Mednarodni seminar
THE ROLE OF DOSIMETRY IN HIGH-QUALITY EMF RISK ASSESSMENT

Ljubljana, Zagreb
13. - 15. september 2006


Med 13-15. septembrom je v Ljubljani in Zagrebu potekal mednarodni seminar o Elektromagnetnih sevanjih – vlogi dozimetrije pri oceni okoljskih in zdravstvenih tveganj.
Mednarodni seminar je v prvi meri namenjen pregledu aktualnih izsledkov s področja vplivov EMS na zdravje ter oceni tveganja. Rdečo nit pa predstavljajo najnovejši postopki dozimetrije za ugotavljanje izpostavljenosti ljudi tako v bivalnem kot tudi v delovnem okolju. Kako različni dejavniki lahko vplivajo na točnost rezultatov meritev ter računskih postopkov; kako le te uspešno obvladovati, kako zagotoviti skladnost z novo direktivo EU in prihajajočo novo domačo zakonodajo, kateri so najnovejši standardi in zakonski okvirji za nadzor nad EMS ter katere dozimetrične veličine so relevantne pri oceni tveganja—to je le nekaj vprašanj na katere bodo skušali odgovoriti mednarodno priznani strokovnjaki.

S klikom na ta tekst si vsa predavanja lahko ogledate na domači strani evropskega projekta COST 281.