Zaključna prireditev raziskovalnih nalog
ELEKTROMAGNETNA SEVANJA V MOJEM OKOLJU

Ljubljana
5. junij 2009


Naravnim elektromagnetnim sevanjem (EMS) se v zadnjem času vse bolj pridružujejo umetno povzročena sevanja, zato smo sevanjem izpostavljeni bolj kot v preteklosti, in to v vseh okoljih. »Glavni, kar 52-odstotni delež k najvišji trenutni izpostavljenosti visokofrekvenčnim sevanjem prispevajo mobilni telefoni, medtem ko bazne postaje mobilne telefonije prispevajo le 6 odstotkov. V področju nizkih frekvenc pa v domačem okolju največ sevanja oddajata brivnik in sušilnik za lase, ki lahko do dvajsetkrat presegata dovoljene mejne vrednosti,« pojasnjuje doc. dr. Peter Gajšek, direktor inštituta za neionizirna sevanja. Pomembni viri sevanja doma so še nekatere druge električne naprave, kot na primer brezvrvični telefon, električni mešalnik, elektronska varuška, indukcijski štedilnik ipd.

Vpliv izpostavljenosti EMS lahko zmanjšamo

Vpliv izpostavljenosti EMS lahko posameznik zmanjša tako, da poskrbi za čim večjo oddaljenost od virov sevanj in da svojo izpostavljenost časovno omeji. Posebno pozornost zaslužijo mobilni telefoni, saj se priporoča, da uporabljamo le take, katerih sevanje (SAR) je nižje od 0,6 W/kg. Raje jih uporabimo z vrvično kot pa z brezžično »bluetooth« slušalko. Radijske budilke naj ne bi bile nameščene neposredno ob glavi, oddajnik in usmerniki elektronske varuške pa naj bi bili dovolj oddaljeni od otroške posteljice. Priporočljivo je, da so elektroinstalacije dobro izolirane in nameščene pod omet, elektronske naprave (zlasti televizorji in avdionaprave) pa izključene in ne v stanju pripravljenosti.

Velik pomen ozaveščanja o EMS

Dosedanje raziskave sicer ne kažejo na povečanje tveganj za zdravje ljudi, če smo izpostavljeni EMS, manjšim od mejnih vrednosti. Vendar pa je za celovito oceno tveganja treba počakati še na nekatere ključne raziskave o mobilnih telefonih. Ker obstaja nekaj vrzeli v znanju o EMS, strokovne institucije po svetu, vključno s Forumom EMS, podpirajo nadaljnje raziskave, s pomočjo katerih bo mogoče bolje opredeliti tveganje ter posledično informirati in ozaveščati javnost glede preventivnih ukrepov. Zlasti je slednje pomembno za otroke, ki že od ranega otroštva uporabljajo nove tehnologije in bodo EMS izpostavljeni vse življenje.

Razpis za raziskovalne naloge

S tem razlogom so Forum EMS, Inštitut za varovanje zdravja RS (v okviru projekta Slovenske mreže zdravih šol) in Uprava RS za varstvo pred sevanji decembra lani že drugič zapored razpisali natečaj za raziskovalne naloge z naslovom »EMS v mojem okolju«. K sodelovanju so bili povabljeni osnovnošolci zadnje triade ter dijaki. Do razpisanega roka, 24. aprila letos, so na razpis prispele tri raziskovalne naloge, dve iz osnovnih šol in ena iz srednje šole.

»Sošolci o izpostavljenosti EMS ne razpravljajo«

Mladi so se z raziskovalnimi nalogami o EMS spoprijeli na različne načine. Nekateri so izvedli anketo o uporabi mobilnega telefona med srednješolci, drugi so obiskali radijski oddajnik, tretji merili EMS gospodinjskih naprav doma ter v šoli. Tako so med drugim ugotovili, da njihovi sošolci o izpostavljenosti EMS ne razpravljajo. Pa to, da radijski oddajnik v okolici šole oddaja manj EMS, kot so pričakovali (sušilnik za lase, denimo - kot se je izkazalo v drugi nalogi - jih oddaja več). Učenci, ki so izvedli anketo o uporabi mobilnega telefona, so ugotovili tudi, da ga uporablja večina njihovih anketirancev, in to od 10 do 30 minut na dan, nekateri celo več kot eno uro dnevno. »Ugotovitve mladih raziskovalcev kažejo, da je splošno poznavanje problematike EMS med mladimi šibko, vendar jih to zanima, obenem pa so rezultati njihovih raziskav, še posebej o vedenjskih vzorcih med mladimi, pomemben podatek o realnem stanju,« je povedal dr. Blaž Valič z Inštituta za neionizirna sevanja. »Z raziskovalno nalogo smo želeli med mladimi povečati zanimanje za problematiko EMS ter razširiti spoznanja o EMS, zato od sodelujočih pričakujemo, da jo bodo predstavili tudi na domači šoli,« je še dodal dr. Valič.

Zlato priznanje za nalogo o radijskem oddajniku

Najvišje je bila ocenjena naloga »EMS v mojem okolju: Oddajnik ob šoli« z OŠ Martina Konšaka iz Maribora, avtorji so prejeli zlato priznanje. Srebrno priznanje je bilo podeljeno raziskovalni nalogi »Kaj mladi vemo o elektromagnetnih sevanjih mobilnih telefonov in ostalih sodobnih elektronskih naprav v domačem okolju« učencev OŠ Loka iz Črnomlja. Bronasto priznanje pa so si prislužile dijakinje s Srednje šole Zagorje za nalogo »Sevanje mobilnih telefonov«. Sodelujoči so dobili tudi praktične nagrade.

Fotoutrinki s prireditve

Slika 1 Slika 2 Slika 3
Slika 4 Slika 5 Slika 6