Arhiv vprašanj in odgovorov 2012


Maja 19. 10. 2012

Pozdravljeni,

Ker se pripravljamo na prihod novorojenčka, smo se dotaknili tudi področja sevanja. Zanimajo nas sledeče stvari:
Svoj wifi smo izklopili in imamo internetno povezavo na kabel, ki pa je preko modema, kamor je priklopljen tudi stacionarni telefon, po novem žični. Zanima me kaj pomeni modem glede sevanja?
Kaj lahko storimo glede brezžične internetne povezave, ki jo ima soseda, s katero si delimo steno? Poleg tega ima tudi brezžični stacionarni telefon. Zanima me kako je s sevanjem glede na oddaljenost?
Zanima meali kabli, na katere so priklopljeni zvočniki oddajajo sevanje, ki bi lahko bilo škodljivo? Zvočniki so namreč oddaljeni od HIFI-ja pol metra, vendar so original kabli dolgi nekaj metrov in zviti v kolut.
Kakšna je rešitev za uporabo babyfona, da bi zmanjšali sevanje za otroka na minimum.
Najlepša hvala za vaš odgovor in lep pozdrav.

FORUM EMS 22. 10. 2012

Pozdravljeni,

modem povzroča zanemarljivo malo sevanja, podobno polnilniku za mobilni telefon ali kakšni podobni napravi takrat, ko je priključena na elektriko.
Glede brezžične povezave in brezžičnega telefona soseda ne morete storiti kaj dosti. A sevanje do vas pride dodatno oslabljeno zaradi stene (skozi steno sevanje upade za kakih 30 do 7 0%, odvisno od sestave stene in debeline), z oddaljenostjo pa upada s kvadratom. To pomeni, da je na dvakrat večji oddaljenostji 4 krat nižje.
Kabelski zvočniki oddajajo sevanje samo takrat, ko zvočniki delujejo. Če so kabli zviti v kolut, so v okolici koluta višje vrednosti kot kjer je raven vodnik. A na oddaljenosti 1 m ali več so vrednosti že zelo majhne.
Glede otroške varuške razen tega, da kupite tako, ki ne oddaja ves čas (ves čas prenaša zvoka ali slike) ter da jo namestite stran od dojenčka (tako napajalnik in kabel kot tudi samo napravo), ne morete storiti, smiselno pa jo je uporabljati samo takrat, ko je potrebno, in ne vedno.


Gregor 17. 10. 2012

Pozdravljeni,

sem v fazi prenove stanovanja in razmišljam o postavitvi stropnih IR panelov za ogrevanje prostorov. Pri različnih ponudnikih in na forumih se pojavljajo ves čas le pozitivne lastnosti te vrste ogrevanja in učinkov na telo in počutje v tako ogrevanih prostorih, vendar bi želel pred namestitvijo pridobiti tudi vaše objektivno mnenje o varnosti, vplivu na telo in drugih učinkih, ki jih ima tovrstno ogrevanje. Zlasti glede:
1. varnosti IR sevanja na teh valovnih dolžinah in daljše izpostavljenosti (paneli naj bi v povprečju delovali 5-6 ur dnevno na cca 50-70% moči)
2. emisijah EMS, tako z vidika IR sevanja kot tudi sevanja zaradi priklopa na električno omrežje (gre za panele do dimenzij 120x80, moči do 900W, tokovi do cca. 4-5A). Stropovi so standardne višine 2,5m.
3. morebitnih drugih tveganj tovrstnega ogrevanja, ki jih preučujete oz. zaznavate v okviru področja vaših raziskav
Tu bi poudaril še to, da nameravam v primeru odločitve za IR ogrevanje namestiti izključno panele visoke kakovosti, ki imajo ustrezne evropske certificate (TuV, CE) z maximalno temperaturo na izhodni strani 85 stopinj C.
Hvala lepa za vaše odgovore

