Vrednosti SAR mobilnih telefonov

Stopnja specifične absorpcije ali SAR, določa količino energije, ki jo telo absorbira med uporabo mobilnega telefona. Definirana je kot mera energijske absorpcije na enoto teže v vatih na kilogram (W/kg).

Vlade in agencije v posameznih državah so določile maksimalno dovoljeno vrednost SAR za telefone, ki znaša 2 W/kg porazdeljene prek 10 g tkiva v glavi. Vrednosti v mnogih primerih temeljijo na standardih priporočenih s strani Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) ali drugih neodvisnih organizacij. Mnogo držav od proizvajalcev telefonov zahteva objavo vrednosti SAR pri posameznem telefonu.

Dejanska vrednost SAR med uporabo telefona je večinoma mnogo nižja od najvišje dovoljene vrednosti. Telefon namreč porabi minimalno količino potrebne moči za dosego najbližje bazne postaje. Med našim gibanjem se oddajna moč mobilnega telefona neprestano prilagaja glede na oddaljenost od najbližje bazne postaje.

Različne vrednosti SAR ne pomeni razlik v varnosti mobilnega telefona. Navkljub razlikam v vrednosti SAR pri različnih modelih mobilnih telefonov morajo vsi telefoni ustrezati mednarodnim standardom in priporočilom glede dovoljene mejne vrednosti.

Koliko seva vaš telefon?

V nadaljevanju so zbrani podatki o SAR za posamezne tipe mobilnih telefonov vseh večjih proizvajalcev na našem trgu.
Vrednosti v tabelah so navedene kot največja možna SAR povprečena prek 10 g tkiva glave.