Vsebina


1. Osnovni pojmi


2. Viri EMS


3. Smernice in zakonodaja


4. Slovarček izrazov


5. Načelo previdnosti


6. Načelo previdnosti v praksi