FORUM EMS 22. 10. 2012

Pozdravljeni,

Infrardeče sevanje, ki ga povzročajo infrardeči paneli, obsega zelo veliko območje valovnih dolžin od vidne svetlobe (valovna dolžina 780 nm) do mikrovalov (valovna dolžina 1 mm). Viri infrardečega sevanja sevajo v skladu z zakonom, ki je delno poimenovan po slovenskem znanstveniku Jožefu Stefanu: Stefan-Boltzmannov zakon, v širokem spektru z virhom pri valovni dolžini, ki jo določa temperatura vira. Višja kot je temperatura vira, krajša je valovna dolžina. Ker imajo IR paneli razmeroma nizko temperaturo, je vrh sevanja v območju med 3000 nm in 1 mm.

Priporočene mejne vrednosti za IR sevanje so najnižje za oko, saj IR sevanje povzroča segrevanje, površina očesa pa je slabo prekrvavljena in se zato slabo ohlaja. Priporočene mejne vrednosti v območju IR sevanja za dalj časa trajajoče izpostavljenosti oči (več kot 1000 s) znašajo 100 W/m2. To v razmerju do potrebne moči za ogrevanje ni veliko, saj je pri izpostavljenosti potrebno upoštevati tudi to, da se z glavo v prostoru nahajamo veliko bližje IR sevalnikom kot so tla in je posledično tudi obsevanost glave večja. Res pa je, da sevanje IR panelov na površino sevanja ne vpada pravokotno, zato je ustrezno manjše v skladu s kosinusom vpadnega kota.
Da bi lahko točno ovrednotili vpliv IR sevanja panelov, bi morali zato na podlagi geometrijskih razmerij v prostoru predvideti, kakšne so izpostavljenosti in oceniti, ali so priporočene mejne vrednosti lahko presežene.

Glede EMS je lahko problem magnetno polje. Le to je odvisno od toka, tokovi v posameznem panelu sicer ne bodo veliki, sevajo pa tako sami paneli kot tudi vodniki. Pri vodnikih se je potrebno zavedati, da sevajo po celotni dolžini, torej tudi tam, kjer so v zidu. Če se boste odločili za takšen način ogrevanja, priporočamo, da vodnikov za IR panele ne napeljete po stenah spalnic. Koliko pa sevajo sami IR paneli, ne moremo oceniti. Verjetno malo, a je to zgolj ocena in je sevanje bistveno odvisno od načina izvedbe panela.


Boris 26. 9. 2012

Spoštovani

Zanimajo me vprašanja, ki se tičejo sevanja daljnovodov in sicer:

- Stanovanjska hiša je med dvema daljnovodoma, ki sta vsak sebi oddaljena 15m. Eden je 220kV, drugi je trenutno 110kV in ga bodo dogradili( rekonstrukcija) v 220kV. Objekt bo tako med dvema daljnovodoma 220kV. Vprašanja so:
- kakšno je sevanje sedaj, kako daleč seže in kakšno bo po rekonstrukciji dalnovoda; ter ali je v skladu z veljavnimi predpisi,
- kakšen je hrup ( meja naj bi bila 400kV- za še dovoljen hrup)
- ker se predvideva v srednjeročnem načrtu povečanje moči dalnovoda na 880kV, kakšno je sevanje in hrup v tem primeru, glede na veljavno zakoinodajo.

Hvala za vaš odgovor.

FORUM EMS 16. 10. 2012

Pozdravljeni,

kakšne so točno vrednosti sevanja na vaši lokaciji, je brez meritev nemogoče točno povedati. Za 220 kV daljnovod velja, da je vplivno območje, to je območje, ker so mejne vrednosti glede na zakonodajo lahko presežene, do 24 m od osi daljnovoda. Za 110 kV daljnovod velja, da vplivno območje sega do 14 m od osi daljnovoda. Ti dve velikosti vplivnega območja se nanjašata za najneugodnejšo varianto, na lokacijo, kjer se vodniki nahajajo najbližje tlom in je daljnovod nazivno obremenjen. Dejansko je velikost vplivnega območja na neki lokaciji lahko bistveno manjša, saj se vodniki lahko nahajajo višje nad tlemi, je uporabljena takšna geometrija daljnovoda (razporeditev žic na stebrih), ki povzroča manjše sevanje...

