V PRIPRAVI


Strokovni in znanstveni članki Foruma EMS


Bioelectromagnetics Newsletter, 12. 2004:

Slovenia Meeting Fosters Standard Harmonization


VIP, Peter Gajšek:

Stanje stroke na področju bioloških učinkov elektromagnetnih sevanj


Delo-Znanost, 21.10.2004, Peter Gajšek:

Zaradi sevanj smo zaskrbljeni, a odpovedati se jim nočemo

Več o javnomnenjski raziskavi...


Delo-Znanost, 23.2.2004, Damijan Mikavčič:

Predvsem kakovostne informacije


Delo-Znanost, 23.2.2004, Peter Gajšek:

Forum EMS