VROČI STOL

Razumevanje problematike elektromagnetnega sevanja in vidikov vpliva na človeka je kompleksen problem. Da bi razumevanje tega področja približali čimširšemu krogu ljudi, na tej strani objavljamo intervjuje s priznanimi mednarodnimi strokovnjaki s tega področja. Na voljo so naslednji intervjuji: