Arhiv vprašanj in odgovorov 2009


Jure 17. 12. 2009 7:38

Pozdravljeni,

zanima me, kako daleč povprečno segajo škodljivi vplivi sevanja mobilnega USB modema?
Hvala za odgovor,
Jure

FORUM EMS 17. 12. 2009 15.55

Mobilni USB modem je glede sevanja popolnoma primerljiv z mobilnim telefonom. Deluje po enakem protokolu in vsebuje identično oddajno vezje. Zato je smiselno ob dolgotrajnejši uporabi zagotoviti dovolj veliko oddaljenost med uporabnikom in mobilnim USB modemom. Predlagamo, naj bo oddaljenosti mest, kjer se ljudje zadržujejo več časa, najmanj 1 m od mobilnega USB modema.

Jure 18. 12. 2009 7:07

Hvala za prijazni odgovor!
Upam, da nisem prezahteven, če odgovor malo konkretiziram. Imam modem Globe Trotter Option Icon 451, deluje v območju HSDPA z 2-4/5 stopnjo signala. Če bi deloval s polno močjo (če se ne motim, je dovoljeni maksimum 2W), koliko te moči bi prišlo do mene, če sem od modema oddaljen en meter. In še drugo - bolj pomembno vprašanje. Če je modem v eni sobi, v drugi sobi pa je vzglavje otroške postelje oddaljeno od stene dva metra (vmes je poleg stene še omara, kar pa ne vem, če igra kakšno vlogo), ali pride do otrok omembe vredno sevanje (sploh ob daljšem, npr. celonočnem, stalnem delovanju). Modem je bil sprva od stene oddaljen 30 centimetrov, sedaj sem ga premaknil in je od stene oddaljen meter in pol, torej od otrok tri do štiri metre. Na med.over.net sem sicer našel informacijo, ki pa ne vem, če je čisto točna: "Energija namreč pada s kvadratom razdalje od vira sevanja ali še hitreje, tako da je energija, ki smo ji izpostavljeni 1 m stran od mobilnega telefona že 1000x manjša od energije, ki jo telo dobi ob neposrednem stiku z npr. mobilnim telefonom ali drugim oddajnikom elektromagnetnega sevanja." Če to prav razumem, bi ob pritiskanju telefona na uho, bila energija na mestu stika npr. 2W, če je telefon oddaljen en meter, pa na istem mestu 0,002W?
Najlepša hvala za trud,

Lepo pozdravljeni
Jure

FORUM EMS 18. 12. 2009 11.20

Glede na opis modema je kot vir modem, kakor smo predpostavili že v prvem odgovoru, primerljiv z mobilnim telefonom.

Glede na oddajno moč je zelo težko reči, koliko energije se absorbira v vas. Glede na tehnične podatke je oddajna moč modema v UMTS območju 250 mW, v GSM 1800 1 W ter v GSM 900 2 W, kar je popolnoma primerljivo z običajnimi mobilnimi telefoni. Med delovanjem se EMS v okolici modema širi v vse smeri, zato se le manjši del absorbira v telesu. Absorbirana energija v telesu je omejena z vrednostjo SAR (specific absroption rate), ki opiše koliko energije se absorbira na kilogram telesne teže. Izraža se v W/kg, največja dopustna vrednost pa je 0,08 W/kg za celotno telo ter 2 W/kg za del telesa (povprečna vrednost v 10 g tkiva). Vrednosti za celotno telo gotovo niso presežene, za del telesa pa ob običajni uporabi (ko si modema ne damo na glavo, pa tudi zagotovo ne.

Navedbe z med.over.net držijo. Sevanje z razdaljo zelo hitro upada. Zato je s preventivnega vidika smiselno, da takrat, ko je to brez težav mogoče, zagotovite dovolj veliko razdaljo med viri EMS in ljudmi. Kakor opisujete situacijo, je pri vas razdalja med modemom in otroškim ležiščem več kot 3 m, kar že samo po sebi zagotavlja precej nizke vrednosti (na razdalji 3 m so vrednosti 10 krat nižje kot na razdalji 1 m), poleg tega pa tudi stena signal slabi za faktor 10 ali več. Zato razlogov za skrb ni.

Svetovali bi vam le, da modem namestite v bližino okna. Kakor smo omenili, zidovi slabijo signal za 10 krat ali celo več. Zato mora modem oddajati z večjo oddajno močjo, da lahko uspešno komunicira z bazno postajo. Če boste zagotovili, da je na mestu, kjer se nahaja modem, dober signal bazne postaje, bo modem avtomatsko prilagodil moč na najmanjšo možno. S tem pa se bodo tudi sevalne obremenitve v okolici modema znižale.


Jasna 10. 12. 2009 9:17

Pozdravljeni,

Sem iz Lokovice, kjer imamo en velik problem in sicer, poleg naše hiše stoji daljnovod, katerega bodo rekunstruirali in povečali napetost na 2 x 400 kV ( prehod iz 220 kV). Mi imamo dve stanovanjski hiši poleg daljnovoda. Ena po mnenju Elesa stoji v koridorju in so nam jo ocenili in ponudili odškodnino v vrednosti 30% od cene hiše, druga pa je samo 5m stran in po njihovem že ni več v varovalnem pasu, kateri baje, da znaša 25m od osi daljnovoda na obe strani.

Zanima me, ali varovalni pas res meri 25m, saj v energetskem zakonu člen 48. piše, da je varovalni pas 40m. Eles nam trdi, da moramo mi upoštevati uredbo o določitvi strank v vplivnem območju.

Za odgovor se vam zahvaljujem in vas pozdravljam.

FORUM EMS 11. 12. 2009 11.26

Sicer je del vašega vprašanja povezan tudi s pravno zakonodajo s področja nepremičninskega prava, vendar vam bomo vseeno poskušali na vaše vprašanje odgovoriti.

Energetski zakon v 48. členu določa varovalne pasove. Ta za 400 kV daljnovod znaša 40 m od osi daljnovoda. Vendar izraz varovalni pas pomeni, da se znotraj varovanega pasa nekega objekta (v vašem primeru daljnovoda) smejo graditi drugi objekti in naprave le pod določenimi pogoji in s soglasjem sistemskega operaterja. Torej, če bi vi želeli graditi novo hišo na razdalji manj kot 40 m od daljnovoda, bi za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebovali soglasje ELES-a, ki je sistemski oprerater tega daljnovoda, in ki bi lahko v soglasju postavil dodatne pogoje glede umeščanja novega objekta v prostor (minimalna razdalja, višine...).

Pri umeščanju novih objektov v prostor ali rekosntrukciji le teh pa so v postopek izdaje gradbenega dovoljenja vključene stranke tiste stranke, ki jih kot stranke v postopku določa Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Ta določa, da je to območje za 400 kV daljnovode 25 m od osi daljnovoda, vednar določa tudi:
”da se za objekt, za katerega je obvezna presoja vplivov na okolje po predpisih s področja varstva okolja, se kot območje za določitev strank šteje območje, ki je določeno v poročilu o vplivih na okolje, če je to večje od območja za določitev strank, določenega po prejšnjih odstavkih tega člena.”

Ker je za 400 kV daljnovod obvezna presoja vplivov na okolje, je pri določitvi strank v postopku poleg 25 m pasu potrebno upoštevati tudi območja iz poročila o vplivih na okolje. Zato vam svetujemo, da pridobite poročilo o presoji vplivov na okolje za obravnavani daljnovod in pogledate, kakšna so vplivna območja v njem. V splošnem zanša za najneugodnejše razmere vplivno območje 400 kV daljnovoda zaradi elektromagnetnih sevanj do 45 m od osi daljnovoda, a je za konkretno situacijo odvisno od več dejavnikov, kot so tip daljnovoda, višina vodnikov nad tlemi in drugo.


Kristjan 25. 11. 2009 17:45

LP

Stanujem v hisi, na kateri je v desnem levem kotu postavljen elektricni drog, na katerem so elektricne zice...

Pod drogom se nahaja spalnica..

kaj sem upravicen zahteve za odstranitev droga?

FORUM EMS 30. 11. 2009 10.45

Mejne vrednosti za EMS določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96). Uredba določa, da nikjer na območju, dostopnem človeku, ne smejo biti presežene mejne vrednosti.

Zato bi bili do premaknitev vira upravičeni, če bi bile mejne vrednosti na človeku dostopnih mestih presežene. Ker predvidevamo, da gre za električne vodnike, ki so namenjeni nizkonapetostnemu razvodu električne energije do končnih odjemalcev (hiš), mejne vrednosti že na razdalji kakšen meter od vodnikov niso več presežene.

Kristjan 30. 11. 2009 10:15

Hvala za Vas odgovor,

Nisem si mislil, da drzava doloca tudi, kje in na katerem delu MOJE hise( drog je na strehi) MORAM IMETI ta DROG????
Moje vprasanje je bilo, ce se ga lahko odstrani, ali ne, sevanja so!!!!!!!!Ker v tistem delu hise, pod streho, kaksnih 2 metra od zic se nahaja soba in v tej sobia WIFI ne dela in tudi ograja na terasi, v kolikor stopis bos in se jo primes, te zelo dobro strese...
Dve leti nazaj, je na tem drogu kar gorelo, so cel dan rabli za urediti pol to, pa se vse smeti so pustili na terasi in seveda pogorele kose!!!!
Sem jih ze veckrat poklical, pa nobeden ne pride oz pravijo da se droga ne da odstraniti in da naj prodam hiso....
In kaj, zdej tudi hise ne morem podreti ali kako, vsak ki pride na teraso, gleda te zice, ki grejo deset centimetrov od dimnika...
Jst hocem to odstraniti, mislilm, da bi se tudi Vi tako odlocili, ce bi vam zice visele, kaksnih 150cm od glave, ko si na terasi in bi rad uzival v pogledu na morje itd...
Tudi z zogo, se ne mores igrat, ali podobno, terasa je namrec 100m2 ...
Ko pride dimnikar, mi vedno pravi, da za njega ni varno, ker gredo te zice kaksen centimeter od njega in dimnika in se boji , kdo se ne bi...
Tako kot ste mi odgovoril, pomeni da se pac to ne da....In moram ziveti tako naprej???

FORUM EMS 30. 11. 2009 10.45

Razumemo, da vas to moti, podali smo vam samo, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da je zaradi EMS lastnik vira primoran ukrepati – to pa je, da so na človeku dostopnih mestih mejne vrednosti presežene.

Poleg tega pa bi moral imeti lastnik vira tudi služnostno pravico za kable, ki so nameščeni na območju vaše parcele oziroma hiše. Dogovor o sklenitvi služnostne pravice tudi določa, kaj lastnik vira sme in kaj ne sme storiti na vaši parceli oziroma hiši. Glede vprašanj o služnostni pravici pa mi nismo strokovnjaki, zato vam svetujemo, da se glede tega obrnete na strokovnjaka s tega področja.


Dadi 25. 11. 2009 11:25

Spoštovani!

Zadnje čase (pol leta) imam težave z močnim razbijanjem srca, glavobolom in podobnimi težavami, zato sem pomislila tudi na možnost EMS v pisarni, kjer delam.

Za mojim hrbtom je v oddaljenosti 1 m nameščeno:
- 2m dolga elektro konzola (6 vtičnic za elektriko, 14 vtičnic za radio, TV, telefon in podobno),
- omarica od podjetja T-2 (drugje sem to videla na zunanji strani hiše),
- razdelilnik podjetja T-2 (iz katerega so napeljani trije kabli),
- računalnik PC z ruterjem - oddaljenost 2m (iz katerega je napeljano 9 kablov za kamere...),
- na svoji pisalni mizi pa imam računalnik, LCD ekran in printer.

Zanima me, ali je sevanje, ki sem mu izpostavljena 8 ur dnevno, nevarno. Zanima me tudi, kdo izvaja takšna merjenja EMS.

Lepo se vam zahvaljujem za odgovor in vas lepo pozdravljam!

FORUM EMS 30. 11. 2009 9.40

Večina naprav, ki ste jih navedli, povzroča le zelo majhna EMS. Sicer se EMS delo poveča, če je teh naprav več na istem mestu, a kljub temu so vrednosti veliko manjše od dopustnih mejnih vrednosti. Za telekomunikacijsko omarico, za katero navajate, da je drugje nameščena na zunanji strani hiše, velja, da povzroča zelo majhna EMS.

Edini pomembnejši vir bi lahko bili različni brezžični sistemi, če bi se jih na vašem delovnem mestu nahajalo več sočasno. Pri tem niso pomembni takšni brezžični sistemi, kot so brezžična miška ali tipkovnica (ker imata izredno majhno oddajno moč), ampak sistemi, kot so brezžični razdelilnik, brezžična povezava s kamerami in podobno.

Zato je izredno majhna verjetnost, da so vaši simptomi povezani z izpostavljenostjo EMS. Meritve EMS izvajajo pooblaščene inštitucije, njihov seznam pa je dostopen na spletni strani Agencije republike Slovenije za okolje.


David 15. 11. 2009 11:17

Pozdravljeni!

Ker že več kot leto dni prebiram ems forume se na vas obračam z vprašanjem kako ravnati z nadaljnim življenjem (ali naj razmišljamo tudi o selitvi) pod daljnovodom DV 110kV Dravograd – Šoštanj (sedaj rekonstrukcija na DV 220kV). V prilogi vam pošiljam tudi fotografijo za lažjo predstavo.

Dela na daljnovodu DV 110KV Dravograd – Šoštanj so se pričela izvajati v letošnjem letu. V tem tednu pa so uspešno izvedli postavitev novega trojčka (iz 110kV na 220kV) tudi čez našo parcelo (hišo). Ker dela opravlja Eles, me zanima ali so dolžni obvestiti stanovalce preko katerih poteka DV ali ne. V našem primeru so se sprehajali po parceli mimo hiše kot, da je to naš problem in brez kakršnega koli obvestila (delovnega naloga, ipd,…). Skratka, dela so z njihove strani potekala nemoteno »prosimo vas da nas ne motite pri izvajanju dela saj je že ura pozna in bi radi šli domov« (izjava delavcev na tem projektu).

Zanima me tudi, kje lahko dobim podatek o višini stebrov daljnovoda? Glede na to da je delovodja tega projekta dejal, da so stebri daljnovoda Dravograd – Šoštanj precej nizki.

P.S. – ali je imel kdo na forumu že podoben problem???

FORUM EMS 16. 11. 2009 13.09

O EMS daljnovodov smo že večkrat pisali, obsežneje pa so predstavljena tudi v posebni brošuri Vplivna območja

Kolikor je razumeti iz javno dostopnih podatkov, gre pri daljnovodu Dravograd – Velenje za nadgraditev iz enosistemskega 110 kV daljnovoda v dvosistemski 110 kVdaljnovod. 220 kV daljnovodi se namreč dolgoročno opuščajo, zato zelo verjetno ne gre za rekonstrukcijo iz 110 kV v 220 kV daljnovod ampak za razširitev obstoječega daljnovoda v dvositemski. To je razvidno tudi iz slike, saj so bili stebri že zasnovani kot dvosistemski.

Dvosistemski daljnovod bo v svoji okolici povzročal manjša EMS kot enosistemski, torej bodo po nadgraditvi daljnovoda EMS v okolici manjša. To je zaradi tega, ker se polja enega in drugega sistema med seboj odštevata in je skupno polje posledično nižje.

Višina stebrov nad tlemi je odvisna od več dejavnikov, bistveno pa je, da nikjer v območju, dostopnem ljudem, ne smejo biti presežene mejne vrednosti. To velja tako na površini tal kot tudi v in na objektih (v hiši ali na balkonih, oknih...). Mejne vrednosti pa določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96).

Glede dostopa na vašo parcelo ter obveznosti obveščanja vam žal ne moremo posredovati natančnejšega odgovora, saj bi na to vprašanje lažje odgovoril strokovnjak lastninskega oziroma nepremičninskega prava. Gotovo pa mora imeti investitov z vami sklenjeno služnostno pravico.


Ivan 11. 11. 2009 20:04

Pozdravljeni,

kupujem nov mobilni telefon in zelim biti malo bolj pazljiv kar se tice sevanja. Moja dilema je taka: vem, da so SAR vrednosti izmerjene ob najmocnejsih moznih sevanjih telefona. Ali to potem pomeni, da telefon z visjo SAR tudi v povprecju bolj seva, ali to ni nujno? Bolj splosno bi bilo to vprasanje, koliko se pri nakupu gsm-ja sploh splaca gledati na SAR in ali nam te sploh lahko povedo, kateri telefon je bolj varen, kar se tice sevanja? Katerega proizvajalca, ali pa mogoce model, bi vi priporocili?

FORUM EMS 16. 11. 2009 11.05

Telefon, ki ima manjšo SAR vrednost, bo tudi v realnih razmerah povzročal manjše vrednosti SAR v glavi. Oddajna moč mobilnih telefonov je enaka, razlike v SAR vrednosti pa so posledica različne konstrukcije mobilnih telefonov, kjer lahko že majhni detajli konstrukcije mobilnega telefona v dobršni meri spremenijo SAR vrednosti.
Kakor ste navedli, je SAR vrednost določena za največjo oddajno moč, zato je poleg SAR vrednosti ob največji oddajni moči pomembno tudi to, koliko uspešno mobilni telefon med pogovorom zmanjšuje oddajno moč glede na povezavo z bazno postajo. Bližje kot je bazna postaja oziroma manj kot je ovir med mobilnim telefonom (debeli zidovi, klet, hrib...), z manjšo močjo bo mobilni telefon oddajal. Vendar žal podatka o tem, kako uspešni so pri tem različni mobilni telefoni, ni na razpolago.

Vsekakor toplo priporočamo nakup telefona z manjšo vrednostjo SAR. Zakonsko je predpisana vrednosti 2 W/kg, telefoni pa dosegajo vrednosti med 0,4 in 1,6 W/kg. Pirporočamo nakup telefona s SAR vrednostjo 0,6 W/kg ali manj.


Frančiška 7. 11. 2009 18:38

Spoštovani!

Pri hiši so v oddaljenosti 4 metrov postavili električnih drog za električno energijo za tri hiše in dva gospodarska poslopja , edenod teh ima delavnico za razna manjša popravila. Ker imam srčni spodbujevalec me zanima: ali je zame varno hoditi mimo tega električnega droga ( žal ne vem kakšna je moč voda)

Lepo vas prosim za odgovor.

FORUM EMS 9. 11. 2009 9.34

Vaša skrb je odveč. Srčni spodbujevalniki so sicer lahko občutljivi na zunanja EMS, vendar jih takšna polja, kot ga povzroči razvod električne energije za nekaj hiš, ne moti. Drugače bi bilo, če bi v vaši neposredni bližini potekal visokonapetostni daljnovod, tam je verjetnost težav malce večja. Obenem velja opozoriti, da so v veliki večini primerov težave, ki lahko nastopijo zaradi EMS v bližini različnih naprav, prehodne narave. Če se torej zadržujemo v neposredni bližini takšne naprave (primeri takšnih naprav so npr. naprave za preprečevanje kraje na izhodih trgovin in knjižnic), lahko pride do prehodnih motenj delovanja srčnega spodbujevalnika, ko pa se od takšne naprave oddaljimo, srčni spodbujevalnik zopet normalno deluje.

Želimo pa vas tudi obvestiti, da bo še v tem letu Forum EMS pripravil obsežno brošuro o različnih vsadkih, tudi srčnih spodbujevalnikih. V elektronski obliki bo dostopna tudi na naši spletni strani www.forum-ems.si.


Sanja 29. 10. 2009 11:49

Pozdravljeni!

Najprej se vam lepo zahvaljujem za odgovor, vendar nisem dovolj podrobno opisala situacije. Na drogu pred hišo so trije vodniki, ki potekajo v različne smeri za napajanje hiš v vasi. Ti vodniki so sestavljeni iz večih žic. Vseh žic je vsaj deset. Skrbi me predvsem zaradi otrok! kakšnoje v tem primeru sevanje?

FORUM EMS 4. 11. 2009 6.20

Glede na vaše nove podatke to sicer pomeni, da je skupen tok lahko večji, posledično bo tudi magnetno polje nekaj večje. Vendar pa je prej omenjena razdalja 8 m dovolj velika, da so vrednosti magnetnega polja v najslabšem primeru le primerljive z vrednostmi zaradi naprav in inštalacij v hiši.

Sanja 20. 10. 2009 11:31

Pozdravljeni!

Imama vprašanje glede električnih žic in napeljave. Selimo se v hišo, ki ima na dvorišču 8m od hiše drog z električnimi žicami. Glavna žica prihaja iz transformatorja, ki je oddaljen 200m, in se nato na drogu deli na tri žice za napajanje sosednjih hiš.
Zanima me kakšno je EMS v tem primeru?

FORUM EMS 28. 10. 2009 7.30

Pozdravljeni,

glede na to, da so na drogu nameščeni vodniki samo za tri hiše, je lahko povzročeno magnetno polje največ do tri krat večje kot je magnetno polje zaradi vodnikov, ki pridejo v vašo hišo. Z razdaljo magnetno polje hitro upada, zato je prispevek vodnikov, ki so 8 m oddaljeni od vaše hiše, zanemarljiv v primerjavi z magnetnim poljem, ki ga povzročajo vodniki, ki pridejo v vašo hišo.
Električno polje zaradi napeljave omrežne napetosti (220 V) pa je zanemarljivo.


Tadej 13. 10. 2009 21:00

Lepo pozdravljeni.

Za vas imam vprašanje glede sevanja brezžičnih routerjev in škodljivosti le - tega. V mojem primeru imam router od postelje oddaljen približno 3 - 4 m, v mes pa je tudi stena. Zanima me torej za kakšno škodljivost gre če sploh je škodljivo.

FORUM EMS 13. 10. 2009 15.57

Pozdravljeni,

O sevanju brezžičnih routerjev smo pisali nedavno. Vabim vas, da si odgovor o tem preberete nižje.

Za vaš konkreten priemr velja, da je oddaljenost 4 m je že kar dovolj velika, sploh, če je vmes tudi stena, saj le ta sevanje še dodatno zmanjša.


Anže 12. 10. 2009 8:56

Spoštovani,

Zanima me, ali mi lahko poveste kaj več o EMS, ki jih oddaja SiOl komunikator? Gre za napravo, ki je sestavni del SiOl-ovega paketa za »samogradnjo« širokopasovnega internetnega omrežja v stanovanju. Naprava je stalno priklopljena v električno omrežje, poleg tega pa lahko deluje kot Wi-Fi usmernik oz. router. Nanj je mogoče poleg računalnika priključiti tudi telefon/telefaks in internetno televizijo.

Komunikator imam nameščen v sobi, kjer je tudi osebni računalnik z dostopom do interneta.

Hvala lepa za Vaš nasvet.

FORUM EMS 13. 10. 2009 15.57

Spoštovani!

V primeru, da je Wi-Fi usmerjevalnik izključen, SiOL komunikator ne oddaja nič več sevanja kot kakšna druga naprava doma in je skorajda zanemarljivo. Če pa je vključen Wi-Fi usmerjevalnik, deluje kot vir visokofrekvenčnih EMS. Mejne vrednosti so lahko presežene do razdalje nekaj centimetrov od antene. Vseeno zaradi preventive svetujemo, da naprave ne nameščate v prostore, kjer se zadržujete dalj časa. Več o sevanju Wi-Fi naprav pa si lahko ogledate v naši brošuri Nove tehnologije in zdravje, ki je dostopna tudi na naši strani.


Jani 30. 9. 2009 13:51

Spoštovani,

Kot vam je verjetno že znano, se bo v bližnji prihodnosti vršila rekonstrukcija na DV 220kV Šoštanj-Podlog in sicer v najmočnejši DV kar jih SLO pozna; 2x400kV. Služnosti ne nameravamo podpisati. Naj omenim, da se naša hiša nahaja znotraj 1. varovalnega pasu, če gledamo trenutni DV, saj je od osi DV oddaljena le 16m. Mi lahko prosim razložite kako potem takem lahko trasa novega DV ostane nespremenjena, če pa smo že sedaj znotraj koridorja? Glede na rekonstruiran DV je varovalni pas še toliko širši, nekaj čez 40m če se ne motim od osi.Meritve EMS-ja s strani inštituta Milan Vidmar so pakazale, 12 mT magnetenega polja točno pod DV, v otroški sobi v hiši pa 3mT. Po slovenski zakonodaji presežka sicer ni, s stališča zdravja pa tako vemo, da je to preveč. Ampak te meritve so bile izvršene na trenutnem DV, če pa gledamo novi DV 2x400kV pa bodo vrednosti zagotovo višje. Bili smo tudi že v postopku za uvedbo prisilne služnosti, pa so le to umaknili, ker potrebujejo še DPN.

