Arhiv vprašanj in odgovorov 2006Dušan 20.1.2005 11:32:00
anamarija 8.1.2006 19:28:00
Mene pa zanima kako deluje antena ki se priključi na električno omrežje? Ali bi bila učinkovita čeprav imamo zelo zelo slab signal. Imamo namreč čisto navadno zunanjo anteno pa dobimo slo1 slo2 poptv... pa je slika tako slaba da se komaj da gledat. kaj priporočate?

FORUM EMS 1.2.2006 9:58:00
Glede sprejemanja televizijskega signala se prosim obrnite na kakšen RTV servis, saj vaš problem ne sodi v našo dejavnost.


Jani 9.1.2006 14:44:00
Pozdravljeni

Zanima me koliko vpliva ima 20kV daljnovod od stanovanjske hiše oddaljene cca 15 metrov stran. Kakšni so dejanski učinki daljnovoda na otroke?

FORUM EMS 1.2.2006 10:08:00
Znanstveni pregledi literature so pokazali, da obstaja določena konsistenca glede epidemioloških študij otroške levkemije, to pa kaže na možnost povečanega tveganja obolevanja otrok, ki so izpostavljeni magnetnim poljem srednje vrednosti (okrog 0,3 – 0,4 mikro T). IARC je kot specializirana agencija za preučevanje tveganje pojava raka v okviru SZO formalno obravnavala te podatke ter na podlagi epidemioloških študij na otrocih uvrstila nizkofrekvenčna magnetna polja med »mogoče kancerogeno za ljudi«.

V spodnji tabeli navajamo potrebne odmike na območjih povečanega varstva pred EMS glede na uredbo o elektromagentnih sevanjih (UL RS 70/96):
daljnovod odmik
220 490/65 jelka 24 m
220 490/65 sod 18 m
110 240/40 jelka 14 m
110 240/40 portal 14 m
110 240/40 sod 11 m
110 240/40 donau 14 m
20 70/12 delta ni potreben
20 70/12 jelka ni potreben


Blaž 7.2.2006 15:00:00
Glede Bluetooth slušalk in GSM-jev še eno vprašanje: Govora je bilo do sedaj vedno samo o sevanju ob aktivni uporabi slušalke ali telefona(ko je bil aktiviran pogovor/klic). Zanima pa me, kakšne so SAR vrednosti na GSM aparatu, ko je v stanju pripravljenosti in tudi kakšno je sevanje, ko je Bluetooth slušalka aktivirana/connect-ana s telefonom in ravnotako v stanju pripravljenosti?
So te vrednosti tako majhne, da niso omembe vredne in lahko Bluetooth slušalko brez problema nosimo ves čas na ušesu in v drugem primeru, če je lahko GSM telefon brez skrbi v žepu hlač. Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem.

FORUM EMS 1.3.2006 10:46:00
Bluetooth slušalke so tudi vir elektromagnetnih sevanj v področju 2,4 GHz z močjo 0,1 W. Največje izmerjene vrednosti SAR v glavi uporabnika zaradi slušalk je bilo 0,46 W/kg. Ta vrednost SAR, ki je čisto primerljiva z vrednostmi SAR mobilnih telefonov (nekateri modeli telefonov imajo še nižje vrednosti) je različna glede na proizvajalca in model bluetooth slušalk.
Če želite zares zmanjšati svojo izpostavljenost zaradi sevanja telefona vam svetujemo klasične slušalke (na kabel), ki vrednost SAR zmanjšajo tudi do 5x.
Telefon seva največ, ko se povezuje z bazno postajo in traja ta režim nekaj sekund, medtem ko je sevalna obremenitev zaradi slušalke bluetooth skoraj konstantna.


Peter 9.2.2006 15:28:00
Na zunanji strani hiše, je električna napeljava (debele žice za elektriko), ki oskrbuje vse hiše v ulici. Med spalnico in to napeljavo je samo stena hiše, tko da je postelja oddaljena od napeljave samo en meter. Zanima me kakšne posledice ima to na zdravje in ali je kakšno pravilo, da morajo biti te napeljave v zemlji. Hvala za odgovor.

FORUM EMS 1.3.2006 10:49:00
Sevanje razdelilne omarice je majhno in primerljivo s sevanjem drugih naprav doma in v gospodinjstvu. Za podrobnejši odgovor glede sevanja debelih žic pa svetujemo, da se izvedejo meritve sevanja v vaši spalnici-seveda od akreditirane in pooblaščene institucije.


f.faran 11.2.2006 11:03:00
zanima me zakaj toliko mečete pesek v oči ljudem.ki so pri vsem popolnoma nedolžni in iščejo samo to da bodo zdravo živeli.Vse meritve,ki jih opravite so nepravilne in napačne.Po zanesljivem podatku iz mobitela so vse bazne postaje nevarne zdravju v okolici 5000m potem pa to pada.Je pa nekaj res da če hočete ostati v službi in opravljati in da ni prepirov in ker hoče biti mobitel pred konkurenco morate dajati take podatke kakršne vam svetuje mobitel.

Želim odgovor koliko se motim.

