KNJIGA: EMS - OKOLJE IN ZDRAVJE

V okviru številnih izbobraževalnih aktivnosti je projekt Forum EMS izdal monografijo z naslovom Elektromagnetna sevanja - okolje in zdravje, ki skuša bralcu z različnih zornih kotov osvetliti interdisciplinarno področje problematike EMS. Avtorji posameznih poglavij so mednarodno priznani strokovnjaki, ki se že vrsto let ukvarjajo z raziskovanjem možnih dejavnikov tveganja zaradi EMS.

Kakšni so vplivi EMS na naše zdravje ? Kakšna EMS oddajajo naprave v našem delovnem in bivalnem okolju? Ali so rak, Alzheimerjeva in druge bolezni posledica uporabe novih tehnologij ?

Zakaj ljudje čutijo odpor do nekaterih nevarnosti in brezbrižnost do drugih? Zakaj pride do nasprotij med priporočili strokovnjakov in vedenjem laikov? Zakaj se pojavlja v Sloveniji (in tudi drugod) tolikšen odpor celo do baznih postaj, katerih nevarnost ni dokazana, obenem pa javnost mirno sprejema nekatere dokazane nevarnosti? Kako razmišljamo Slovenci o uporabi mobilnega telefona in o baznih postajah na sosedovem vrtu? To je samo nekaj vprašanj, na katera skušajo odgovoriti avtorji v želji, da bi ta knjiga pripomogla k čim bolj odgovornemu in tvornemu reševanju aktualnih in odprtih vprašanj o možnih vplivih EMS na človeka in njegovo okolje.


MNENJE RECENZENTOV

»Odkar je znano, da lahko dejavniki iz okolja povzročajo raka pri človeku ali sodelujejo pri njegovem nastanku, se ob vsaki novi ali povečani izpostavljenosti takoj zastavi vprašanje, ali povečuje ogroženost z rakom. Zato so tudi elektromagnetna sevanja različnih frekvenc predmet številnih tovrstnih raziskav. Pregled najodmevnejših raziskav prinašajo posamezna poglavja te knjige.«
prof. dr. Maja Primic-Žakelj – Onkološki inštitut


»Elektromagnetna sevanja so naš vsakdanji spremljevalec. Dejstvo, da človek večine elektromagnetnih sevanj s svojimi čutili ne zaznava, povečuje v javnosti negotovost in zaskrbljenost glede njihove prisotnosti in ustreznega vrednotenja vplivov na zdravje. Pričujoča publikacija je namenjena boljši ter predvsem objektivnejši obveščenosti in ozaveščenosti javnosti. Mednarodno uveljavljeni strokovnjaki s preglednimi prispevki pojasnjujejo problematiko elektromagnetnih sevanj ter podajajo strokovna in znanstveno utemeljena izhodišča za oblikovanje odgovorov na zastavljena vprašanja.«
doc.dr. Damijan Škrk – Uprava za varstvo pred sevanji, Ministrstvo za zdravje RS


»Zaradi velikega zanimanja javnosti je bilo doslej v svetu izvedenih že prek 6000 raziskav o možnih negativnih vplivih elektromagnetnih sevanj na zdravje. Ker so si rezultati včasih tudi nasprotujoči pa enostransko in površno poročanje lahko privede do neutemeljnih skrbi in strahov, ki pa so sami po sebi že grožnja zdravju. Bralec bo nedvomno v tej knjigi našel strokovno podkrepljeno informacijo, ki bo pripomogla k čim boljšemu razumevanju možnih vplivov elektromagnetnih sevanj na človeka in njegovo okolje ter tvornemu reševanju aktualnih in odprtih vprašanj.«
prof.dr. Tomaž Slivnik – Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani