STALIŠČA KLJUČNIH MEDNARODNIH ORGANIZACIJ O ELEKTROMAGNETNIH SEVANJIH

Na straneh Nizkofrekvenčna EMS in Visokofrekvenčna EMS so predstavljena stališča ključnih mednarodnih organizacij v zvezi z EMS. Tako so med drugimi predstavljena stališča mednarodnih organizacij Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), Evropske komisije, ter več strokovnih in znanstvenih organizacij, kot na primer Evropskega projekta COST 218.