FORUM EMS 1.3.2006 10:55:00
Forum o elektromagnetnih sevanjih (EMS) je projekt, ki skrbi za objektivno, nepristransko ter strokovno podprto komuniciranje in promocijo najnovejših znanstvenih stališč glede možnih vplivov elektromagnetnih sevanj na ljudi in okolje.
Naša vizija je vzpostaviti stanje v družbi, kjer ima javnost možnost objektivno prepoznati in razumeti možna zdravstvena in okoljska tveganja zaradi EMS. Oblikujemo in posredujemo strokovne argumente, ki omogočajo konstruktivnejše sporazumevanje javnosti s ponudniki storitev. Višja stopnja razumevanja problematike EMS je tudi za ponudnike storitev dober temelj za prikaz njihove družbene odgovornosti skozi neposredno vključevanje v hitrejše reševanje konkretnih nesoglasij, ki spremljajo umeščanje virov EMS v okolje.
Forum EMS je samo okolje, kjer lahko vsak dobi strokovno podprte informacije, ki jih podpirajo ključne mednarodne in nacionalne institucije.
Seveda pa danes vsak dobi tudi drugačne informacije-še posebno prek rumenega tiska in interneta.
V končni fazi pa si seveda lahko vsak sam, tudi mimo strokovnih argumetov ustvari lastno podobo o potencialnih nevarnostih, ki jih bo bodisi zavestno sprejemal ali pa odklanjal.


Martin 16.2.2006 21:40:00
Prosil bi, da mi pojasnite, ali RTV antena na hribu Tinjan negativno vpliva na zdravje tam stanujoče prebivalce.

Hvala in lep pozdrav!
Martin

FORUM EMS 1.3.2006 10:59:00
Problematiko sevanj oddajnega sistema na Tinjaju ne poznamo dovolj, da bi jo lahko komentirali. Za kakršnokoli oceno zdravstvenega tveganja bi bilo potrebno pridobiti rezultate meritev sevalnih obremenitev okolja in ljudi na ožjem vplivnem območju vira sevanja. Če te podatke imate se lahko ogrlasite pri nas in se bomo o zadevi podrobneje pogovorili.
Drugače pa se lahko obrnite na okoljski inšpektorat RS.


Tim 27.2.2006 18:58:00
Pozdravljeni!

Sem osnovnošolec iz celja in delam seminarsko nalogo iz elektrike. Zanima me vpraanje kaj je elektrika.

FORUM EMS 1.3.2006 11:02:00
Eléktrika je navadno sopomenka za električni naboj, lastnost nekaterih osnovnih delcev (npr. elektron ali proton), da nanje deluje električno polje, kot tudi, da sami ustvarjajo okoli sebe električno polje, kar vodi v privlačne ali odbojne sile med njimi. Ta sila je ena od štirih osnovnih sil v naravi, električni naboj pa je fizikalna količina, ki se ohranja in ga lahko kvantiziramo. V tem pomenu je »množina elektrike« enakovreden pojem za električni naboj. V naravi obstajata dve vrsti električnega naboja, ki ju imenujemo »pozitivni« in »negativni«. S poskusi so pokazali, da se istoimenski električni naboji (npr. pozitivni-pozitivni ali negativni-negativni) medsebojno odbijajo, različnoimenski pa privlačijo. Silo med električnimi naboji podaja Coulombov zakon. S tehnično izrabo elektrike se ukvarja elektrotehnika.

Pojem »elektrika« je dostikrat rabljen ohlapno; z njim označujemo poleg električnega naboja (denimo v zvezi »statična elektrika«) včasih tudi električni tok (»ubila ga je elektrika«) ali celo električno energijo (»plačati račun za elektriko«).


Rok 27.2.2006 19:04:00
Zanima me, zakaj pri kompleksni obdelavi aminske ekliptike z radijem cca.45 km ( trenje zanemarimo, 3 delta ni potreben, pod sobnimi pogoji. Preučujem namreč demone in spodbijam vašo tezo, pri kateri pravite, da je duša, ko zapusti telo, težka natanko 21 gramov ( ob breztežnostnem prostoru ter Gallipolijevem tretjem zakonu )
pa še nekaj: Kako je lahko točka v prostoru, Če ni tam nič?
že v naprej se Vam zahvaljujem za vaš odgovor.
p.p. ne vem če to pošljete na e-mail, zato prosim mi pošljite nanj.
Hvala

Rok

FORUM EMS 1.3.2006 11:04:00
Za odgovor na vaše zanimivo vprašanje se morate obrniti na koga drugega, saj se mi ukvarjamo le s problematiko elektromagnetnih sevanj.


Klemen 28.2.2006 8:29:00
Lepo pozdravljeni!
Blizu parcele, na kateri nameravam graditi hišo (pri Rogaški Slatini), poteka visokonapetostni daljnovod, ki vodi iz Krškega v Podravsko regijo. Kadar se ob dežju približam daljnovodu, čutim ob dotiku s kovinskim predmetom (dežnik, kolo...) tresenje. Zanima me, koliko stran od daljnovoda ni več nobenega vpliva (ni moten človeški organizem, dobro počutje, spanje...), torej koliko stran od daljnovoda naj postavim hišo? Ali bi bilo potrebno opraviti kakšne meritve in na koga se naj obrnem?

