VABILO ZA SODELOVANJE V MERILNI KAMPANJI

V okviru projekta Forum EMS bomo tudi v letu 2009 izpeljali projekt meritev elektromagnetnih sevanj po Sloveniji, pri čemer bomo obiskali do 20 občin širom Slovenije.

Projekt Forum EMS v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Združenjem občin Slovenije (ZOS) vsako leto pripravlja merilno kampanjo, ki zainteresiranim občinam omogoča brezplačen najem merilnega sistema ter občanom nudi informacijo o trajni (24-urni) obremenjenosti njihovega okolja z elektromagnetnimi sevanji zaradi baznih postaj mobilne telefonije ter drugih visokofrekvenčnih virov elektromagnetnih sevanj (radijski in TV oddajniki...).

V pilotni projekt je na podlagi prispelih prijav na Skupnost ter Združenje občin Slovenije do danes vključenih preko 60 občin iz različnih regij Slovenije. Rezultati dosedanjih meritev merilne kampanje kažejo, da obremenitve naravnega in življenjskega okolja z elektromagnetnimi sevanji ne presega zelo strogih mejnih vrednosti, ki jih določa uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ul.RS 70/96). Povprečne sevalne obremenitve so namreč le redko presegle 1 odstotek dovoljene mejne vrednosti za I. območje varstva pred sevanji glede na Uredbo. Največja izmerjena vrednost do sedaj pa je znašala 18 odstotkov mejne vrednosti. Nizke izmerjene vrednosti sevalnih obremenitev do sedaj pa še ne pomenijo, da so le povsod nizke, saj je jakost EMS v okolju izredno dinamičen pojav na katerega vplivajo številni dejavniki, spreminja pa se tako časovno kot krajevno. Za ugotavljanje sevalnih obremenitev na določen območju zato praktično ni druge možnosti kot meritve EMS. Merilna kampanja je zato eden izmed dobrih načinov informiranja javnosti o EMS in odpravljanja nesporazumov ki ob tem nastajajo.

Za vse, ki se bodo letos pridružili merilni kampanji smo pripravili tudi nekaj novosti. Po krajšem posvetu z predstavnikom občine bomo svetovali izbiro najprimernejših meritev (bazne postaje, daljnovodi, transformatorji, splošna onesnaženost z EMS, različne kombinacije meritev). V sklopu merilne kampanje pa bomo nudili tudi možnost izposoje osebnega merilnika EMS, ki je namenjen oceni izpostavljenosti EMS posamezne osebe, tako da ga izbrana oseba v času meritev nosi s seboj.

PRIJAVA ZA SODELOVANJE V MERILNI KAMPANJI

Zato vabimo tudi vas, to je predstavnike občin oz. župane slovenskih občin, da se odzovete vabilu in se vključite v merilno kampanjo. Za več informacij nam lahko pišete na elektronski naslov info@forum-ems.si ali pa nas pokličite v projektno pisarno na telefon (01) 568 27 33.