so bile s problematiko EMS seznanjene predvsem ob gradnji novih baznih postaj v občini, nekaj pa je bilo tudi takih, ki se predhodno še niso srečale s problematiko EMS.
  2. ima glavno vlogo pri promociji merilne kampanje predvsem Skupnost občin Slovenije in direktna ponudba preko elektronske pošte. Večina občin je namreč za merilno kampanjo izvedela preko SOS, dobršen delež pa tudi preko direktne ponudbe po elektronski pošti.
  3. so bile občine zadovoljne z merilno kampanjo in da so meritve potekale v skladu s pogodbo. Skupno tri pripombe pa so se nanašale na ne najboljšo izbiro lokacije, za kar se delno počutijo odgovorni tudi sami, izpad delovanja merilnega sistema ter na ne najbolj znanstveni pristop.
  4. uradnega odziva prebivalstva na merilno kampanjo občine večinoma niso zabeležile.
  5. bi večina občin sodelovala v podobni merilni kampanji, kjer bi bile meritve osredotočene na nizke frekvence, še posebej, če bi se med prebivalci za to pojavil interes oziroma bi sodelovale takrat, ko bodo v občini postavljali nove nizkofrekvenčne vire sevanja.

V splošnem lahko zaključimo, da še vedno obstaja kar nekaj občin, ki jim je problematika EMS tuja oziroma ne vedo kje iskati informacije o tovrstni problematiki. Merilna kampanja je bila v glavnem med občinami dobro sprejeta in je potekala brez zapletov v skladu s pogodbo ter je občinam naročnicam ponudila odgovor, ki so ga potrebovale. Uradni odzivi občanov na rezultate meritev niso bili zabeleženi praktično nikjer.

Občine, v katerih je merilna kampanja potekala, poročilo o meritvah objavijo v občinskem glasilu. Nekaj primerov poročil smo zbrali na spodnjih povezavah.


Kamnik

V Kamniku je merilna kampanja potekala med 20. 6. in 29. 6. 2007. Prispevek o merilni kampanji je bil v Kamniškem občanu objavljen 7. 12. 2007.
Prispevek je na voljo tukaj.


Ravne na Koroškem

Na Ravnah na Koroškem je merilna kampanja potekala med 28. 8. in 14. 9. 2007. Prispevek o merilni kampanji je bil objavljen na občinski domači strani.
Posnetek strani je na voljo tukaj.


Slovenske Konjice

V Slovenskih Konjicah je merilna kampanja potekala med 16. 7. in 27. 7. 2007. Prispevek o merilni kampanji je bil objavljen v občinskiem glasilu Novice št. 847, stran 10, dne 9. 8. 2007.
Prispevek je na voljo tukaj.


Vransko

Na Vranskem je merilna kampanja potekala med 6. 8. in 22. 8. 2007. Prispevek o merilni kampanji je bil objavljen v občinskiem Informatorju št. 36, stran 3, dne 12. 12. 2007.
Prispevek je na voljo tukaj.


Železniki

V Železnikih je merilna kampanja potekala med 18. 4. in 25. 4. 2007. Prispevek o merilni kampanji je bil objavljen na občinski domači strani.
Posnetek strani je na voljo tukaj.