FORUM EMS 1.3.2006 11:06:00
Predpisane varnostne razdalje v številkan NI, so pa zato določene največje dovoljene sevalne obremenitve zaradi daljnovoda, ki jih določa uredba o elektromagnetnem sevanju (UL RS 70/96).
Pri analizi tipskih primerov se je za daljnovode napetostnih nivojev 400 kV, 220 kV in 110 kV, pa tudi za nekatere srednjenapetostne daljnovode, če je na njih pričakovati visoko tokovno obremenitev, izkazalo, da predpis postavlja nove kriterije v doslejšnji praksi projektiranja. Poleg upoštevanja s tehničnimi normativi predpisane varnostne višine in varnostne oddaljenosti vodnikov je treba pri novih vodih upoštevati tudi oddaljenost, na kateri so dosežene mejne vrednosti električnega in magnetnega polja za nove vire sevanja. Mejne vrednosti, ki jih določa zakonodaja za nove vire in vire v rekonstrukciji, so 10- oz. 20-krat strožje od mejnih vrednosti za obstoječe vire sevanja: 0,5 kV/m in 10 µT (za I. območje –novi viri in rekonstrukcije).

V spodnji tabeli navajamo potrebne odmike na območjih povečanega varstva pred EMS:

daljnovod odmik
220 490/65 jelka 24 m
220 490/65 sod 18 m
110 240/40 jelka 14 m
110 240/40 portal 14 m
110 240/40 sod 11 m
110 240/40 donau 14 m
Pri gradnji hiše je potrebno biti pozoren na morebiten poseg v koridor daljnovoda.


Rajko 28.2.2006 11:04:00

Pozdravljeni!

Ne vem, če ste pravi naslov za to vprašanje, morda pa le. Zanima me, če laserski kopirni stroj oddaja kakršnokoli sevanje, ki je zdravju škodljivo? Se že vnaprej zahvaljujem za vaš odgovor.

FORUM EMS 1.3.2006 11:10:00
Laserski fotokopirni stroj oddaja tudi elektromagnetno sevanje, ki je posledica napajanja elektronskih komponent. Na oddaljenosti 3 cm lahko ustvari do 5 mikro tesla magnetnega polja, ki pa z oddaljenostjo lahko zelo hitro upade. Mejna vrednost je 100 mikro tesla.


Maqtjaž Poljanšek 2.3.2006 17:06:00
Spoštovani!

Živim v hiši, poleg katere teče visokonapetnostni dasljnovod. Pripravljamo prenovo strešne kritine in zanima me, če je obremenitev elektro magnetnega sevanja odvisna od materiala same kritine. Konkretno, ali se sevanje v hiši povečuje ali zmanjšuje (morda ostaja enako), če je hiša prekrita s kovinsko kritino.
Poleg tega bi vas prosil za interpretacijo tabele potrebnega odmika na območjih povečanega varstva pred EMS, v odgovoru Klemenu, ki ste ga podali 1. 3. 2006.

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

Matjaž

FORUM EMS 4.4.2006 10:27:00
Za zmanjšanje električnega polja omrežne frekvence ter visokofrekevnčnih EMS (nad nekaj MHz) je vsekakor primeren kovinski material.
Za magnetno polje omrežne frekvence pa bi potrebovali posebne materiale z visoko permeabilnostjo, ki pa so zelo dragi.
Odmiki, navedeni v zgornjem odgovoru pomenijo horizontalno razdaljo od vodnika na mestu največjega povesa pri ustreznem daljnovodu.


Anka 3.3.2006 12:46:00
Pozdravljeni!

Zanima me škodljivost elektromagnetnega sevanja radioamaterskih postaj in anten, saj jih imajo radioamaterji doma v svojih bivalnih prostorih, antene pa na vrtu, strehi ali balkonu. Jih upravičeno nima kaj skrbeti za njihovo zdravje in zdravje sosedov, ali pač in kako se zavarovati pred njihovimi škodljivimi vplivi?
Najlepša hvala za odgovor.

FORUM EMS 4.4.2006 10:31:00
Radioamaterji so seveda velik problem, ker nekontrolirano povzročajo visoke sevalne obremenitve. V nekaterih primerih povzročajo celo čezmerne sevalne obremenitve za ljudi ter motijo sprejem radija in televizije.
Predlagam, da se obrnete na inšpekcijo za okolje, ki naj vaš konkretni primer ustrezno obdela. Predlagamo izvedbo ustreznim meritev s strani pooblaščene organizacije.


janez 4.3.2006 20:40:00
LP!

Zanima me, če obstaja možnost za sevanje električne vtičnice, ki se nahaja 20cm od moje glave med spanjem (oz. od blazine)?

hvala za odgovor in lep pozdrav

FORUM EMS 4.4.2006 10:39:00
Seveda, vtičnica je ne glede na priključeno napravo vir električnega polja, saj je na njen stalno prisotna napetost 220 V. Vendar pa so te vrednosti električnega polja precej nizke ter ne presežejo 1% mejne vrednosti.


