Strokovni seminar
UMEŠČANJE VIROV EMS V PROSTOR

Ljubljana,
2. december 2005


Tokratni seminar UMEŠČANJE VIROV EMS V PROSTOR je potekal 2.decembra 2005 v Ljubljani in je bil namenjen pregledu obstoječe in prihajajoče zakonodaje s področja urejanja prostora in okoljskih tveganj, ki se nanaša na problematiko elektromagnetnih sevanj. Posebna pozornost je bila namenjena pregledu najnovejših raziskav glede možnih vplivov EMS na človeka ter trenutnemu stanju stroke na področju mejnih vrednosti za varstvo okolja in varovanje zdravja ljudi pred EMS.

Ali sodijo viri EMS (predvsem bazen postaje) v naselja in kaj posledično prinašajo nove tehnologije sta tudi vprašanji, na katera smo skušali odgovoriti priznani strokovnjaki.
Naloga seminarja je bila poiskati odgovor na nekatera pomembna vprašanja glede vloge lokalnih skupnosti in javnosti pri umeščanju virov EMS v prostor.Predavanja so na voljo tukaj:

prof.dr.Damijan Miklavčič (Fakulteta za elektrotehniko): Zakaj so rezulati razsikav lahko različni?

Metka Černelč (MOP): Prostorski vidiki umeščanja virov EMS

doc.dr. Peter Gajšek (INIS): Ali nas mejne vrednosti dovolj varujejo?

dr.Evi Vogel (BMO): Ali sodijo viri EMS v naselja?

Janez Jeram (MOP): Okoljski vidiki umeščanja virov EMS

Silverster Starič (APEK): Nove tehnologije

Mitja Blagajac (SPEM): Kateri so vzroki za zaskrbljenost javnosti?