Zanima me če lahko sedaj, ko Eles potrebuje še DPN kakorkoli vplivam na prestavilo stebra in kako? Obstaja tudi strah iz varnostnega vidika, v primeru da steber vremenske neprilike podrejo (kot se je to v začetku letošnjega leta tudi zgodilo na Koroškem), ga dobimo direkt na glavo. Ponudili smo jim že nadomestno zemljišče, ki je v naši lasti in nikogar ne tangira s strani DV oz. da naj zamaknejo steber za toliko metrov, kot to naroča slovenska zakonodaja, vendar vztrajajo pri svojem, da se trasa ne bo spreminjala in da mejne vrednosti ne bodo presežene.

FORUM EMS 13. 10. 2009 14.52

Spoštovani!

Problematika umeščanja daljnovodov v okolje je večplastna, saj je pri določanju zahtevanih odmikov potrebno poleg vplivov EMS potrebno upoštevati tudi druge dejavnike s področja gradbeništva in urbanizma, za katere pa mi nismo strokovnjaki. Zato vam lahko mi podamo zgolj odgovore, ki se nanšajo na EMS.

V Sloveniji od leta 1996 velja Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96), katere namen je varovati ljudi pred prekomerno izpostavljenostjo EMS. Uredba določa dve območji, ki se med seboj razlikujeta po stopnji varovanja pred EMS. V I. območju se nahajajo območja, namenjena za bivanje, vzgojo, izobraževanje, zdravstvo in rekreacijo, v II. območju pa vsa ostala območja. V II. območju veljajo takšne mejne vrednosti, kot so priporočene v Smernicah ICNIRP in priporočilih Evropske komisije, na I. območju pa veljajo 10 krat strožje mejne vrednosti. Za sprejetje strožjih mejnih vrednosti ne obstaja nobenega strokovnega argumenta, ki bi kazal, da je zaradi tega katerokoli tveganje manjše kot sicer, ampak je to posledica politične odločitve o dodatnem preventivnem 10 kratnem faktorju

Če si pogledamo mejne vrednosti v številkah, znašajo za električno in magnetno polje, ki ga povzročajo daljnovodi (frekvenca 50 Hz), za II. območje 100 μT za gostoto magnetnega pretoka in 10 kV/m za električno poljsko jakost, za I. območje pa znašajo 10 μT za gostoto magnetnega pretoka in 500 V/m za električno poljsko jakost. To pomeni, da različne energetske naprave (daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje) nikjer v človeku dostopnem območju (izven ograjenih območij z omejenim dostopom) ne smejo presegati mejnih vrednosti za II. območje (100 μT in 10 kV/m) ter nikjer na območjih namenjenih bivanju, vzgoji in izobraževanju, zdravstvu ter rekreaciji, mejnih vrednosti za I. območje (10 μT in 500 V/m). Velja izjema, da je za obstoječe vire (vire, ki so bili v prostor umeščeni pred letom 1996), dovoljeno, da na območjih, ki sicer sodijo v I. območje, presegajo mejne vrednosti za I. območje, ne smejo pa presegati mejnih vrednosti za II. območje.

Pri rekonstrukciji daljnovodov ali kablovodov uredba določa izjemo. Za ostale vire velja, da morajo po rekonstrukciji na območjih, ki sodijo v I. območje varovanja pred sevanji, izpolnjevati mejne vrednosti za I. območje, za daljnovode in kablovode pa je določeno, da morajo izpolnjevati nekaj višje mejne vrednosti, in sicer namesto 10 μT ter 500 V/m vrednosti 15 μT ter 1800 V/m. Seveda pa se pri rekonstrukciji 220 kV daljnovoda v dvosistemski 400 kV daljnovod postavlja vprašanje, ali gre v tem primeru pravno za rekonstrukcijo ali novogradnjo, kar pa je bistveno, saj določa, katere mejne vrednosti mora po rekonstrukciji daljnovod izpolnjevati.

Za zagotavljanje izpolnjevanja določil uredbe je zato potrebno zagotoviti, da so na območjih, namenjenih bivanju, izpolnjene ustrezne mejne vrednosti, in sicer:
-za obstoječe vire 100 μT in 10 kV/m;
-za rekonstruirane vire 15 μT ter 1800 V/m in za
-nove vire 10 μT in 500 V/m.

Ker gre pri daljnovodih za linijske vire, katerih lastnosti ter vplivno območje (območje, v katerem so mejne vrednosti presežene) je vzdolž celotnega daljnovoda podobno, se izpolnjevanje določil uredbe ponavadi določa na naslednji način:

Izračuni kažejo, da so za najneugodnejše razmere za dvosistemski 400 kV daljnovod mejne vrednosti lahko preseže do 40 – 45 m od osi daljnovoda. Vendar je zradi konfiguracije terena in različne višine vodnikov nad tlemi mogoče, da tudi dosti bliže daljnovodu mejne vrednosti niso presežene.

Brez poznavanja celotnega poročila o obstoječih meritvah zelo težko komentiramo izmerjene rezultate, vendar so bolj kot rezultati meritev obstoječega daljnovoda pomembni rezultati numeričnih izračunov. Glede na dejstvo, da se vaša hiša nahaja manj kot 40 m od osi daljnovoda, je moral investitor v sklopu celovite presoje vplivov na okolje ta primer individualno obravnavati in pokazati, kakšne so pričakovanje največje sevalne obrementve na območju vaše hiše po izgradnji dvosistemskega 400 kV daljnovoda.

Obenem velja opozoriti še na 19. člen uredbe, ki investitorje zavezuje, da pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji virov sevanja upoštevajo vsa nova dognanja in rešitve, ki omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja. Sicer se je potrebno zavedati, da je to smiselno, ko ne zahteva nobenih oziroma minimalne dodatne stroške, saj ni nobenih znanstvenih odkazov o upravičenosti tega posega.


Laura 28. 9. 2009 16:57

Spoštovani,

potrebovala bi hiter odgovor.

Zraven naše hiše v neposred. bližini cca 30 metrov so zgradili HE 2MegaWatta močno (ne znam točno napisati oznak).

Koliko bi lahko to eventuelno škodovalo mojemu zdravju, če sem pred kratkim prebolela raka ?? ... oziroma koliko EMS lahko škoduje otrokom ?

FORUM EMS 2. 10. 2009 16.02

Spoštovani!

Pri umeščanju novih virov EMS v okolje mora investitor izpolnjevati določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Le-ta za bivalna območja določa kar 10 krat strožje mejne vrednosti od mednarodno priporočenih. Res pa je, da nekatere raziskave kažejo na povečano tveganje za nastanek otroške levkemije pri tistih otrocih, ki živijo v območju s povečanim magnetnim poljem, ki pa je še vedno nižje tudi od strožjih slovenskih mejnih vrednosti. Drugih povezav med izpostavljenostjo nizkofrekvenčnim električnim in magnetnim poljem ter tveganji za človeško zdravje pa raziskave niso pokazale.

Razdalja 30 m od elektrarne je že razmeroma velika, zato bodo vrednosti magnetnega polja, ki je pravzaprav bolj problematično kot električno polje, zaradi same elektrarne veliko nižje od mejnih vrednosti. Kakšne pa bodo resnično vrednosti v bližini vaše hiše je bolj kot od same elektrarne odvisno od kablovodov, ki vodijo k elektrarni. Če bodo ti nameščeni v neposredni bližini vaše hiše (manj kot 10 m od hiše), potem lahko povzročijo povečane vrednosti magnetnega polja. Če pa bodo razdalje večje od 10 m, bodo magnetna polja zaradi napeljav v vaši hiši že višja kot zaradi kablovodov.


Dejan 23. 9. 2009 21:09

Spoštovani,

Na strehi 6 nadstropnega bloka imam montirano satelitsko anteno (je sprejemna ne oddajna.) že dve leti. Takrat ko sem se preselil ni nihče zahteval nobenega soglasja, sedaj po dveh letah pa je pričelo nekoga nekaj motiti in so mi napisali pismo da moram pridobiti 75% soglasja vseh stanovalcev v bloku.

Ker vem da tega soglasja nikakor ne bom dobil (zaradi odnosov sosedov) vsa sedaj naprošam, če mi lahko svetujete in morda celo podate »link« kje v zakonodaji piše da potrebujem soglasje. Sam sem že iskal po celem spletu pa ne najdem tega zakona.

Prosim vas za pomoč, ker jo nujno potrebujem. Najlepša hvala za vaš trud.

FORUM EMS 1. 10. 2009 10.27

Spoštovani,

žal vam v vašem primeru ne moremo svetovati, saj vaše vprašanje presega okvir elektromagnetnih sevanj. Upamo, da vam bo uspelo informacijo pridobiti kje drugje.


Slavica 8. 9. 2009 11:16

Pozdravljeni!

Pregledala sem vprašanja, ki so vam jih zastavili uporabniki in nisem zasledila vprašanje, ki se nanašalo na vzdrževanje transformatorja v naselju. V Trnovem za stanovanjskimi bloki stoji transformator, ki napaja 5 vhodov. Pri tem transformatorju se v večernih urah zbira mladina, (kajenje trave, pitje, igle-brizge....., vse to smo že našli). Rada bi vas vprašala, kdo je odgovoren za vzdrževanje le tega ( beljenje in rekonstrukcija hiške, da se mladina nebi imela več možnosti zbirati, drugo pa kar je še zelo moteče, včasih ni miru do poznih nočnih ur.
Lep pozdrav in hvala za odgovor!

FORUM EMS 9. 9. 2009 13.59

Spoštovani,

Čeprav je naše področje svetovanja omejeno le na elektromagnetna sevanja, vam lahko odgovorimo tudi na vaše vprašanje. Za vzdrževanje transformatorske postaje je odgovoren lastnik transformatorske postaje, običajno je to elektrodistribucijsko podjetje. Svetujemo vam, da se v zvezi z vzdrževanjem transformatorske postaje obrnete nanje.


Franc 19. 7. 2009 18:11

Spoštovani!

v obnovljeno hišo imam namen pod estrih najmanj 6 cm vgraditi talno električno ogrevanje, 3 – 24 V, alu trakovi.
Ali mi lahko sporočite, če obstaja nevarnost prekomernega elektromagnetnega sevanja?

Lep pozdrav in hvala za odgovor!

FORUM EMS 2. 9. 2009 9.34

Spoštovani,

Da bi lahko podali bolj točno mnenje o vašem problemu, bi potrebovali nekaj dodatnih bistvenih podatkov, predvsem pa:
-ali bo uporabljena enosmerna napetost ali izmenična napetost (50 Hz)
-kakšni tokovi bodo tekli po alu trakovih.

Namreč, pri ocenjevanju vplivov in mogočih tveganj je pri nizkofrekvenčnih virih (še posebej nizkonapetostnih, kakršen je v vašem primeru) najpomembnejši tok, ki bo po vodnikih tekel. Samo na podlagi teh podatkov bomo lahko podali bolj podroben odgovor.


Brigita 30. 6. 2009 12:50

Spoštovani!

Sosed je postavil na streho satelitsko anteno in je usmerjena rahlo navzdol proti naši hiši, kjer imamo spalnico. Ker so parcele zelo ozke, je razdalja med anteno in našo hišo cca. 3 metre. Ali gre tu za kakšno sevanje in ali je to nevarno. Zanima me tudi, koga se lahko pokliče za meritve EMS?

Lep pozdrav in hvala za odgovor!

FORUM EMS 6. 7. 2009 10.09

Spoštovani,

Kot prvo je potrebno ugotoviti, če gre samo za sprejemno satelitsko anteno, saj v tem primeru NIMA aktivnih delov in NE SEVA.

Če pa gre za oddajno anteno, pa so smotrne meritve.


Borut 12. 6. 2009 11:08

Pozdravljeni,

v stanovanju v bloku so na zunanji steni spalnice, na stopnišču bloka postavljeni dve električni omarici (glavna el. omarica bloka in el. omarica stanovanja). Poleg tega je na drugi steni iste spalnice, ki meji na hodnik stanovanja, še notranja el. omarica. Zanima me ali je sevanje el. omaric nevarno.