Milena 6.3.2006 18:26:00
Zanima me, ali so opravljene kakšne raziskave glede vpliva mobilne telefonije pri otrocih. V glavnem so dostopni podatki o vplivu na zdravje ljudi nasploh, mene pa zanima kako je z najmlajšo populacijo, tam do 18. leta starosti. Veste mogoče, kje bi dobila te informacije?

FORUM EMS 4.4.2006 10:43:00
Raziskav na otrocih glede (ne)škodljivosti priljubljnih mobilcev skorj NI na voljo. Edino kar lahko v tem trenutku vzamemo v roke je precej podatkov o živalih v odbodju rasti in razvoja (mladiči). Z znanimi metodami prenosa rezultatov raziskav z živali na človeka si lahko le omejeno pomagamo.
Tudi ni pričakovati, da bi lahko kakšne resne raziskave zaradi etičnih omejitev opravljali z otroki v prihodnje.


sandi 3.4.2006 11:17:00
Zanima me kakšno sevanje imajo brezžični telefoni napram mobilnim telefonom. Ali telefon tudi seva ko je v stanju pripravljenosti kadar se ne uporablja, ko je slušalka v aparatu oziroma ko je na drugem mestu.Kje se dajo dobiti podatki o SAR-u za posamezne modele.
LP
Sandi

FORUM EMS 4.4.2006 10:59:00
Brezžični telefoni sevajo dosti manj od mobilnih telefonov ter na drugih frekvencah.
Njihove pričakovane vrednosti SAR so velikostni razred nižje od sevanja mobilnih telefonov.
Točnih podatkov o vrednosti SAR za posamezne modele brezžičnih telefonov pa žal nimamo na voljo. O mobilnih telefonih pa so podatki na naši spletni strani.


Zoran 23.4.2006 10:09:00
Pozdravljeni!
Na bližnjem hribu ca.300m stran ima operater namen postaviti bazno postajo.Zanima me kolikšne so možnosti - pravne -ter druge da mu krajani to onemogočimo.Mislim namreč da kjer je dim je tudi ogenj in da če bi bila stvar popolnoma nedolžna in varna nas sploh ne bi spraševali za mnenje??
zoran

FORUM EMS 19.5.2006 8:38:00
Občani, ki nasprotujejo postavitivi virov EMS v okolju, morajo dokazati svoj pravni interes ter svoje trditve tudi strokovno utemeljiti s pridobljenimi strokovnimi mnenji. Občani so lahko tudi stranke v postopku, če se nahajajo v vplivnem območju načrtovanega posega v prostor.


nataša 16.5.2006 8:28:00
Spoštovani!
Zanima me ali bazna postaja mobilnega operaterja, ki je bila postavljena na podlagi gradbenega dovoljenja, lahko obratuje brez uporabnega dovoljenja že od leta 2002?

Hvala za vaš odgovor.

FORUM-EMS 19.5.2006 8:40:00
Operater mora pridobiti uporabno dovoljenje za vse primere razen, če gre za kategorijo enostavnega objekta (namestitev na strehi stavbe).


Velimir 18.5.2006 14:24:00
Zanima me ali stelitski krožniki, ki jih imam nad stanovanjem, in sicer so od ponudnika kabelske TV, ima jih sedem in še neko napravo za omogočanje kabelskega interneta. Vse to na strehi našega bloka v Brežicah.
Hvala za odgovor.
P.S. Pridete na meritve tudi v Brežice. LP.

FORUM EMS 19.5.2006 8:45:00
Če gre za sprejemne antene, potem sot o pasivni elementi, ki ne oddajajo EMS in tako niso vir sevanj.
Če gre za oddajne antenepa so le te lahko vir EMS, vendar samo v območju snopa pred anteno. Signal nazaj (zadnja stran antene) je močno slabljen in praktično zanemarljiv.
Forum EMS vodi merilno kampanjo v sodelovanju z občinami. Zato predlagamo, da se obrnete na vašo občino in če se bo priključila kampanji bomo z veseljem namestili merilni sistem tudi na vašem območju.


Slavko 21.5.2006 22:27:00
Zanima me ali mobilni operaterji spoloh vodijo kakšen monitoring nad delovanjem BP.

FORUM EMS 8.6.2006 9:28:00
Lastniki naprav, ki so vir EMS glede na Uredbo o elektromagnetnih sevanjih (Ul RS 70/96), morajo izvesti prve meritve EMS ob zagonu naprave ter kasneje monitoring. Seznam opravljenih meritev za posamezne lokacije zbira Agencija RS za okolje.


