Strokovni seminar
ELEKTROMAGNETNA SEVANJA IN ZDRAVJE

Ljubljana
16. november 2006


V okviru projekta FORUM EMS smo v sodelovanju z zdravstvenim domom Ljubljana ter Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa pripravili STROKOVNI POSVET o problematiki elektromagnetnih sevanj in zdravju.
Tokratno srečanje do potekalo 16.11.2006 v veliki predavalnici zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi 9.

Predavanja so na voljo tukaj:

prof.dr. Janez Stepišnik: OSNOVE ELEKTROMAGNETIKE

doc.dr. Peter Gajšek: KOLIKO SMO OBREMENJENI Z EMS

prof. dr. Damijan Miklavičič: INTERAKCIJE ELEKTROMAGNETNEGA SEVANJA Z ŽIVIMI ORGANIZMI

as.dr. Metoda Dodič-Fikfak: VPLIV EMS NA ZDRAVJE ČLOVEKA

prof.dr. Gregor Serša: ELEKTROMAGNETNA SEVANJA (EMS) IN RAK

dr. Blaž Valič: VPLIV EMS NA IMPLANTE V MEDICINI

doc. dr. Damijan Škrk: UPORABA IONIZIRAJOČIH SEVANJ V ZDRAVSTVU

prof. dr. Marko Polič: TEHNOLOŠKA STIGMA: BOJAZEN PRED SEVANJI