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav,

Borut

FORUM EMS 16. 6. 2009 7.30

Nedvoumen odgovor na vaše ni mogoč. Električno polje je pri takšnih napravah, kot so hišna napeljava in omarice, zelo majhno. Problem pa je lahko magnetno polje, ki je odvnisno od izvedbe kablov ter predvsem od tokov, ki po kablih tečejo. Zato je skorajda nemogoče napovedati, kakšne so vrednosti magnetnega polja, saj se vrednost toka stalno spreminjajo in je odvisna od trenutne obremenjenosti. Zaradi razmeroma majhnih tokov je magnetno polje elektro omarice vašega stanovanja razmeroma majhno (a ne zanemarljivo), magnetno polje zaradi vodnikov v glavni električni omarici pa je lahko tudi razmeroma veliko.

Pravno se v tem primeru pojavi problem, saj Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju kot nizkofrekvenčni vir definira tisti vir, ki deluje z nazivno napetostjo 1 kV ali več, krat pa elektro omarica in nizkonapetostni kabli niso, kljub temu, da po takšnih kablih lahko teče nekaj 100 A, kar je popolnoma primerljivo s 110 kV daljnovodom.

Najbolj natančno je vrednost magnetnega polja mogoče določiti s pomočjo trajnih meritev z avtomatsko merilno postajo, ki v enakomernih enominutnih intervalih meri gostoto magnetnega pretoka in vrednosti posreduje na spletni strežnik. Ker pravkar poteka brezplačna merilna kampanja, vas v primeru vašega interesa vabimo, da nas o tem obvestite.


Dejan 12. 6. 2009 10:45

Spoštovani,

vem da ste na podobna vprašanja odgovorili že 100x, pa vendar sem nekoliko zmeden med prebiranjem to vrstnih odgovorov in težko preslikam na svojo situacijo. Trenutno sem v postopku nakupa novega stanovanja, ki pa ima le eno hibo in sicer 10kV daljnovod, ki poteka 15m ob hiši. Poleg tega, pa ga bodo v naslednjem letu nadgradili na 20kV. Žice dalnovda so ravno v liniji mojega stanovnja in so tako oddaljen točno 15m. "Ali je to dovolj glede na to, da bomo imeli dojenčka ... ali raje razmislim o odstopu nakupa." je trenutna misel v moji glavi.

Najlepša hvala za odgovor in lep pozdrav,

dejan

FORUM EMS 16. 6. 2009 7.20

10 ali 20 kV daljnovod povzroča v svoji okolici sorazmerno majhna električna in magnetna polja. Na oddaljenosti 15 m od daljnovoda so že manjša od sevanji, ki jih povzroča domača napeljava in gospodinjski aparati, zato omejitev za nakup ne vidimo.

Rekonstrukcija daljnovoda iz 10 kV na 20 kV ne bo poslabšala stanja. Sicer bo napetost večja, vendar je električno polje kljub višji napetosti še vedno nizko. Magnetno polje pa bo ob enaki prenosni moči na daljnovodu manjše, saj bo daljnovod obremenjen z nižjim tokom.


Barbara 9. 6. 2009 20:55

Spoštovani,

Nasproti hiše , kjer stanujem je na strehi postavljena antena za mobilno telefonijo. Stanovanje je last brata, ki je trenutno v Strassburgu.
Opozoril me je, da so tam glede tega zelo strogi predpisi in me prosil, naj preskrbim pravilnik za našo državo. Sevanje pada na stanovanje pot kotom 45 stopinj, kar naj bi bilo posebej nevarno.
Vaš naslov sem našla na internetu in vas vljudno naprošam za nasvet oz. pomoč.

Za odgovor se vam zahvaljujem in vas pozdravljam,

FORUM EMS 11. 6. 2009 8.05

V Sloveniji mejne vrednosti določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96), ki je dostopna na domači strani uradnega lista.

Kljub temu, da je uredba že stara, določa precej strožje mejne vrednosti kot so predlagane v Priporočilih Evropskega sveta in Smernicah ICNIRP in so za bivalna območja ena najstrožjih v Evropi.

Kolikšne so sevalne obremenitve na določenem mestu, je zaradi izrazito usmerjenega sevalnega diagrama anten bazne postaje odvisno od več dejavnikov in sama oddaljenost ni posebej pomembna.
Strokovne podlage za to, da bi EMS, ki upada pod kotom 45 stopinj, bilo bolj nevarno, ni, prav tako do sedaj tega nismo zasledili v nobeni literaturi. Gotovo pa je, da se z večanjem vpadnega kota podaljša pot, ki jo EMS prepotuje skozi zid in s tem se vrednosti znotraj stavbe nižajo.


Marjo 7. 5. 2009 11:26

Pozdravljeni!

Mene pa zanima kolikšno je sevanje gps, ter wlan sistema v mobilnem telefonu poleg navadnega sevanja? Ter ali je potem če imamo telefon umts bolje imeti (omrežni način v nastavitvah npr. Nokia), da si izberemo dvojni način ali umts način? Ker pri dvojnem načinu zna signal drastično nihat nakar sklepam ustvarja ponovno sevanje.

Lepo se vam zahvaljujem za odgovore.

Lep pozdrav.

FORUM EMS 12. 5. 2009 9.27

GPS sistem ne povzroča sevanja, saj je v mobilni telefon ugrajen le sprejemnik GPS signala. Sevanje WLAN sistema smo opisali v brošuri Nove tehnologije, ki je dostopna na naši domači strani.
Če izberemo samo UMTS način delovanja, se nam izven mest lahko dogaja, da UMTS signala ni in ne bomo dosegljivi. Prav tako se lahko dogaja, da bo zaradi slabe pokritosti z UMTS signalom mobilni telefon v UMTS načinu moral delovati z veliko oddajno močjo, medtem ko bi v primeru delovanja v GSM načinu lahko oddajal z veliko manjšo močjo. S splošnem je namreč z UMTS signalom dosežena slabša pokritost ozemlja, in sicer zaradi dveh vzrokov: večina operaterjev omreža UMTS izven urbanih območij nima tako razvitega kot GSM omrežja (manjše število UMTS baznih postaj od GSM baznih postaj), poleg tega pa ena bazna postaja GSM pokrije večje območje v prostoru kot UMTS bazna postaja.

Na podlagi napisanega bi vsem uporabnikom priporočili uporabo dvojnega načina, saj bo mobilni telefon uporabljal tisto omrežje, ki ponuja boljši signal. Tudi preklopi iz enega omrežja na drugega, ko signal niha, ne povzročajo bistveno povečanega sevanja.


Monika 3. 5. 2009 16:37

Pozdravljeni,

kupujemo parcelo, preko katere potekajo kabli dalnjovoda (center Vojnika pri Celju). Kabli sicer ne potekajo direktno čez zazidalni del parcele, ampak takoj poleg (torej ne bi bili nad hišo, ampak čez dvorišče).

Ker je bilo včasih precej govora o tem, kako daljnovodi škodijo, in kako res ni dobro živeti pod njimi, sem malce v dvomih. Prebrala sem sicer vse vaše članke, da temu ni ravno tako, ampak me vseeno malce skrbi, saj imamo v družini enega triletnega malčka, in v planu še enega otročička.

Kako se da izmeriti vpliv - ali mi lahko posredujete informacijo, za kakšen daljnovod gre (ali je to 220kW, ali 110 ali manj?) Koliko je pri tleh tega vpliva, primerjalno z eno električno napravo - na primer, vpliv pod daljnovodom je tak, kot če 30 cm od glave držiš fen oziroma spiš v sobi kjer je televizija ali računalnik.

Hvala vam za vaš odgovor. Lep pozdrav

FORUM EMS 6. 5. 2009 9.25

V neposredni bližini Vojnika potekajo tako 110 kV daljnovod kot tudi 220 kV daljnovod. Za kateri daljnovod gre, si lahko ogledate na strani http://www.geoprostor.net/. Za ogled je potrebna brezplačna registracija, nato izberete vašo občino in odpre se vam zemljevid vaše občine. Izberete ustrezno območje ob parceli in med tematskimi sklopi (gumb na levi strani) izberete Infrastruktura (Vir občina). Prikazal se vam bo načrt obstoječe in predvidene nove infrastrukture, če pa na desni izberete gumb i in kliknete na posamezno infrastrukturo, se vam bodo izpisali podatki o tej infrastrukturi.
Sicer je po predvidevanjih v bližini enosistemski daljnovod 220 kV, torej so na stebrih po 4 vodniki, medtem ko je 110 kV daljnovod dvosistemski, torej je na njem 7 vodnikov.

Več o tem, kaj je vplivno območje daljnovoda in kolikšna so si lahko preberete v odgovoru g. Martinu z dne 22. 4. 2009. Veliko o tveganjih zaradi magnetnih polj v bližini daljnovoda pa je opisano v odgovoru g. Alenu z dne 23. 3. 2009.

Primerjava z drugimi viri je rahlo težavna. Vzrok je v tem, da je zelo težko predvideti bolj natančne vrednosti magnetnega polja zaradi daljnovoda na točno določenem mestu, saj je le to odvisno od obremenitve daljnovoda, višine vodnikov nad tlemi, tipa daljnovoda in oddaljenosti od daljnovoda. Ocena pa je, da je za 110 in 220 kV daljnovod magnetno polje daljnovoda primerljivo z magnetnim poljem zaradi naprav in električne napeljave znotraj hiše na razdalji približno 50 m in več od daljnovoda. Pri manjših oddaljenostih pa je situacija odvisna od vseh prej omenjenih dejavnikov. Velja opozoriti, da je to zelo groba ocena.


Martin 10. 4. 2009 9:52

Pozdravljeni,

zanima me, kolikšno je območje sevanja za daljnovod 2x110 kV, ki bo potekal na relaciji Doblar - Gorica.
Kje je mogoče dobiti uradne listine o sevanju in škodljivosti sevanja za rastline, živali in ljudi?
Prosim vas le za informacije o uradnih in priznanih meritvah.
Najlepša hvala.

FORUM EMS 22. 4. 2009 14.45

Vplivno območje je tisto območje v prostoru, kjer so mejne vrednosti lahko presežene. V Sloveniji imamo zakonodajo, ki določa dve območji glede na stopnjo varovanja pred sevanjem: I. območje, kjer se zahteva povečana stopnja varovanja, in II. območje, ki je primerljivo z mednarodno priporočenimi mejnimi vrednostmi.
Nikjer na človeku dostopnih mestih ne smejo biti presežene mejne vrednosti za II. območje, poleg tega pa za nove vire ne smejo biti presežene mejne vrednosti za I. območje na območjih, namenjenih za bivanje, vzgojo in izobraževanje, zdravstvo, rekreacijo.

Nikjer pod daljnovodi niso presežene mejne vrednosti za II. območje, za I. območje pa so presežene v območju vzdolž daljnovoda. Kolikšno je to vplivno območje, je odvisno predvsem od višine stebrov, tipa daljnovoda, razporeditve vodnikov, nazivne napetosti daljnovoda in obremenitve daljnovoda.

Točen podatek o vplivnem območju daljnovoda na konkretni lokaciji mora biti določen v poročilu o celoviti presoji vplivov na okolje oziroma okoljskem poročilu, ki ga mora naročiti investitor.

V splošnem pa velja, da je za 110 kV dvosistemski daljnovod tipa sod vplivno območje največ do 11 m od osi daljnovoda na vsako stran. Vplivno območje 11 m velja za najbolj neugodne razmere, ko je daljnovod obremenjen z nazivno obremenitvijo in se vodniki nahajajo najnižje nad tlemi, resnično vplivno območje pa je običajno manjše.

Več o vplivnih območjih različnih daljnovodov je na voljo v naši brošuri Vplivna območja, ki je v pdf obliki dostopna na naši spletni www.forum-ems.si/gradiva/publikacije/brosure/vplivna_obmocja.pdf.


Janez 22. 4. 2009 14:30

Pozdravljeni,

zanima me kako proizvajalec določi SAR vrednost? V dilemi sem namreč ali je merjena zgolj pri pogovorih ( pri različnih frekvencah ) ali merijo tudi vzpostavitev klica kjer je sevanje maximalno in pa prenos podatkov preko GPRS in UMTS?
V dilemi sem med dvema telefonoma med katerima je razlika 0,4W/kg vendar mi je tisti z več sevanja ljubši.
Čudno se mi zdi da bi bile take razlike v sevanju pri istih proizvajalcih ter istih operacijskih sistemih?

Kot sem prebral ima UMTS signal veliko manše sevanje. Torej svetujete, da se posložujem takega signala povsod kjer je mogoče?

Zanima me še koliko seva bluetooth slušalka, ker preko nje govorim tudi do 30min dnevno? Vem da zelo malo.