Jože 5.6.2006 10:15:00
Ne vem sicer, kako dobro so v časopisu (Nedelo, 4. junija) interpretirali vaše odgovore, pa bi vas vseeno vprašal. Za brivnik (sušilnik) v oddaljenosti 3cm bi naj bilo magnetno polje 2000 mikrotesla, za razdaljo 30cm pa le med 0,01 in 0,07 mikrotesla. Ali ne gre tukaj za kvadratni zakon: pri desetkratni razdalji pade velikost fizikalne količine za faktor sto?
Pa še to: ali se v enotah mikrotesla ne meri "gostota magnetnega polja" in ne "jakost sevanja"?

forum ems 8.6.2006 9:32:00
Točne rezultate, ki so bili podlaga članku, si lahko ogledate na naši strani pod VIRI EMS.
Gostota magnetnega pretoka -B se izraža v enoti tesla (T).


iGOR kOZEM 5.6.2006 14:29:00
SPOŠTOVANI !
ZANIMA ME KJE SE LAHKO NABAVIJO IN KOLIKO STANEJO POSEBNE ZAŠČITNE VAROVALKE, KI Z IZKLJUČITVIJO ZADNJEGA PORABNIKA PREKINEJO ELEKTRIČNI TOK V PROSTORU.
V NAPREJ HVALA ZA ODGOVOR

FORUM EMS 8.6.2006 9:34:00
V prosti prodaji jih zagotovo lahko kupite v Nemčiji. Za Slovenijo pa nimamo podatkov.


Gregor 8.6.2006 15:06:00
Pozdravljeni,
1. zanimame ali je spodaj navedena situacija škodljiva za zdravje ljudi. Živim v hiši od katere je transformator oddaljen cca. 4 m (do transformatorja so žice očitno speljane pod zemljo, saj jih v zraku ni), poleg hiše je stolpnica na kateri so po moji oceni vsaj 3 bazne postaje (oddaljenost stolpnice 10m in cca. 12 nadstropji).
2. Zanima me, kdo lahko izpelje meritve?
3. Kako lahko vzpostavim kontakt oz. naročim meritev in koliko to stane?
Za vaš odgovor se vam v naprej zahvaljujem.
Lep pozdrav,
Gregor

FORUM EMS 24.7.2006 11:42:00
Kombinacija virov EMS na lokaciji, ki jo opisujete, je primerna za izvedbo meritev. V RS meritve opravljajo akreditirane in pooblaščene inštitucije, ki jih lahko najdete na speltni strani Agencije za okolje.


Blaž2 13.6.2006 11:55:00

Pred kratkim sem v delu zasledil članek kjer omenjate da so močan vir sevanja tudi neonske svetilke, pa me zanima če se to nanaša prav na žarnice ali le na dušilke, ki se lahko po potrebi montirajo tudi bolj stran.

FORUM EMS 24.7.2006 11:45:00
Glede neonskih svetilk: glavni vir EMS so dušilke in drugo elektronsko vezje. Izvedbe svetilk se med seboj namreč zelo razlikujejo in oddajajo EMS v razponu velikostnega razreda.


Nika 11.7.2006 19:18:00
Pozdravljeni,
delam v pisarni, kjer je približno 2m od moje mize postavljena komunikacijska omara. Notri so kabli od vseh računalnikov (imamo 10 računalnikov po pisarnah), modemi, stikala,v glavnem celotno omrežje izhaja iz te omare. Zanima me, če ta omara ščiti pred sevanjem? Če ne, kakšno sevanje predstavlja vsebina take omare?
Najlepša hvala za odgovor.

FORUM EMS 24.7.2006 11:48:00

Omara sama ne zmanjšuje EMS. Kljub temu pa so sevalne obremenitve zaradi take omare zelo nizke in v splošnem primerljive s stalno prisotnimi obremenitvami v bivalnem okolju.
Za podrobnejši odgovor vam svetujem, da se izvedejo meritve s strani pooblaščene institucije.


jenny 12.7.2006 10:22:00
Pozdravljeni,
tik ob naši hiši (oddaljenost 0,5 m), direktno pod balkonom naših spalnic je pod pločnikom na globini manjši od 0,5 m postavljen visokonapetostni el. kabel 20.000 kV za kamnolom(pod njim teče dodatno še elektrika za javno in hišne razvetljave ter Telekomovovi kabli). Sedaj nameravajo še za potrebe novega gradbišča (izgradnja HE Krško) dodatno položiti še eno dodatno napeljavo 20.000 kV. Spalnice in blakon imamo na višini 2,5 metrov nad omenjenim pločnikom (postavljeni so na naši parceli).
Prosim za odgovor ali smo izpostavljeni prevelikem EMS, oz. kolikšen vpliv imajo omenjeni kabli? Mož ima močne glavobole in zelo slabo spi v sobah na tej strani hiši. Ali imam pravico zahtevati odmik?

FORUM EMS 24.7.2006 11:53:00
Kablovod 20 kV ne predstavlja pomembnega vira EMS, ki bi lahko v skladu z našo zakonodajo (UL RS 70/96) čezmerno obremenjeval okolje tudi na oddaljenostih, ki jih navaje vi.
Zato tudi ni pričakovati, da bi lahko omenjeni kablovod povzročal nespečnost, glavobole in druge nespecifične simptome. To še posebno zato, ker je njegov vpliv v vašem stanovanju zanemarljiv v primerjavi s sevanji vseh naprav in električnega ožičenja v vaši hiši.


matej 8.8.2006 15:05:00
Spoštovani!

Na naši domači parceli stoji el. transformator iz leta 1976. Od stanovanjskega objekta v katerem bivamo je oddaljen 25 metrov.

Zanima nas vpliv EMS oz. ali je zgoraj omenjena oddaljenost od transformatorja še v dopustnih mejah?