Glede na to, da se 220 kV daljnovodi postopoma opuščajo in naj bi se rekonstruirali v 400 kV daljnovode, vaše navedbe o rekonstrukciji 110 kV daljnovoda v 220 kV daljnovod najbrž niso točne. Da bi se v prihodnje načrtovali 880 kV daljnovodi, nam ni znano.

Za 400 kV daljnovod znaša vplivno območje do največ 45 m od osi daljnovoda. Pričakovati je, a se bodo sevalne obremenitve na lokaciji vaše hiše v primeru, da pride do rekonstrukcije 220 kV daljnovoda na 400 kV (kar je najbolj verjetno) ter da se ohrani ista trasa, povečale.

V postopku priprave državnega lokacijskega načrta (če se bo ta pripravljal) ter kasneje pri pridobivanju gradbenega dovoljenja bo investitor moral naročiti izdelavo ocene pričakovanega posega na okolje, kjer bodo morali opredeliti tudi vplive EMS. Ti morajo po posegu - rekonstrukciji biti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (IL RS 70/96). Vi pa boste v postopku - glede na oddaljenost - gotovo stranka v postopku.

Več o vplivnih območjih daljnovodov si lahko preberete v brošurah Foruma EMS:
Vplivna območja
Električna in magnetna polja - elektrika in zdravje
Električna in magnetna polja - elektrika in zdravje
ter na strani Inštituta za neionizirna sevanja.


Silvo 4. 10. 2012

Pozdravljeni!

Na parceli ob naši hiši želi Elektro postaviti novo transformatorsko postajo TP 20/0,4 kV v transf. stavbi. Težava je v tem, da bo (po njihovih meritvah) rob stavbe od naše hiše oddaljen le 2,5 m, po naših ocenah še manj!
Še večja težava je, ker smo po prebiranju brošure na vaši spletni strani naleteli na stavek: "Oddaljenosti, ki so manjše od 5 m, si zaslužijo dodatno pozornost in natančnejše meritve.".
Dejstvo je, da smo za postavitev izvedeli slučajno, do danes nas ni o tem nihče obvestil. Sicer se dela za postavitev TP še niso začela, vendar je projekt že pripravljen, prav tako je TP omenjena že v Zemljiški knjigi!

1. Zanima me, ali smo ob upoštevanju zgoraj navedenega upravičeni do soglasja pri tem projektu kot stranke v postopku? Elektro pravi, da ne potrebujejo našega soglasja, ter da je sevanje TP zanemarljivo.
2. V Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ul. RS 70/96) so predpisane mejne vrednosti za EMS, vendar gre za meritve na obstoječih (postavljenih) virih sevanja? Kako je z umeščanjem novih virov sevanja v prostor? Ali je dopustno postaviti vir EMS v prostor, šele nato pa izmeriti EMS?
3. Zanima me tudi, na koga se lahko obrnemo za reševanje te težave?

V pričakovanju čimprejšnjega odgovora vas lepo pozdravljam.

FORUM EMS 8. 10. 2012

Spoštovani,
Da.umestitev TP v tako bližino hiše, kot viporočate (2,5 m), zahteva zelo natančno analizo ter modelni izračun možnih vplivov. Z modelnim izračunom se zelo dobro oceni najslabši možni primer, ki je izhodišče za načrtovanje uprepov varstvo pred sevanji.
Kar se tiče TP postaje predlagam naslednje.
1. Obrnite se na Inšpektorat za okolje ter preverite vaš status glede umestitve TP v neposredno bližino vaše hiše.
2. od investitorja zahtevajte, da v fazi načrtovanja izdela študijo vpliva na okolje.
3. Za izvedbo meritev ali ocen vplivov se lahko obrnete na pooblaščeno organizacijo.