FORUM EMS 15. 4. 2009 6.30

Postopke določanja SAR vrednosti za prebivalstvo določata dva evropska standarda (SIST EN 50385:2003 - Standard za proizvod za prikaz skladnosti radijskih baznih postaj in fiksnih terminalskih postaj za brezžične telekomunikacijske sisteme z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo elektromagnetnim sevanjem (110 MHz - 40 GHz) – Prebivalstvo in SIST EN 50383:2003 - Osnovni standard za izračunavanje in merjenje moči elektromagnetnega polja in SAR v povezavi z izpostavljenostjo ljudi sevanjem zaradi radijskih baznih postaj in fiksnih terminalskih postaj za brezžične telekomunikacijske sisteme (110 MHz - 40 GHz)).

V skladu z zahtevami teh dveh standardov se SAR vrednost določi za najbolj neugodne razmere, ko mobilni telefon oddaja s polno oddajno močjo, torej kakršne so razmere med vzpostavljanjem klica ali ko se nahajamo na območju z zelo slabim signalom.

Velike razlike med SAR vrednostjo so bolj kot od operacijskega sistema odvisne do konstrukcije mobilnega telefona in frekvence delovanja. Res je tudi, da je med delovanjem v UMTS načinu sevanje manjše, zato ga gotovo priporočamo.

O sevanju bluetooth slušalke smo več pisali v naši brošuri Nove tehnologije, ki je v pdf obliki dostopna na naši spletni strani www.forum-ems.si/gradiva/publikacije/brosure/nove_tehnologije.pdf.


Borut 2. 4. 2009 17:40

Pozdravljeni,

Živim v stanovanju v bloku, v četrtem nadstropju. V oddaljenosti cca 100 m (postavitev anten je na gasilskem domu- na stolpu doma) so na isti višini kot se nahaja stanovanje nameščene mobitel antene, ki so usmerjene točno v smeri oken kuhinje oz dnevne sobe-spalnice (tuš mobil, simobil in tudi t-2) Zanima me, kako nevarno je sevanje kateremu smo izpostavljeni 24 ur na dan.


Hvala za Vaš odgovor

FORUM EMS 15. 4. 2009 6.30

Oddaljenost 100 metrov zagotavlja, da so sevalne obremenitve na zunanji strani vašega bloka tudi v najslabšem primeru, ko bi bile antene bazne postaje usmerjene točno v vaše stanovanje, najmanj 10 krat nižje od mejnih vrednosti, ki jih določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju za I. območje. Znotraj stanovanja so sevalne obremenitve gotovo še veliko manjše, saj zidovi zelo dobro slabijo visokofrekvenčna EMS.

Dosedanje raziskave ne kažejo, da bi tudi dolgotrajna izpostavljenost takšnim jakostim EMS, kakor so pričakovana v vašem primeru, povzročala povečano tveganje za vaše zdravje.


Marko 31. 3. 2009 12:27

Spoštovani,

Veseli me, da sem lahko prebral vaše odgovore z EMS in bi v prvi vrsti rad pohvalil vašo odziv in vaše strokovne in razumevajoče odgovore. Z mojim vprašanjem, katerega sedaj naslavljam na vas sem se obrnil že na Eles in EiMV pa še nisem prejel odgovora.

Moja mama živi v več stanovanjski hiši njeno stanovanje je v pritličju (sumim da je glavni vod za elktriko pod stanovanjem po tleh) njeno stanovanje meji z delavnico, v kateri se nahajajo razni električni stroji mašine CNC za obdelovanje kovin. Vse od dneva, ko so kupili stroje toži, da jo v nočnem času ko mašine delajo peče po telesu, da ji je vroče, ne more dihati, čuti mravljince, ne more spati in podobno. Do danes sem že večkrat poizkušal ukrepati pri lastnikih strojev pa mi govorijo, da se mama izmišluje in podobno. V začetku tudi sam nisem verjel, ker osebno nisem občutil tega, vendar mi je do sedaj potrdilo že več ljudi, da čutijo kako jih peče po telesu in podobno kot opisuje mama.
Po vseh prebranih člankih in gradivu, ki je dostopen na internetu sem spoznal, da je zadeva dokaj resna. Zanima me kaj povzroča omenjene težave mami, kako in na kakšen način bi lahko izmeril ali je mejna vrednost veličin elektromagnetnega polja v okolju presežena in ne zagotavlja zadostne stopnje varstva pred sevanjem v njenem bivalnem okolju. Na koga se lahko obrnem, ker stroji delajo tudi v nočnem času in težavo povzročajo le v času delovanja. Naj povem, da se v dnevnem času ne čuti oz,. občuti le redko, ko pa stroji delajo v nočnem času pa to občuti in takrat je stanje nemogoče.

Kot sem že povedal rad bi obvaroval mamo pred težavami in nespečnostjo, ter zdravstvenimi težavami, ki so lahko posledica nehumanega odnosa lastnika delavnice, kateri pravi, če imam naročilo moram delati tudi ponoči, tega mi nihče ne more prepovedati. Prav tako kot sem že povedal ne potrebujemo njegovega denarja, nočemo, da zapre delavnico, želimo samo, da bo ponoči mama lahko spala in ne bedela celo noč, ter sredi noči hodila pred stanovanjsko hišo, ker v stanovanju enostavno ne more zdržati. Ter zagotovilo, da stroji ne povzročajo omenjenih težav in kasnejših resnejših zdravstvenih težav.

Že vnaprej se vam zahvaljujem za posredovani odgovor, v kolikor nisem napisal na pravi naslov svojega vprašanja, me prosim seznanite na koga naj se obrnem, ker želim obvarovati svojo mamo.

Lep pozdrav,
Marko

FORUM EMS 2. 4. 2009 10.30

Če so kabli resnično speljani pod stanovanjem, so lahko vrednosti magnetnega polja nad njimi dokaj velike. Kolikšne so v stanovanju vaše mame je mogoče najbolj natančno ugotoviti z meritvami. Svetujemo vam, da se za izvedbo meritev obrnete na katero od pooblaščenih organizacij za izvajanje meritev. Njihov seznam je na voljo na domači strani Agencije Republike Slovenije za okolje.
Pri izvajanju meritev je pomembno, da te resnično izmerijo najslabše razmere, ko je polje največje. To je mogoče izvesti s pomočjo trajnih meritev, ko se meritve izvede v daljšem časovnem obdobju in se tako pridobi tudi dnevne poteke magnetnega polja. Pomembno je tudi, da se magnetno polje izmeri tam, kjer se resnično nahaja človek. Namreč meritve v okolju se običajno izvajajo na višini 1 m nad tlemi. Vendar je za magnetno polje v zaprtem prostoru to lahko neustrezno: npr, človek leži v postelji na višini manj kot 1 m nad tlemi, v takem primeru je potrebno izvesti meritve na ustrezni višini, na kateri se tudi človek nahaja.

Nadaljnje ukrepanje pa bo v veliki meri odvisno od rezultatov meritev.


Alenka 28. 3. 2009 13:58

Pozdravljeni,

živimo v Kranju, naš blok neposredno meji na TP (sobe in TP se držijo skupaj). Na vaši strani sem izvedela, da je v primerih, kjer je transormatorska postaja umeščena v stanovanjski objekt, pomembno preučiti sevalne obremenitve, saj so zaradi delovanja transformatorjev v objektu prisotne velike sevalne obremenitve. Neuradne meritve so to tudi potrdile.

Kakšne so naše pravice, na koga se lahko obrnemo (na Elektro Gorenjska smo se že, a še nimamo odgovora)? Leto izgradnje bloka je 1978.

Za odgovor, informacije, usmeritve, navodila se vam zahvaljujem.

Lep pozdrav
Alenka

FORUM EMS 2. 4. 2009 10.00

Sama bližina transformatorske postaje še ne pomeni nujno velikih sevalnih obremenitev, je pa verjetnost tega precej velika. Če pa so pri vas meritve to že potrdile, potem to pač drži.

Glede na slovensko zakonodajo (Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, UL RS 70/1996) veljajo za I. območje (območje, namenjeno bivanju, vzgoji, izobraževanju, zdravstvu, rekreaciji) strožje mejne vrednosti kot so mednarodno priporočene. Za gostoto magnetnega pretoka pri omrežni frekvenci 50 Hz, ki lahko v bližini takšne transformatorske postaje predstavlja problem, velja mejna vrednost 10 mikroT, mednarodno priporočene vrednosti in vrednosti, ki veljajo na II. območju, pa znašajo 100 mikroT.
Vendar uredba določa, da za obstoječe vire (vire, ki so ob sprejetju uredbe v letu 1996 že obratovali) na I. območju ni potrebno izpolnjevati mejnih vrednosti za I. območje, morajo pa izpolnjevati mejne vrednosti za II. območje.

Kakor je razumeti iz vašega pisanja, je transformatorska postaja bila postavljena pred letom 1996. Na podlagi naših izkušenj menimo, da je verjetnost preseganja mejnih vrednosti za II. območje zelo majhna, zelo velika verjetnost pa je, da so presežene mejne vrednosti za I. območje. Sicer je res, da trenutno teh mejnih vrednosti še ni potrebno izpolnjevati, jih bo pa morala po rekonstrukciji. Glede na določila uredbe je rekonstrukcija vira sevanja vsak poseg v vir sevanja, s katerim se bistveno spremenijo glavne tehnične značilnosti, način uporabe ali obratovanja ali zmogljivost vira in ima za posledico spremembo moči, jakosti ali vrste elektromagnetnega polja. Torej, npr ob zamenjavi samega transformatorja, stikalnih omaric ali kakšnega drugega sklopa transformatorske postaje gre za rekonstrukcijo in po takšnem posegu (oziroma, če je bil tak poseg že izveden po letu 1996) mora transformatorska postaja izpolnjevati mejne vrednosti za I. območje.

Svetujemo vam, da na lastnika vira naslovite pobudo za izvedbo detajlnih meritev. Pomembno je, da meritve poleg trenutnih vrednosti zajamejo tudi časovni potek, saj se je že večkrat izkazalo, da so največje sevalne obremenitve dosežene ob določenem neugodnem pogoju (npr, nedelja zvečer po praznikih, ko je večina uporabnikov doma in uporabljajo različne gospodinjske aparate, seveda če so na transformatorsko postajo priključeni večinoma hišni uporabniki). Pri izvajanju zgolj trenutnih meritev je velika verjetnost, da rezultati ne bodo zajeli realne najslabše možnosti.

Glede na rezultate meritev je nato potrebno ugotoviti, ali je lastnik vira dolžan ukrepati ali ne. Če je dolžan ukrepati, pa je ob sicer redni rekonstrukciji mogoče z minimalnimi posegi ob minimalnih stroških zmanjšati sevalne obremenitve, odvisno od sedanje izvedbe transformatorske postaje, tudi do 10 krat. Tudi če lastnik vira ni zakonsko obvezan ukrepati, je pripravljenost sodelovanja pri sanaciji gotovo pomemben pokazatelj njegove družbene odgovornosti, še posebej zato, ker je ob redni rekonstrukciji mogoče že z zelo majhnim prispevkom zmanjšati sevalne obremenitve za nekajkrat. Obenem velja omeniti, da nekatere raziskave kažejo na povečano tveganje za nastanek otroške levkemije pri tistih otrocih, ki se dalj časa zadržujejo v območju, kjer je povprečna dnevna vrednosti gostote magnetnega pretoka povečana. Tveganje se poveča za približno 2 krat, če znaša povprečna dnevna gostota magnetnega pretoka 0,3 do 0,4 mirkoT ali več, kar pa je precej manj od mejnih vrednosti. Zaradi tega je mednarodna agencija za raziskave raka nizkofrekvenčno polje razvrstila med mogoče kancerogen dejavnik.


Marjana 17. 3. 2009 14:37

Spoštovani,

v svoji dnevno-delovni sobi imam pisalno mizo, na njej PC, modem za internet, telefon in TV, vmesnik za TV in telefonski aparat (fiksni). Poleg pisalne mize imam postavljen še LCD TV aparat in stoječo svetilko. Večino dneva je TV vklopljen, vsaj še 5 - 6 ur delam tudi na računalniku.
Moje vprašanje: kako je s škodljivimi sevanji, sem preveč izpostavljena? Če da, kaj naj storim?
Hvala, lep pozdrav.

FORUM EMS 23. 3. 2009 22.00

Nobena od naprav, ki ste jih omenili, ne povzroča pomembnejših sevalnih obremenitev. Če pravilno razumemo, so vse naprave žične (ne uporabljajo brezžičnih prenosov), TV aprat je LCD, zato tudi ta povzroča majhne sevalne obremenitve. Še največ prispevajo različni majhni napajalniki in polnilci, ki pa so zaradi majhnosti in oddaljenosti od vas manj pomembni.