Na preostanku parcele bi radi zgradili hišo. Zato nas zanima, koliko stran od transformatorja lahko gradimo, da ne bo več nobenega škodljivega vpliva?

Za odg. se vam lepo zahvaljujemo!

LP družina Pristavec

FORUM EMS 16.9.2006 12:28:00
Ker podrobno ne navajate, za kašen TP gre, vam lahko odgovorimo le bolj splošno. Tipični TP v naselju so seveda vir EMS, ki obremenjuje okolico v svoji neposrednji bližini na razdalji v povprečju do 5 m. Seveda pa je ta obremenjenost povezana s porabniki, ki se napajajo prek tega TP.
Preded se odločite za novogradnjo bi vam priporočili izvedbo meritev EMS s strani akreditirane institucije ali pa izvedbo porobnega izračuna možnih obremenitev. Na podalgi tega projekta bo potem potrebno narediti lokacijski načrt.


Milan 11.8.2006 13:23:00
Pozdravljeni,
Imam dve vprašanji. Letos sem se preselil v manjšo vasico Kolovrat nad Izlakami in še to v manjšo kotlino z zelo slabimi signali. Kaj mi svetujete za boljši sprejem TV signala SLO TV ali morda še drugih, ki niso na satelitu, ter boljši sprejem radijskih programov. In drugo: Ker v bodočnosti ni predviden stacionarni priključek telefona, kakšne imam možnosti povezave oziroma dostopa do interneta.
Hvala

FORUM EMS 16.9.2006 12:30:00
Vaše vprašanje presega področje delovanja projekta Forum EMS. Predlagamo, da se obrnete na RTV ali pa na Telekom.


Lara 16.8.2006 13:55:00
Pozdrav,
Živim v naselju polnem hiš. V sredini je gasilski dom in na njem 12 oddajih anten za mobilno telefonijo. Prva hiša je od gasilskega doma oddaljena le 5 m. Ker je to šestorček hiš mi ni treba posebej razlagati koliko so oddaljene ostale hiše. Antene so postavljene kljub nasprotovanju sosedov.(gasilci so rabili nov gasilski avto, pa jim je denar prišel prav, za nas občane pa jim je vseeno, znajo pa priti za novo leto po prostovoljne prispevke). Trdijo, da sevanja ni oz. ni škodljivo za sosede. Kam se obrniti, da se nam to dokaže z meritvami. Naj povem, da so to nadgrejene hiše, kjer živijo in imajo spalne prostore večinoma mlade družine z majhnimi otroci. Kam po pomoč? Mediji-TV???
Hvala

FORUM EMS 16.9.2006 12:36:00
V vašem primeru bi vam svetovali, da se obrnete na investitorja in od njega zahtevate poročilo o prvih meritvah, ki jih mora izvesti pooblaščena institucija.
Če pa želite pridobiti sami meritve se obrnite na akreditirane institucije.

Vse do sedaj izvedene meritve pa kažejo, da so v resnici sevalne obremenitve zaradi baznih postaj precej nizke in navadno ne presegajo nekaj % dovoljenih mejnih vrednosti ne glede na oddaljenost. Vlogo pri tem ogra le višina antene ter usmerjenost antene bazne postaje.


petra 19.8.2006 8:21:00
Pozdravljeni,

imam dveletno hčerko, ki je skoraj ves ta čas spala zelo blizu el. vtičnice (od 10-20 cm), zraven nje je imela prav glavo. Zanima me, ali je lahko to pustilo posledice na njenem zdravju?
Hvala, Petra

petra 20.8.2006 13:02:00
Še enkrat pozdrav,
rada bi le popravila razdaljo, ki sem jo navedla, ta je namreč od min 20 cm naprej (odvisno kako je spala). Postelja je bila postavljena ob zid, tako da je vtičnico prekrival les od postelje in vzmetnica.
Redkokdaj je hčerka spala vso noč v posteljici, vsaj polovico noči je bila namreč pri nas.
Hvala še enkrat

FORUM EMS 16.9.2006 12:41:00
Neposredno ob vtičnici je, kadar ni nič priključeno, prisotno le električno polje jakosti do nekaj voltov. Ta vrednost je pričakovano zelo nizka in dosega več kot 1000 krat nižjo vrednost od znanstveno utemeljene.
Glede na vaš položaj bi lahko rekli, da ste lahko brez skrbi, saj je magnetno polje, ki je nekako povezano s povečanim zdravstvenim tveganjem, prisotno šele tedaj, ko priključite porabnik in steče tok.


še zdrav 25.8.2006 18:39:00
kolikšno je sevanje vojaškega radarja na sistemu zračne obrambe Roland ("varnostna meja" ob delovanju je 25 m), koliko je oseba zavarovana neposredno pod radarjem v nekakšni kletki, ki naj ne bi prepuščala sevanja, in kakšni so dolgoročni učinki ob neprekinjeni izpostavljenosti 40 min 1x na teden? ali imate kakšne podatke iz nemčije, kjer so sistem uporabljali 20 let, zdaj pa ga umikajo iz uporabe?


marko 31.8.2006 15:31:00
živim v stanovanju,pod katerim je transformatorska postaja za 200 stanovanj.zanima me,ali sem izpostavljen močnemu elektromagnetnemu sevanju in kako se lahko zaščitim.kateri materiali zadržijo magnetno sevanje

FORUM EMS 16.9.2006 12:45:00
Predlagamo, da se v vašem primeru izvedejo meritve, ki bodo ugotovile vašo izpostavljenost.

