Zaključna prireditev raziskovalnih nalog
ELEKTROMAGNETNA SEVANJA V MOJEM OKOLJU

Ljubljana
18. junij 2010


Izpostavljenost elektromagnetnim sevanjem (EMS) prebivalstva se z uvajanjem različnih novih tehnologij in naprav stalno spreminja in povečuje. Še posebej občutljiva skupina so mladi, saj bodo nove tehnologije uporabljali dlje časa, prav tako pa so jih začeli uporabljati prej kot sedanji uporabniki. Prav zato je zelo pomembno, da se mladi seznanjajo s to tematiko in so do uporaben novih tehnologij ustrezno kritični ter odgovorni.

Raziskovalne neloge in pomen ozaveščanja o EMS

A da bi mladi lahko zavzeli ustrezno stališče do virov EMS, za to potrebujejo ustrezne informacije in znanje, obenem pa tusi osebno angažiranost in zanimanje. Prav zato so Inštitut za neionizirna sevanja, Forum EMS, Inštitut za varovanje zdravja RS (v okviru projekta Slovenske mreže zdravih šol) in Uprava RS za varstvo pred sevanji že tretjič zapored razpisali natečaj za raziskovalne naloge z naslovom »EMS v mojem okolju«. K sodelovanju so bili povabljeni osnovnošolci zadnje triade ter dijaki.

Je transformator vir sevanja v mojem okolju?

Zmagovalca natečaja sta osnovnošolca Jure Primožič in Nejc Pirih z OŠ Idrija, ki sta izdelala raziskovalno nalogo z naslovom »Je transformator vir sevanja v mojem okolju?«. Izmerila in primerjala sta magnetno polje v bližini transformatorskih postaj, v okolju stran od postaj ter v bližini različnih gospodinjskih naprav. Ugotovila sta, da so v okolici transformatorskih postaj vrednosti magnetnega polja povišane, a da nekateri gospodinjski aparati v neposredni bližini ustvarjajo večje magnetno polje kot transformatorska postaja na razdalji pet metrov. Drugo nagrado na natečaju si je prislužila raziskovalna ekipa z OŠ Vižmarje Brod.

Varčna sijalka seva bolj kakor običajna žarnica – vendar razloga za skrb ni

Na podelitvi nagrad so strokovnjaki z INIS preverili tudi sevanje varčnih sijalk. Te so sicer energijsko varčnejše in imajo daljšo življenjsko dobo kakor običajne žarnice, vendar so tudi vir večjega elektromagnetnega sevanja. Za svoje delovanje namreč potrebujejo elektronski balast, ki regulira tok skozi sijalko. Običajno delujejo v preklopnem načinu, to pomeni, da s pomočjo elektronskega stikala večdesettisočkrat v sekundi vključijo in izključijo električni tok. Električno polje, ki ga sevajo varčne sijalke, ima zato višjo frekvenco od omrežne napetosti, in sicer od 10 kHz do nekaj sto kHz. Najvišje vrednosti sevanja so bile izmerjene v neposredni bližini sijalk, s povečevanjem razdalje pa so se manjšale in so bile pri 30 cm že zelo majhne. »Zato ni utemeljenih razlogov, da bi odsvetovali uporabo varčnih sijalk. Vendar bi bilo iz preventivnih razlogov smiselno, da jih ne bi uporabljali v neposredni bližini telesa,« je povedal Bor Kos z INIS. Namesto varčne sijalke je tako v namizni svetilki bolj priporočljivo uporabljati halogenske žarnice ali sijalke s svetlečimi diodami.

Fotoutrinki s prireditve

Slika 1 Slika 2
Slika 3 Slika 4

Prispevek o zaključni prireditvi v medijih:
- Dnevnik,
- Primorske novice.