Alen 13. 3. 2009 16:13

Pozdravljeni

Kupili smo zemljišče, ki je oddaljeno 50 m od dajlnovoda, ki ima 15 kolobarčkov steklenih na območju Zaplane. In me zanima, če bi mi lahko odgovorili kakšna je moč oz sevanje tega daljnovoda in pa na koga se naj obrnem za izmeritev moči sevanja.

Prosim za čimprejšnji odgovor

Lep pozdrav

FORUM EMS 23. 3. 2009 22.00

Po nam znanih podatkih poteka čez Zaplano 220 kV daljnovod tipa jelka. Ob takšnem daljnovodu so mejne vrednosti po slovenski zakonodaji, ki je kar 10 krat strožja od mednarodnih priporočil, preseženo do 24 metrov od osi daljnovoda. Razdalja 24 metrov je določena za najbolj neugodne razmere, ko so vodniki daljnovoda na najbolj neugodni višino od tal. Tudi ob eventuelni rekonstrukciji omenjenega daljnovoda v 200 kV daljnovod, kar je v prihodnosti zelo realno, znaša območje s preseženimi mejnimi vrednostmi v najbolj neugodnem primeru do 46 metrov od osi daljnovoda. Zato oddaljenost 50 metrov ne predstavlja težav z vidika izpolnjevanja določil slovenske zakonodaje.

O bioloških učinkih magnetnega polja smo že večkrat odgovarjali. Dosedanje raziskave kažejo, da ni znanih kratkotrajnih škodljivih učinkov za izpostavljenost EMS, manjšim od mejnih vrednosti za II. območje. Mejne vrednosti za II. območje so namreč primerljive z mednarodnimi priporočenimi mejnimi vrednostmi, za bivalna in podobna območja, ki spadajo v I. območje, pa so z namenom preventive določene še 10 krat nižje mejne vrednosti. Za 10 krat nižje mejne vrednosti ni znanstvene podlage, to je politična odločitev z namenom vključiti preventivni varnostni faktor.
Za učinke dolgotrajne izpostavljenosti so nekatere študije nakazale na povečano tveganje za razvoj otroške levkemije pri otrocih, ki živijo v območju s povečanim nizkofrekvenčnim magnetnim poljem vrednosti 0,3 -0,4 mikroT (mednarodne priporočene mejne vrednosti in mejne vrednosti za II. območje v Sloveniji znašajo 100 mikroT, za I. območje pa 10 mikroT). Na podlagi teh spoznanj je mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) nizkofrekvenčno magnetno polje razvrstila med mogoče kancerogeno za ljudi (več na strani Mednarodne agencije za raziskave raka.

Vrednosti 0,3 – 0,4 mikoT so v okolici 220 kV daljnovoda presežene največ do oddaljenosti 65 m od osi daljnovoda, za 400 kV daljnovod tipa sod pa do 130 m od osi daljnovoda. Obenem velja opozoriti, da so lahko takšne vrednosti magnetnega polja prisotne v bivalnih objektih že zaradi napeljave in različnih električnih naprav v samem stanovanju ali hiši.


Stojan 2. 3. 2009 18:11

Pozdravljeni!

Z zanimanjem berem vaše odgovore na različna vprašanja na zelo dobrem in preglednem portalu. Sam se vam oglašam z vprašanjem oz. problemom, ki je soroden s kakšnim že napisanim pa vendarle je spet malo drugačen.
S sodelavko imava pisarno v pritličju nad prostori, točneje nad štirimi med seboj ločenimi transformatorskimi celicami, kjer poteka pretvorba iz 10kV na 0,4kV napetost. Vse so aktivne, moč posamezne celice pa je 1MW. Neposredno poleg teh celic (v nivoju pod nama) se nahajajo še ostali tehnični prostori te transformatorske postaje. Višinska razlika med pisarno in omenjenimi transformatorji oz. dovodi in odvodi je približno 5 metrov. Na zunanji strani stavbe oz. pisarniškega okna nivojska razlika ni ločena z betonsko ploščo ali tlemi (zemljišče) ampak z železno rešetko, ki omogoča naravno hlajenje oz. dotok svežega zraka do predprostora, kjer se nahajajo vrata teh štirih celic.
Moje delo ni neposredno povezano z EMS, saj temu nisem poklicno izpostavljen, vendar me zanima ali položaj te pisarne ogroža najino zdravje, ali imam upravičen razlog, da od delodajalca zahtevam izvedbo meritev, ali osebni dozimeter meri take zadeve oz. je potrebno izvesti bolj zahtevne meritve in kdo jih izvaja?
Naj omenim še to, da delavca (najina predhodnika, sedaj že v pokoju) nista bila v dobrem zdravstvenem stanju ob koncu njune aktivne delovne dobe.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

FORUM EMS 4. 3. 2009 7.20

Na sorodno vprašanje smo nedavno odgovarjali g. Smiljani, le da so bili viri EMS drugačni. Enaka pa je situacija izpostavljenosti, torej izpostavljenost na delovnem mestu, vendar ne gre za poklicno izpostavljenost. Zato je smiselna uporaba določil Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, in sicer mejnih vrednosti za II. območje.

Glede na vaš opis, da so v prostoru nameščeni 4 transformatorji z močjo 1 MVA, gre za večjo transformatorsko postajo. Električno polje v okolici takšnih transformatorskih postaj je vedno majhno. Vendar je višinska razlika 5 metrov med transformatorji in zbiralkami (dovodi in odvodi), ki jo navajate vi, tako velika, da tudi vrednosti gostote magnetnega pretoka ne presegajo mejnih vrednosti uredbe za II. območje. Materiali, ki se nahajajo med vami in transformatorjem, zelo malo vplivajo na magnetno polje, zato ni pomembno, ali se vmes nahaja železobetonska plošča ali zrak, magnetno polje v vašem prostoru bo enako.
Meritve v Sloveniji izvajajo pooblaščene institucije, njihov seznam je na voljo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje (www.arso.gov.si).
Meritve se lahko izvedejo kot trenutne meritve na več merilnih mestih, vendar je slabost takšnih meritev, da ne zajamejo najslabših razmer. Mogoča je uporaba dozimetra, ki ga človek nosi, ali avtomatske merilne postaje, ki izvaja meritve v rednih intervalih (npr. 1 minuto) in vse izmerjene vrednosti shranjuje. Takšna meritev omogoča ugotavljanje dnevnega poteka sevalnih obremenitev.


Nejc 16. 2. 2009 11:59

Pozdravljeni!

Na spletu se prodaja kup takšnih in drugačnih nevtralizatorjev sevanja za mobilne telefone, npr. http://nevtralizator.tripod.com/index.html. Zanima me, če ti dejansko sploh kaj delujejo?
Že vnaprej hvala za odgovor.

Lep pozdrav

FORUM EMS 4. 3. 2009 6.50

Nobena zaščita ali kakršen koli drug predmet, ki ga namestimo na mobilni telefon, ne more zmanjšati EMS, ki jih oddaja mobilni telefon, če pa je predmet prevoden, pa lahko celo povzroči, da se EMSe poveča. Mobilni telefon namreč avtomatsko prilagaja oddajno moč kvaliteti povezave z bazno postajo. Prevoden predmet pa del visokofrekvenčnih EMS zadrži, zato mora mobilni telefon oddajati z večjo močjo, posledično so tudi EMS, katerim je uporabnik izpostavljen, večja.

Za nevtralizator na povezavi v vašem vprašanju sicer navajajo, da povzroči tudi povečanje elektromagnetnega polja človekove AVRE. Tega ne komentiramo, ker se mi ukvarjamo izključno s fizikalnimi polji, ki se jih lahko meri.


Eva 6. 2. 2009 14:24

Spoštovani!

Imela bi naslednje vprašanje:
Hiša, v kateri stanujemo, se nahaja na lokaciji, kjer smo prisiljeni uporabljati mobitelov signal za dostop do interneta, druge možnosti ni. Računalnik se nahaja v sinovi sobi, na oknu pa ima anteno. Ali je otrok zaradi tega izpostavljen (pre)visokemu sevanju? Če je, kaj lahko storimo, da bi sevanje zmanjšali? Ali je sevanje morda v tem primeru tako, kot če bi govoril po mobilnem telefonu? Sinu težko omejujem uporabo interneta, saj ga potrebuje za šolo in za kontakte s prijatelji.
Stavba - 7 nadstropna je bila zgrajena pred več kot 25 leti, vsako nadstropje ima svojo razdelilno omaro.

Zanima me ali te omare sevajo, so bile opravljene že kakšne meritve, je možnost in kolikšna da je sevanje previsoko za pisarne; ali obstajajo predpisi (zakon, pravilnik, mednarodne konvencije, priporočila ...) ki predpisujejo maksimalno višino sevanj v poslovnih prostorih, ali obstajajo kakšne medicinske raziskave in ali so rezultati znani in dostopni, ali so kakšne zakonske obveznosti delodajalca v zvezi z varnostjo oz. varovanjem zdravja na delovnem mestu (zanima me za pisarne). 10. člen Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih govori sicer o električnih instalacijah, ampak nič konkretnega.

Vesela bom vašega odgovora.

Lep pozdrav

FORUM EMS 4. 3. 2009 6.30

Najprej opravičilo za pozen odgovor.

Predvidevamo, da za dostop do interneta vaš sin uporablja tako imenovano podatkovno kartico. Jakosti EMS, ki jih povzroča takšna kartica, je primerljiva z EMS mobilnega telefona, vendar obstajata predvsem dve pomembni razliki med sinovo izpostavljenostjo med pogovorom z mobilnim telefonom in uporabljanjem interneta. Prva je dejstvo, da običajno mobilni telefon uporabljamo nekaja minut, internet pa lahko tudi nekaj ur na dan, zato je čas izpostavljenosti v primeru vašega sina precej daljši. Obenem pa je tudi razdalja med vašim sinom in virom sevanja – anteno veliko večja. Mobilni telefon med uporabo držimo prislonjen na glavo, antena pa se, kakor ste vi napisali, nahaja na oknu. Priporočamo, da je med uporabo antena oddaljena vsaj 1 meter od vašega sina, če pa je mogoče, tudi več.


Smiljana 5. 2. 2009 10:24

Pozdravljeni

prebrala sem skoraj ves arhiv, ki ga imate na vašem portalu, ampak problema, ki muči mene nisem zasledila. Portal je odličen.

Sem v pisarni v kateri je električna razdelilna omara za celo nadstropje, to je cca 30 pisarn. Razdelilna omara je 2m oddaljena od pisalne mize, je približne velikost velikosti 2m x 1,20m, s kovinskimi vrati. Na vratih je rumena nalepka z oznako " sistem zaščite TN-C-S".
Stavba - 7 nadstropna je bila zgrajena pred več kot 25 leti, vsako nadstropje ima svojo razdelilno omaro.

Zanima me ali te omare sevajo, so bile opravljene že kakšne meritve, je možnost in kolikšna da je sevanje previsoko za pisarne; ali obstajajo predpisi (zakon, pravilnik, mednarodne konvencije, priporočila ...) ki predpisujejo maksimalno višino sevanj v poslovnih prostorih, ali obstajajo kakšne medicinske raziskave in ali so rezultati znani in dostopni, ali so kakšne zakonske obveznosti delodajalca v zvezi z varnostjo oz. varovanjem zdravja na delovnem mestu (zanima me za pisarne). 10. člen Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih govori sicer o električnih instalacijah, ampak nič konkretnega.

Zahvaljujem se vam za odgovore in vas lepo pozdravljam

FORUM EMS 5. 2. 2009 14.40

Hvala za dobro mnenje o našem portalu. Trudimo se, da bi na razumljiv način predstavili različne sevalne obremenitve in vire, katerim so lahko izpostavljeni posamezniki. Na vprašanje, podobno vašemu, pa resnično še nismo odgovarjali.