Sicer obstajajo materiali za zmanjševanja magnetnega polja - so pa zelo dragi in navadno neprimerni za primere, kot je vaš.
Lahko pa pokličete v našo svetovalno prisarno za podrobnejše informacije.


ROZI 1.9.2006 19:26:00
Živim v stanovanju pod katerim je transformatorska postaja,ločena le z betonsko ploščo.Zanima me ali sem izpostavljen močnemu elektromagnetnemu sevanju in kako se lahko zaščitim. Kateri materiali zadržijo magnetno sevanje? Trenutno so na tleh položene keramične ploščice.V primeru, da bi meritve sevanja pokazale zakonsko presežene vrednosti, me zanima kako lahko ukrepam? Zanima me tudi kakšne so še dovoljene vrednosti, glede na to da je stanovanje od TP oddaljeno le cca.1 m ? Že vnaprej se zahvaljujem za vaš trud in odgovor.

FORUM EMS 16.9.2006 12:49:00
Odgovor je podoben tistemu v prejšnji rubriki.
Prvo naj se izvedejo meritve, ki bodo pokazale upravičenost in potrebnost zmanjševanja sevalnih obremenitev.
Šele nato bo razvidno, ali je oklop potreben in smiseln.
Glede materialov bi dejal, da je zaslanjanje nizkofrekvenčneg magnetnega polja zelo težka naloga in povezana z visokimi stroški.
Za več se lahko obrnete na svetovalno pisarno.


Tina 5.9.2006 15:04:00
Spoštovani,

verjetno je to vprašanje že bilo zastavljeno, vendar, ker nisem strokovnjak na vašem področju bi rada ponovno nekaj vprašala. In sicer me zanima sledeče : v kakšni razdalji lahko kupim parcelo okrog transformatorske postaje. Sprašujem točno za transformatosrsko postajo v Občini Šempeter Vrtojba. V V rtojbi je namreč postavljena ta postaja, ki pokriva z dovodom električne energije Celo S primorsko nato pa se nadaljuje proti Krasu. Skratka ali mi lahko kako s številkami oz. razdaljami pomagate? In še eno vprašanje ali bi morala občina opravljati v takem naselju kakšne meritve škodljivega sevanja? Občina namreč pravi prebivalcem, da morajo to narediti sami oz. samoplačniško.
lep pozdrav in hvala
Tina

FORUM EMS 16.9.2006 12:56:00
sevalne obremenitve so povezane s tehničnimi karakteristikami TP.
seveda pa so odvisne od mesta, kjer vstopa ali izstopa VN daljnovod.
Prve meritve MORA zagotoviti lastnik oz.upravljalec vira v skladu z uredbo o EMS (Ul RS 70/96). To izvede pooblaščena institucija.


Igor 6.9.2006 8:26:00
V Kranju so pred kratkim napeljali mrežo optičnih telekomunikacijskih kablov. Glavno vozlišče za velik del naselja je v naši hiši. Zanima me, če je sevanje takega vozlišča zanemarljivo, oziroma je v mejah dovoljenih vrednosti in če ni, kdo lahko izvede ustrezne meritve.
Najlepša hvala in lep pozdrav!

FORUM EMS 16.9.2006 13:01:00
Načeloma optični kabli in tehnologija ne povzroča sevalnih obremenitve v okolici, saj gre za zaprt. Če pa so slučajo v sistemu odprti viri sevanj (antene, oddajniki...) pa imamo opravka s sevanji. Če bi bilo podatki o sistemu na voljo, se lahko ugotovi, za kašne sistem gre.


Miha 14.9.2006 21:48:00
Po ulici čez strjeno naselje bi Elektro rado povleklo več visokonapetostnih daljnovodov in sicer vsaj tri 20kV in enega 110kV. Veliko hiš bo od vodnika oddaljeno manj kot 5 metrov, večina prizadetih hiš pa v celoti v radiju 15 metrov.
Dovoljenje jim je izdala Upravna enota. Sami krajani postavitvi voda nasprotujemo, Elektro pa zagotavlja, da vodi nimajo nobenega vpliva na oklico (kar je čisto navadno sprenevedanje). Prav tako niso opravili prav nobene študije o škodlivih vplivih na okolje. Kako lahko legalno preprečimo postavitev voda?

FORUM EMS 16.9.2006 13:07:00
Za VN daljovod 110 kv je potrebno izvesti strokovno oceno, v nekaterih primerih tudi presojo vplivov na okolje. O tem se lahko pozanimate na Agenciji za okolje RS.

To je še toliko bolj potrebno, če gre res za postavitev neposredno v urabno okolje, kjer so oddaljenosti manjše od 5 m.
Polega tega pa je potrebno tak sistem večih vodov pogledati bolj kompleksno v smislu kumulativnih sevalnih obremenitev - vseh daljnovod skupaj.


