Evropski standardi za določitev SAR


Slika 1: Standardizirani fantom, ki se glede na slovenska standarda SIST EN 50360 in SIST EN 50361 uporablja za ocenjevanje SAR zaradi uporabe mobilnih telefonov v dveh različnih položajih.

Proizvajalci mobilnih telefonov in druge telekomunikacijske opreme so se odločili, da bodo prostovoljno poročali in označevali nove modele mobilnih telefonov s podatki o njihovih sevalnih obremenitvah t.j. o stopnji specifične absorpcije (SAR), ki se določa v skladu z najnovejšima evropskima standardoma o postopkih merjenj SAR. Evropski odbor za elektrotehniško standardizacijo (CENELEC) je julija 2001 sprejel oba standarda (EN 50360 in EN 50361), ki se nanašata na skladnost sevalnih obremenitev mobilnih telefonov z osnovnimi mejnimi vrednosti zaradi omejevanja izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (300 MHz-3 GHz). Oba omenjena dokumenta je prevzel tudi slovenski odbor za neionizirna sevanja v okviru Slovenskega inštituta za standardizacijo kot slovenska standarda.
Ta produktna standarda veljata za vsako oddajno napravo, ki uporablja svoj oddajni element neposredno v bližini človekove glave (mobilni telefon, brezžični telefon). Predmet tega standarda je demonstrirati skladnosti takih naprav z osnovnimi omejitvami glede izpostavljenosti uporabnikov elektromagnetnim sevanjem, še posebno glede na priporočene mejne vrednosti Evropskega sveta (519/EC/1999).
Tudi direktiva EU (5/EC/1999) o telekomunikacijah narekuje, da je potrebno vzpostaviti nadzor nad telekomunikacijsko opremo, ki lahko predstavlja povečano zdravstveno tveganje za človeka.
S tem so dani temelji, da se od proizvajalcev opreme pričakuje, da bodo:

V Sloveniji naj bi pooblaščeni zastopnik poskrbel, da bodo kupcem na voljo vse relevantne informacije o sevalnih obremenitvah posameznih tipov telefonov.

V laboratoriju


Slika 2: Merilni sistem za ugotavljanje sevalnih obremenitev posameznega mobilnega telefona. Meritve SAR opravljajo tako, da namestijo mobilni telefon v bližino realističnega modela človeške glave. Ta je napolnjena s tekočino enakih električnih karakteristik, kot jih ima človeško tkivo. Robot upravlja poseben senzor, ki meri EMS v glavi in na osnovi odčitkov računalnik določi največje vrednosti SAR. Meritve opravljajo pri največji možni oddajni moči telefona.

Izvedba natančnih meritev dozimetrije na modelu človeka je zelo težavna, hkrati pa izredno pomembna za preverjanje ustreznosti telefona s standardi. Novi standard EN 50360 glede testiranja SAR posameznih oddajnih sistemov zagotavlja, da so postopki meritev za testiranje ustreznosti naprave glede na priporočila EU v bistvenih točkah enaki. Sistem za merjenje SAR obsega:

Z namenom doseči merilo SAR, ki bo ustrezalo vsem vrstam ljudi, so znanstveniki razvili fantom, ki temelji na merah glave odraslega moškega (večja glava je izpostavljena večjim odmerkom SAR). Fantom ima stisnjena drobna ušesa, s čimer so simulirali uporabnike z majhnimi ušesi. Poleg tega levi in desni del modela glave služita za merjenje različnih območij izpostavljenosti zaradi nesimetričnega položaja antene.

Fantom je napolnjen s tekočino, ki ustreza dielektričnim lastnostim tkiva človekove glave. Dielektrične lastnosti tkiva v glavi so izračunali na podlagi lastnosti tkiva človeških možganov in ustreznih učinkov zunanjih plasti tkiva glave (t.j. kože in lobanje) in tako poskrbeli za konzervativno precenitev vrednosti (SIST EN 50360 in SIST EN 50361).