Najprej o zakonodaji. Ena izmed nalog delodajalca je tudi zagotavljanje varnosti in zdravja na delu, kar mu nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/1999, 64/2001) skupaj s številnimi podzakonskimi akti, med njimi tudi omenjeni Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/1999, 39/2005). T pomeni, da mora delodajalec izvesti vse razumne ukrepe, da se morebitna tveganja zmanjšajo na najmanjša možna. Vendar v Sloveniji ni nobenega zavezujočega pravnega predpisa, ki bi urejal izpostavljenost delavcev na delovnih mestih, kar pa ne pomeni, da delodajalci niso dolžni storiti ničesar v zvezi z izpostavljenostjo EMS na delovnem mestu. Namreč, že od leta 1996 so znane mejne vrednosti, ki jih je pripravila Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), kjer so podane mejne vrednosti tako za splošno prebivalstvo kot tudi za izpostavljenost na delovnem mestu. V EU je bila na podlagi teh mejnih vrednosti pripravljena direktiva 2004/40/ES, ki naj bi postala za vse članice EU pravno zavezujoča aprila 2008, vendar bo predvidoma zaradi problema izpostavljenosti pri slikanju z MR napravami ta rok podaljšan za 4 leta na leto 2012.

Vaš primer je z vidika ocenjevanja vaše izpostavljenosti zanimiv tudi zaradi klasifikacije vaše izpostavljenosti. Kolikor je razumeti iz pisanja, ste zaposleni v pisarni, kar pomeni, da vaše delo ni neposredno povezano z izpostavljenostjo EMS in takšna izpostavljenost gotovo tudi ni obravnavana kot dejavnik tveganja v oceni tveganja za vaše delovno mesto. Za tašne izpostavljenosti obstajta dve različni mnenji, kako jih ovrednotiti in obravnavati:

  1. ker gre za izpostavljenost na delovnem mestu, se upoštevajo mejne vrednosti za zaposlene. Izpostavljenost nekoga vž pisarni, čigar delo ni v ničemer povezano z EMS, se zaradi npr. transformatorja pod pisarno, vrednoti enako kot varilca, vzdrževalca v transformatorski postaji ...
  2. ker delo ni neposredno povezano z izpostavljenostjo EMS in ne moremo govoriti o poklicni izpostavljenosti, se upošteva mejne vrednosti za prebivalstvo.

Ta dilema, kako upoštevati takšne izpostavljenosti, kot je vaša, bo morala biti rešena v predpisu, s katerim bo Slovenija v svoj pravni red implementirala zahteve direktive 2004/40/ES. Sami podpiramo 2. mnenje.

Kakšne so sevalne obremenitve na vašem delovnem mestu, je skorajda nemogoče povedati. Električno polje, ki je odvisno od napetosti, je gotovo zelo majhno, saj ga napeljava in običajne naprave skorajda ne povzročajo. Magnetno polje, ki je v okolici različnih vodnikov odvisno predvsem od toka, ki teče po vodnikih, pa je prisotno. Kolikšno je, je odvisno predvsem od tokov, ki tečejo po vodnikih in od lege – razporeditve vodnikov. Za samo omarico, četudi za celotno nadstropje s 30 pisarnami, ter za električni razvod od omarice do pisarn, lahko z veliko gotovostjo zatrdimo, da mejnih vrednosti za prebivalstvo ne presega. Vprašanje ostaja le vertikalni razvod električne energije. Namreč, po vsej verjetnosti so tik ob vaši razdelilni omarici napeljani kabli, ki vodijo do omaric v vseh nadstropjih vaše stavbe. V nižjih nadstropjih tako po teh kablih teče tok za celotno vašo stavbo, v okolici takšnega razvoda pa so mejne vrednosti lahko presežene v omejenem območju ob takšnih razvodih. Vendar je brez meritev nemogoče podati bolj točno oceno, kakšne so sevalne obremenitve.

Za izpostavljenost nizkofrekvenčnim električnim in magnetnim poljem, manjšim od mejnih vrednosti, ni znanih škodljivih učinkov. Res je, da so epidemiološke raziskave nakazale možnost za povečano tveganje za razvoj otroške levkemije pri otrocih, ki so dolgotrajno izpostavljeni povečanim vrednostim magnetnega polja. Ob pomanjkanju jasnih dokazov o kancerogenosti pri odraslih ter verodostojnih razlag na podlagi laboratorijskih raziskav na živalih in izoliranih celicah, pa dosedanji rezultati epidemioloških raziskav ne zadoščajo za sklep, da so taka polja vzrok za levkemijo pri otrocih. Ugotovljena povezava je lahko tudi posledica naključja ali kakega drugega nepoznanega vplivnega dejavnika v povezavi z načinom zbiranja in obdelavo podatkov.


Borut 19. 1. 2009 18:02

Pozdravljeni

Zanima me, če obstaja kakšna zaščita pred elektromagnetnim sevanjem, ki bi se namestila na/pod fasado hiše. Če obstaja, kje bi dobil več informacij.
hvala za odgovor.

FORUM EMS 5. 2. 2009 14.40

Pozdravljeni!

V prvem koraku je potrebno vedeti, pred kakšnim elektromagnetnim sevanjem bi se radi zaščitili. Ali gre za nizkofrekvenčna polja (električno in magnetno) ali visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja. Šele po tem bi lahko svetovali, ali in kako se bi dalo zmanjšati sevanja znotraj hiše.

Borut 5. 2. 2009 21:05

Pozdravljeni,

gradimo hišo, ki je oddaljena približno 50m od daljnovoda in me zanima ali obstajajo kakšne zaščite (kakšno je to sevanje žal ne vem).

lep pozdrav,
Borut

FORUM EMS 6. 2. 2009 15.40

Pozdravljeni

Delno smo odgovorili na vaše vprašanje že g Lidiji dne 8. 9. 2008 22:47

Glede na ceno materiala ter glede na vašo oddaljenost (50 m je že razmeroma veliko, sicer odvisno za kakšen daljnovod gre) se namestitev takšnega zaščitnega materiala ne zdi upravičena. Problem pri takšnem zaščitnem materialu so tudi vse odpritine (okna), ki se jih ne da prekriti z zaščitnim materialom. Ob takšnih odprtinah bi nastajala lokalna povečanja magnetnega polja.


Miloš 18. 1. 2009 22:07

Pozdravljeni

Pozdravljeni. Nadstropje hiše sem preuredil v 4 sobe ki jih bom oddajal. zanima me kako bi najboljše in najceneje to povezal. napeljava je že v vseh sobah. jaz imam v stanovanju tv preko interneta. tudi v sobah je internetna povezava. ne bi rad preko RTL tv.
hvala za vaš nasvet in odgovor

FORUM EMS 5. 2. 2009 14.40

Pozdravljeni!

Ker nismo strokovnjaki za načrtovanje električnega omrežja in podobnih povezav, ampak za elektromagnetna sevanja sevanja in vplive na ljudi ter okolje, vam strokovnega odgovora ne moremo posredovati. V Sloveniji obstaja nekaj specializiranih forumov o gradnji, kjer boste verjetno prej prejeli odgovor.


Jure 18. 1. 2009 13:48

Pozdravljeni

Zanima me kako je s sevanjem televizorjev. Za crt televizije sem našel veliko podatkov o škodljivem sevanju. Za tehnologiji LCD in Plazma, pa sem našel zelo malo uporabnih podatkov, pa še ti so si bili nasprotujoči. Kolikor sem uspel razbrati je plazma tv problematična zaradi visokih napetosti. Vendar na drugi strani LCD-ji uporabljajo dodatno osvetlitev s fluorescentnimi sijalkami, ki naj bi bile izvor sevanja. Uporabniki tudi ugotavljajo, da jim predvsem plazma tv-ji motijo radijske in druge signale (daljinec IR,...). Kako je z novo LCD LED tehnologijo, ki za osvetljevanje ozadja uporablja led diode?

Sem pred nakupom novega tv-ja in in me zanima katera televizija Plazma ali LCD je iz stališča EM in drugih sevanj prijaznejša. In kakšne so razlike, ali se mi splača še nekaj časa ostati na CRT in čakati OLED ali LED tehnologijo. Zanima me tudi kako ta sevanja vplivajo na otroke.
Upam, da nisem natresel preveč vprašanj in da mi boste uspeli odgovoriti.
Najlepša hvala za odgovore in lep pozdrav.
Jure

FORUM EMS 5. 2. 2009 14.30

Odkrito povedano za plazemske televizije ne vemo, kakšno je njihovo sevanje. LCD televizije sevajo precej manj kot CRT, sigurno je največji vir napajalnik za sijalko, ki je vgrajena v televizijo, a še vedno seva manj kot CRT televizija. Nekateri zasloni danes namesto sijalk uporabljajo bele (oziroma kombinacijo več raznobarvnih) led diode. Ti zasloni sevajo manj, saj LED diode ne zahtevajo kašnega posebnega napajanja. S prihodom novih OLED zaslonov pa bo sevanje še manjše.


David 13. 1. 2009 10:40

Lep pozdrav,

zanima me, kako je s sevanjem Wi-fi routerja. Oddajna moč je nastavljena na 251mw.

Odkar sem ga včeraj prestavil v svojo sobo, v neposredno bližino računalnika, čutim nekakšen glavobol, napetost. Podoben občutek dobim ob večjih transformatorjih (npr. ob Stari Elektrarni v centru LJ). Načeloma dvomim, da gre za kaj drugega kot psihosomatski odziv, vseeno pa me zanima, če je mogoče, da ima ta zaznava kakršnokoli realno podlago.
Kaj je najenostavnejši način merjenja sevanja?

Hvala za odgovor,

David

FORUM EMS 21. 1. 2009 18.10

Zelo majhna je verjetnost, da bi bilo vaše slabo počutje povezano s sevanjem brezžičnega routerja. Dosednje raziskave ne kažejo na povezavo med počutjem in izpostavljenostjo sorazmeroma šibkim EMS, kakršno je EMS brezžičnega routerja na razdalji meter ali več. Tudi povezava z občutki ob transformatorjih ni pokazatelj na vašo občutljivost, saj so mehanizmi interakcije z visokofrekvenčnim EMS, kakršno oddaja brezžični router, in nizkofrekvenčnim električnim in magnetnim poljem, kakršno oddajajo transformatorji, zelo različno.

Za merjenje EMS so potrebni ustrezni merilni inštrumenti. Inštrumenti se med seboj razlikujejo po frekvenčnem območju, za katerega so namenjene, ter po veličinah, ki jih merijo. Sicer obstajajo sorazmeroma poceni merilni inštrumenti, ki pa niso natančni, resni merilni inštrumenti pa so odločno predragi za domačo uporabo.
Vabimo pa vas, da si ogledate odgovor z dne 13. 1. 2009, kjer smo o EMS brezžičnih routerjev že odgovarjali.


Tea 8. 1. 2009 10:40

Pozdravljeni!

Zasledila sem vašo spletno stran in se obračam na vas, saj sem naletela na manjšo težavo povezano s sevanjem.

Stara sem 28 let in delam v pisarni podjetja, ki se ukvarja s težko kovinarsko proizvodnjo. Pod pisarnami se nahaja proizvodnja.

Izvedela sem, da se bom preselila v drugo veliko pisarno pod katero pa se nahaja transformator. Sedela ne bom neposredno nad transformatorjem temveč nekaj metrov oddaljena. Zanima me, ali bi me moralo kaj skrbeti za to?

Lepo vas prosim za vaš odgovor!

Za vašo prijaznost se vam lepo zahvaljujem!

Lep pozdrav!

FORUM EMS 21. 1. 2009 18.10

Običajen transformator lahko povzroča sevalne obremenitve, ki presegajo mejne vrednosti do razdalje nekaj metrov za I. območje varstva pred sevanji ter do kakšnega metra za II. območje varstva pred sevanji.
Kolikšne bodo vrednosti električnega in magnetnega polja v vaši pisarni je za konkreten primer nemogoče povedati brez izvedbe meritev. Oddaljenost nekaj metrov je lahko dovolj, lahko pa tudi ne, odvisno kako so k transformatorju in od njega speljani vodniki.
Priporočamo izvedbo meritev, ki bodo podale realne sevalne obremenitve.


Aleš 11. 1. 2009 18:55

Pozdravljeni.

Nekje sem prebral, da je UMTS signal manj škodljiv kot GSM. Zanima me ali je to res in v primeru da je, zaradi česa je manj škodljiv, oziroma več. Hval aza odgovor. LP, Aleš K.

FORUM EMS 13. 1. 2009 17.10

Spoštovani,

Glede škodljivosti bi težko delali kakšne posebne razlike med obema sistemoma, saj je »doza tista, ki ubija« (Paracelsus).

Tu pa je razlika, saj je tehnološko UMTS (3G) narejen tako, da deluje pri manjših močeh in bolj zgoščeni mreži. Tudi telefon v UMTS sistemu seva načeloma dosti manj kot pa v GSM. O tem si lahko preberete v naši zloženki Primerjava med bazno postajo in mobilnim telefonom.
Zato tudi priporočamo, da se uporablja omrežje UMTS povsod, kjer je to mogoče.