Sabina 29.9.2006 8:32:00
Pozdravljeni!

Zanima me, če mi lahko navedete še kakšne priporočljive ukrepe varstva pred EM sevanjem iz nizkofrekvenčnih virov (transformatorji) v industrijskih objektih, poleg onemogočanja dostopa do vira oz. namestitve ograje?

FORUM EMS 22.10.2006 23:28:00
Gotovo je najcenejši ukrep povečevanje razdalje do vira EMS.
Obstajajo pa tudi drugi ukrepi v smislu zaslanjanja s posebnimi materiali z veliko vrednostjo permeabilnosti (Mu-Metal).
Vendar pa je ta in njemu podobni materilai precej dragi in se uporabljajo navadno v profesionalne namene.


Nataša 2.10.2006 13:42:00
Pozdravljeni!
Pridobila sem podatek, da operater Mobitel za postavitev bazne postaje še ni pridobil uporabnega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje je že bilo izdano leta 2003, tako, da je bazna postaja že postavljena.
Sprašujem ali je v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja možno nastopati kot stranski udeleženec in na ta način preprečiti delovanje oz. vklop bazne postaje. V neposredni bližini bazne postaje smo namreč kupili stanovanjsko hišo in tako pri postavitev bazne postaje nism mogli biti vključeni v postopek. Zanima me tudi ali lahko zahtevam ponovno meritev EMS, ki je za navedeno bazno postajo bila izdana leta 2001. Kje in kako lahko to zahtevam?

Hvala za vaše odgovore in lep pozdrav!

Nataša 18.12.2006 11:31:00
Pozdravjeni!
Prosim vas, da mi odgovorite na vprašanje, ki sem vam za zastavila dne 2.10.2006.

Pridobila sem podatek, da operater Mobitel za postavitev bazne postaje še ni pridobil uporabnega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje je že bilo izdano leta 2003, tako, da je bazna postaja že postavljena.
Sprašujem ali je v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja možno nastopati kot stranski udeleženec in na ta način preprečiti delovanje oz. vklop bazne postaje. V neposredni bližini bazne postaje smo namreč kupili stanovanjsko hišo in tako pri postavitev bazne postaje nism mogli biti vključeni v postopek. Zanima me tudi ali lahko zahtevam ponovno meritev EMS, ki je za navedeno bazno postajo bila izdana leta 2001. Kje in kako lahko to zahtevam?

Forum EMS 17.1.2007 12:25:00
Če do sedaj v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja niste bili kot stranka v postopku, najverjetneje tudi v fazi uporabnega dovoljenja niste. Za podrobnejše informacije se prosim obrnite na Ministrstvo za okolje, ki tudi evidentira stranke v postopku.

Občina, krajevna skupnost ali občan niso soglasodajalci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja razen, če tako ni določeno v izvedbenem prostorskem aktu ali če gradnja tangira določeno infrastrukturo (ceste, lokalna gospodarska javna infrastruktura). Občina je lahko tudi stranski udeleženec v postopku, če izpolnjuje pogoje za priznanje statusa stranskega udeleženca.
Seveda pa je vsaki nameri operaterjev mobilne telefonije glede gradnje objektov mobilne telefonije seznanjena tudi občina na območju katere naj bi tak objekt stal. Zato se morate glede teh postopkov tudi obrniti na občino. Operater mora namreč v vsakem primeru pridobiti lokacijsko informacijo, (razen pri izvedbi vzdrževalnih del), ki jo na zahtevo izda občina v skladu z 80. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03). Iz lokacijske informacije investitor pridobi podatke o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, ki jih določajo občinski izvedbeni prostorski akti ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju.

Meritve EMS zagotovi pri pooblaščeni instituciji ob zagonu med poskusnim delovanjem investitor. Vi sami pa lahko kadarkoli seveda za svoj račun naročite meritve pri akreditiranih in pooblaščenih laboratorijih. Morda pa se bi bilo smiselno obrniti tudi na investitorja in se z njim dogovoriti za rezultate meritev EMS.


Matej 1.12.2006 12:06:00
Pozdrav
preko zazidljive parcele poteka daljnovod 10kV, ki napaja manjše naselje, uradni varnostni pas za gradnjo objekta pa znaša 10m. Zanima pa me v kolikšni razdalji od dalj. še priporočate gradnjo objekta (stan. hiše)?
Zanima me tudi ali mi od lastnika dalj. pripada kakršnakoli odškodnina za razvrednotenje parcele (na delu parcele zaradi tega ni dovoljeno graditi)? Koliko lahko ta znaša in kako jo je najlažje uveljaviti?
Hvala vnaprej
Matej

FORUM EMS 17.12.2006 17:47:00
Glede na to, da je 10kV daljnovod najmanjši pri nas in glede na uredbo o EMS v naravnem in življenjskem okolju (ul rs 70/96) niso potrebni praktično nobeni odmiki. Zato je navedenih 10 m nekje precej konzervativno in tudi s strališča previdnosti sprejemljivo.
Glede odškodnin - milsim, da za to ni realnih okvirjev-predlagam pa, da se posvetujete s svojim pravnikom.