Povzetki in prezentacije

V tem delu so zbrani povzetki, sklepi in prezentacije seminarjev in konferenc, ki so bile izvedene v okviru projekta Forum EMS.


2012-02-14
Seminar NAČRTOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV BREZŽIČNIH SISTEMOV


2010-06-18
Zaključna prireditev raziskovalnih nalog ELEKTROMAGNETNA SEVANJA V MOJEM OKOLJU


2009-06-05
Zaključna prireditev raziskovalnih nalog ELEKTROMAGNETNA SEVANJA V MOJEM OKOLJU


2008-06-02
Zaključna prireditev raziskovalnih nalog ELEKTROMAGNETNA SEVANJA V MOJEM OKOLJU


2006-11-16
Strokovni seminar ELEKTROMAGNETNA SEVANJA IN ZDRAVJE


2006-10-13 - 2006-10-15
Mednarodni seminar THE ROLE OF DOSIMETRY IN HIGH-QUALITY EMF RISK ASSESSMENT


2005-12-03
Strokovni seminar UMEŠČANJE VIROV EMS V PROSTOR


2005-03-16:
Strokovni seminar EMS IN JAVNOST


2004-11-09:
Mednarodna konferenca: OD BIOLOŠKIH UČINKOV DO ZAKONODAJE


2004-02-12:
Strokovni seminar EMS OKOLJE IN ZDRAVJE