Povezave

Zanimive informacije


COST 0704
http://www.cost-bm0704.eu/ - Evropski projekt COST 0704: Emerging EMF Technologies and Health Risk Management

EMF
http://www.who.int/peh-emf - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO World Health Organization) - Globalni projekt o EMS
EU
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sct/sct_en.htm - Evropska komisija (EC: European Commission: Scientific committee on toxicity, ecotoxicity and the environment (CSTEE).


GR
www.gr.nl - Svet za zdravje Nizozemske (GR NL - Health Council of the Netherlands)IARC
www.iarc.fr - Mednarodna agencija za raziskovanje raka (IARC - International Agency for Research on Cancer)
ICNIRP
www.icnirp.org - Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)EMF
http://web.jrc.ec.europa.eu/emf-net/ - Projekt o vplivih EMS: od znanosti do javnega zdravja in varstva pri delu (EMF NET) v sklopu 6. okvirnega programa.IEGMP
www.iegmp.org.uk - Neodvisna ekspertna skupina za mobilno telefonijo pri angleški vladi (IEGMP: Independent Expert Group on Mobile Phones)
RCA
ww.rcs.ca - Kraljevo združenje Kanade (Royal Society of Canada)


IEGMP
www.hpa.org.uk - Nacionalna agencija za zdravje (HPA) v okviru britanske vlade
NIEHS
www.niehs.nih.gov - Ameriški inštitut za zdravstveno ekologijo (NIEHS)