Rado 5. 1. 2009 12:44

Pozdravljeni.

imamo željo, da bi v hiši postavili brezžični ruter za internet (WiFi znotraj hiše, dostop do interneta preko kabelskega operaterja).

Vendar imamo (nekateri bolj) pomisleke glede zdravja, a nimamo dovolj znanja za pravo oceno.
Ruter planiramo postaviti v spalnico, cca 2 m od postelje.
Ali lahko prosim zaradi lažje odločitve podaste primerjavo sevanja oz. potencialne škodljivosti glede na ostale električne naprave, ki so v bližini, kot npr:
- računalnik (katodni monitor),...
- napajalniki
- kabelski modem,
- mobitel

- brezžični telefon
- električna napeljava
ipd.


V kolikor bi ugotovili, da je WIFI sevanje (v mikroTeslih ?) manjše od naštetega, bi bila odločitev lažja.

V naprej se Vam zahvaljujemo za odgovor.

Lep pozdrav, Rado

FORUM EMS 13. 1. 2009 16.50

Pozdravljeni!

Naj vas najprej vabimo, da si ogledate brošuro Nove tehnologije in zdravje, ki je dostopna na naši domači strani. V njej so predstavljene različne nove tehnologije, med drugim tudi brezžični routerji. Pri primerjavi EMS, ki jih povzročajo različne naprave, je potrebno biti previden, saj so tako mejne vrednosti kot tudi biološki učinki izrazito frekvenčno odvisni. Na primer, za omrežno frekvenco 50 Hz je po slovenski zakonodaji mejna vrednost 500 V/m, pri GSM frekvenci 900 MHz pa je približno 9 V/m.
Največja povprečna oddajna moč brezžičnega routerja je do 200 mW, za primerjavo je največja povprečna oddajna moč UMTS telefona, ki deluje v podobnem frekvenčnem območju, 500 mW. Vendar, sevanju mobilnega telefona smo izpostavljeni neposredno ob glavi, a le med pogovorom, sevanju brezžičnega routerja pa stalno.

Moč brezžičnih routerjev je v nekaterih primerih mogoče nastavljati (pri nekaterih že v originalnem firmware-u, pri nekaterih pa je potrebno naložiti neoriginalni firmware). Zato ga je mogoče nastaviti tako na večjo oddajno moč (do 500 mW) kot tudi na manjšo.

Priporočali bi, da brezžični router, če je seveda to mogoče, odmaknete več kot 2 m od postelje - razen, če ga boste ponoči izklučili. Sicer so vrednosti EMS na razdalji 2 m dosti manjše od mejnih vrednosti, vseeno pa je smiselno, če to ne predstavlja prevelike ovire, da ga namestite v večji oddaljenosti.


Sara 7. 1. 2009 22:31

Pozdravljeni.

Zanima me, kaksno sevanje imam v svoji sobi, in sicer, 20 cm levo od glave imam vticnico, v katero je cez dan vkljucen laptop, ki ga uporabljam, poleg tega pa imam mimo vticnice napeljano se zico, ki se vzpenja po zidu zraven postelje navzgor v strop ter tece pod posteljo in je povezana s televizijo, ki jo imam meter od postelje. Zanima me, kaj lahko storim, da zmanjsam sevanje, naj si nabavim zascitne trakove za zice? Koliko se sevanje zmanjsa, ce zvecer izkljucim naprave iz vticnice in ugasnem gumb na Tv? Lp

FORUM EMS 13. 1. 2009 16.40

Pozdravljeni!

Kolikšne so točne vrednosti, je nemogoče reči. Električno polje je gotovo zelo majhno, saj ga hišna napeljava in običajne domače naprave skorajda ne povzročajo. Magnetno polje, ki je v okolici različnih vodnikov odvisno predvsem od toka, ki teče po vodnikih, pa je prisotno. Povzročajo ga tako sami vodniki kot tudi različne naprave, denimo napajalnik prenosnega računalnika, televizor, gospodinjski aparati in podobno.

Glede na to, da imate prenosni računalnik vključen v vtičnico čez dan, ko vas ni v postelji, prenosni računalnik ne vpliva na polje ponoči. Pomembne so le naprave, ki so vključene medtem, ko ste vi v postelji. Razdalja 20 cm od glave je res majhna, zato gotovo priporočamo, da ponoči v to vtičnico vključene naprave izključite. To je smiselno tudi zaradi zmanjševanja porabe električne energije. Ko so naprave izključene, v kablih ne teče več tok in magnetnega polja skorajda ni.
Različne preproste zaščite za magnetno polje ne bi bile učinkovite, gotovo je od vseh rešitev najbolj enostavna in poceni ali preureditev sobe, da postelja ni več nameščena neposredno ob vtičnici ali premestitev napeljave in vtičnice.


Andrej 29. 12. 2008 14:26

Spoštovani!

Na spletu sem si ogledoval vaše prosojnice z naslovom Koliko smo obremenjeni u EMS, pa razmišljam in se vam dovolim pisati. Doma sem iz Lokovice pri Šoštanju in vam pišem, na kratko v preprostem jeziku, ker strokovno ne znam.
Ker bodo v Elektrarni Šoštanj z dobavo plina proizvedli več električne energije, je le to potrebno preko daljnovodov tudi transportirati v omrežje. Leta 1987 sem pridobil gradbeno dovoljneje za stanovanjsko hišo, kjer sem v lokacijski dokumentacuiji moral pridobiti tudi vrisani varovalni pas visokonapetostnega voda 220 KV Šoštanj - Podlog, ki je v neposrednji bližini moje parcele in je bil v pristojnosti Dravskih elektrarn.
V zadnjem času pa se z predstavniki ELESA pogajamo za odškodnino, kajti ta obstoječi visokonapetostni vod 220 KW, se bo v prihodnosti rekontruiral v 2 x 400 KV daljnovod. In z povečanjem moči se po trenutni zakonodaji poveča tudi varovalni pas daljnovoda. Po teh novih pogojih imam hišo v tem varovalnem pasu.

Kaj naj storim. Ponudili so mi odškodnino, s katero pa se ne strinjam. Denar je minljiv in ne odtehta zdravja. Pričela so se pogajanja, kar pa je težko. Težko jim bom dokazal, da življenjski prostor zame in za mojo družino, kjer živimo ni zdrav, da sevanja takšna in drugačna ostajajo, da je v časi vlage prisotno šumenje, da smo trije od štirih strank v zadnjem času zboleli na srcu in podobno.
Oni trdijo nasprotno.
Ali lahko po vašem mnenju zahtevam, da me izselijo, ali me lahko prisilno razlastninijo, ali lahko gradijo brez moje privolitve, ali obstajajo načini za zmanjšanje sevanja, ali bo to sevanje kdaj tako znanstveno dokazano, da bo moral biti varovalni pas brez poseljenih območij in podobno, kaj je z možnostjo vkopa, katera so tista dejstva, raziskave, študije normativi s katerimi naj stopim pred državo, ki je zelo močna.
Naš primer, v katerem smo 4 stanovanjske hiše je podoben RENČAm, le da bo naš daljnovod precej močnejši kot njihov. Za vsako vašo besedo, odgovor ali nasvet se vam najlepše zahvaljujem.

FORUM EMS 12. 1. 2009 20.28

Pozdravljeni!

Kakor ste napisali v vašem sporočilu, se pripravlja rekonstrukcija 220 kV daljnovoda Šoštanj Podlog v 2 x 400 kV. Ob pripravi dokumentacije mora investitor pridobiti tudi soglasja vseh strank v postopku. Kdo so stranke v postopku, določa Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. V 4. členu navaja, da znaša območje za določitev strank v postopku za nadzemne večsistemske daljnovode in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 25m od roba tlorisne projekcije daljnovoda. Poleg tega pa so stranke v postopku tudi tiste stranke, na katerih parcele segajo vplivi na okolje, ki jih mora podati študija o vplivih na okolje. Za EMS določa dopustne vrednosti Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Za I. območje, to je območje, namenjeno bivanju, vzgoji, zdravstvu ... so mejne vrednosti v okolici 220 kV daljnovoda v najslabšem primeru mogoče do 24 m od osi daljnovoda, za 2 x 400 kV daljnovod pa do 42 m. Kakor je napisano, veljajo te vrednosti za najslabše razmere (polno obremenjen daljnovod, najnižje oddaljenosti vodnikov od tal, neoptimalna razporeditev faz na daljnovodu), lahko pa mejne vrednosti niso presežene tudi neposredno pod samim daljnovodom. Bolj natančna določitev vplivnega območja in s tem strank v postopku pa mora biti razvidna iz študije o vplivih na okolje.
Obenem naj omenimo, da je dvosistemski daljnovod, to je daljnovod 2 x 400 kV z vidika vplivov na okolje ugodnejši od enosistemskega, še posebej ob optimalni razporeditvi faz. Vplivno območje enosistemskega 400 kV daljnovoda znaša do 46 m od osi daljnovoda, dvosistemskega 2 x 400 kV pa, za neugodno razporeditev faz, do 42 m.

Dosedanje raziskave kažejo, da ni znanih in nedvoumno potrjenih škodljivih učinkov za izpostavljenost EMS, manjšim od mejnih vrednosti za II. območje. Mejne vrednosti za II. območje so namreč primerljive z mednarodnimi priporočenimi mejnimi vrednostmi, za bivalna in podobna območja, ki spadajo v I. območje, pa so z namenom preventive določene še 10 krat nižje mejne vrednosti. Za 10 krat nižje mejne vrednosti ni znanstvene podlage. Nekatere študije so nakazale, da je sicer povečano tveganje za razvoj otroške levkemije prisotno pri otrocih, ki živijo v območju s povečanim nizkofrekvenčnim magnetnim poljem vrednosti 0,3 -0,4 mikroT (mednarodne priporočene mejne vrednosti in mejne vrednosti za II. območje v Sloveniji znašajo 100 mikroT, za I. območje pa 10 mikroT), vendar je raziskav za kakršnokoli ukrepanje odločno premalo. Obenem velja opozoriti, da so lahko tako nizke vrednosti magnetnega polja prisotne v bivalnih objektih že zaradi napeljave in različnih električnih naprav v samem stanovanju ali hiši. Zato smo mnenja, da je zelo malo verjetnosti, da so vaši simptomi in zdravstvene težave povezani z izpostavljenostjo EMS.

Odškodnina je predvsem odškodnina za zmanjšano vrednost zemljišča in ne za poslabšanje kvalitete bivanja oziroma bi bilo to zelo težko strokovno utemeljiti. Kolikor nam je znano, se za daljnovod Šoštanj-Podlog pripravlja državni lokacijski načrt (ali je mogoče le-ta že bil narejen), zato je mogoče, da se služnostna pravica določi s sodno odločbo. Nismo pa prepričani, ali se služnostna pravica s sodno odločbo lahko določi tudi, če ni državnega lokacijskega načrta. Na to vprašanje bi lahko bolj natančno odgovoril odvetnik s področja nepremičninskega prava.

Glede na vašo situacijo bi vam priporočal, da od investitorja pridobite študijo o vplivih na okolje in preučite, kako so obravnavali vaš primer. Običajno se v študijah o vplivih na okolje za izbrane karakteristike daljnovoda za najbolj neugodne razmere določi največje območje ob daljnovodu, kjer so mejne vrednosti lahko presežene. Ker se tako teren kot tudi višina vodnikov nad tlemi spreminja in je na posameznem mestu to območje ob daljnovodu lahko precej manjše ali ga celo ni, se nato za tiste objekte, ki se nahajajo znotraj območja, obravnava individualno. To bi moralo biti razvidno iz študije o vplivih na okolje.

Daljnovod je skoraj vedno možno vkopati, vendar je to dosti dražje, obenem pa tudi kablovod povzroča magnetno polje. Magnetno polje je zaradi manjše medsebojne oddaljenosti vodnikov sicer manjše, je pa tudi oddaljenost vodnikov od bivalnega območja manjše. Več o vplivnih območjih daljnovodov in kablovodov je na voljo tudi v brošuri Vplivna območja. Upamo, da vam bodo naši odgovori lahko koristili, za samo dogovarjanje o odškodnini in vaših pravicah pa vam svetujemo pogovor z odvetnikom, za vprašanja v zvezi z EMS pa se lahko tudi v prihodnje obrnete na Forum EMS.