Zaključna prireditev raziskovalnih nalog
ELEKTROMAGNETNA SEVANJA V MOJEM OKOLJU

Ljubljana
2. junij 2008


Raziskovalna naloga za šolarje

V okviru projekta Zdrave šole smo
Inštitut za varovanje zdravja,
Forum EMS,
Inštitut za neionizirna sevanja ter
Uprava RS za varstvo pred sevanji razpisali raziskovalne naloge med osnovno in srednješolci na temo ELEKTROMAGNETNA SEVANJA V MOJEM OKOLJU.

Do razpisanega roka je prispelo 7 raziskovalnih nalog iz štirih osnovih in ene srednje šole. Večina raziskovalnih nalog, ki smo jih prejeli, je bila kvalitetno pripravljena, kar je ob sorazmernem nepoznavanju problematike elektromagnetnih sevanj in zahtevnosti tega področja spodbudno. Obe zlati priznanji pa sta prejeli nalogi učincev OŠ Idrija, nastali pa sta pod mentorstvom Danice Vončina. Za nalogo z naslovom Elektromagnetna sevanja v mojem okolju je bil nagrajen Peter Rupnik iz 9. razreda, za nalogo z naslovom Elektromagnetna sevanja mojega mobija pa osmošolci Katjuša Koler, Tomaž Hvala in Miha Vončina. Vsi sodelujoči so dobili priznanja, majice in zdravstveno-vzgojna gradiva za mlade o zdravem načinu življenja, zmagovalci pa so dobili za nagrado obisk adrenalinskega parka ob zaključku šolskega leta. Nekaj utrinkov s predstavitve najboljših dveh raziskovalnih nalog si lahko ogledate na spodnjih fotografijah.

Slika 1 Slika 2 Slika 3
Slika 4 Slika 5 Slika 6

Raziskava o vplivu EMS na zdravje ljudi

Na prireditvi so bili predstavljeni tudi rezultati raziskave o izpostavljenosti prebivalstva elektromagnetnim sevanjem. Raziskavo o osebni izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem je na 30 prostovoljcih izvedel Inštitut za neionizirna sevanja. Prostovoljci so ob sebi 34 ur nosili dozimeter Antenessa EME SPY 120 in pisali dnevnik o poteku meritev in njihovem gibanju.
Glavni zaključki raziskave so:

Ogledate si lahko tudi celotno Zaključno poročilo o raziskavi.


Poskus kuhanja jajc z mobilnim telefonom

Na naši spletni strani smo že 7. aprila 2008 pisali o zgodbi, ki že dolgo kroži po internetu. Nekateri trdijo, da je s pomočjo elektromagnetnih sevanj, ki jih oddajata dva mobilna telefona, mogoče skuhati jajce. Da je ta zgodba potegavščina, smo na prireditvi pokazali tudi v praktičnem poizkusu. Prvo jajce smo tako kakor navaja zgodba izpostavili EMS dveh mobilnih telefonov. Drugo in tretje jajce pa smo izpostavili EMS bazne postaje, ki je oddajala z močjo 12 W. Električna poljska jakost na mestu, kjer se je nahajalo drugo jajce (približno 1 m pred anteno), je bila približno 50 V/m, kar je več od predpisanih mejnih vrednosti (12,9 V/m za I. območje ter 41,1 V/m za II. območje). Tretje jajce smo postavili približno 50 cm pred anteno bazne postaje, kjer je bila električna poljska jakost približno 100 V/m.
Po 40 minutni izpostavljenosti jajc EMS so jih prostovoljci razbili. Potek in rezultati poskusa so vidni iz spodnjih slik.

Slika 7 Slika 8 Slika 9

Kakor je ravidno iz slik, se nobeno od jajc ni skuhalo.


Objave v medijih

Mediji so pokazali zanimanje za prireditev, kar kaže, da je tema o elektromagnetnih sevanjih in mobilnih telefonih za javnost zanimiva.

Prispevek na Radiu Slovenija 1, 2. 6. 2008 ob 7.40 uri
Prispevek na Info TV, 2. 6. 2008 ob 18.17 uri
Prispevek na Radiu Slovenija 2, 2. 6. 2008 ob 13.50 uri
Prispevek v Delu, 3. 6. 2008 na 3. strani
Prispevek v Dnevniku, 3. 6. 2008 na 13. strani
Prispevek v Večeru, 3. 6. 2008 na 1. strani
Prispevek v Žurnalu, 3. 6. 2008 na 9. strani
Prispevek na Radiu Aktual, 2. 6. 2008
Prispevek v Večeru, 5. 6. 2008 na 40. strani
Prispevek v Žurnalu, 9. 6. 2008 na 21. strani
Prispevek v Delu, 9. 6. 2008 na 6. strani