Gregor 26. 9. 2012

Pozdravljeni,

sem v fazi nakupa kuhalne plošče, odločam se med steklokeramičnimi in indukcijskimi kuhališči. Več prodajalcev me je opozorilo, da so indukcijska kuhališča viri EMS, ki je v večini primerov nekajkrat večje kot denimo pri mobilnih telefonih. Zanima me, ali je tovrstno EMS potencialno škodljivo, ali so posamezne skupine lahko bolj ogrožene (npr. otroci, nosečnice)? Ali glede tega obstajajo kakršnakoli priporočila oziroma ali EMS forum glede na dosedanje znanje in dostopne informacije morda odsvetuje uporabo indukcijskih kuhališč?

FORUM EMS 26. 9. 2012

Pozdravljeni,

na kar nekaj vprašanj o sevanju indukcijskih kuhališč si boste lahko odgovorili, če pogledate opise in odgovore na vprašanja na strani Inštituta za neionizirna sevanja
http://www.inis.si/index.php?id=35
http://www.inis.si/index.php?id=236

Če pa imate še kakšno vprašanje, smo vam na voljo.


Robert 17. 9. 2012

Pozdravljeni!

Smo v najemniškem stanovanju in smo si montirali stelitsko anteno, ki se fizično nahaja zraven okna naše spalnice. Antena je kvadratasta in znaša diagonala nekje 40 cm. Sosed, ki ima sobo polek naše, njegovo okno, pa je od naše antene oddaljeno 1,5 do 2m zahteva, da anteno umaknemo, ker naj bi preveč sevala in povzročala, da ne more normalno spati. Zanima nas ali je to sevanje res tako močno, da bi sosedu delalo težave pri spanju in moramo zaradi tega res odstranit anteno. Namreč sam, ki je antena k meni veliko bližje nimam nobenih težav s spancem. Se sosed upravičeno jezi ali je problem njegovega nespanja samo prepričanje, da naša antena njemu tako škodi. Zanimivo, da ga mobitel ne moti. Zanima me tudi primerjava sevanja med mobitelom in take satelitske antene. Hvala za odgovor.

Hvala in lep pozdrav.
Andreja

FORUM EMS 18. 9. 2012

Pozdravljeni,

satelitska antena, ki jo imate vi, je verjetno namenjena sprejemanju satelitskega TV signala. Takšna antena je samo sprejemnik in nič ne oddaja, zato ne povzroča nobenega elektromagntnega sevanja.


Andreja 7. 9. 2012

Pozdravljeni.

Prosila bi za nasvet glede gradnje hiše na parceli ob neposredni bližini transformatorske postaje (5 m stran od hiše) in 60 m stran od dveh prostozračnih daljnovodov (vzporedno postavljena po hribu nad parcelo) z napetostjo vsak po 20 kv. Bi gradnjo na takšni parceli odsvetovali?

Hvala in lep pozdrav.
Andreja

FORUM EMS 10. 9. 2012

Pozdravljeni,

20 kV daljnovoda, oddaljena 60 m, povzročata na taki oddaljenosti zanemarljiva sevanja in se zaradi tega ni treba vznemirajti. 5 m oddaljena transformatorska postaja pa je lahko kar pomemben vir sevanja, pomembni so tudi kablovodi, ki gredo iz takšne transformatorske postaje. Mejne vrednosti v bližini transformatorske psotaje so lahko presežene do nekaj metrov stran, priporočili pa bi izvedbo meritev, ki naj jih opravi pooblaščena inštitucija. Meritve bodo pokazale, kakšne so sevalne obremenitve, na podlagi tega pa je lažje ocenjevati smiselnost gradnje.


Andrej 24. 8. 2012

Pozdravljeni

Prosil bi odgovor na naslednje vprašanje: Kupujem kmetijsko parcelo, ki je sedaj travnik, sam bi jo sprememnil v njivo. Na pribljižno 1/3 cez parcelo potekata dva daljovoda: prvi vod je napeljan po navadnih lesenih drogovih, po podatkih iz PISO gre za 20kV nazivne napetosti, drugih podatkov ni. Drugi je od prvega oddaljen 25 m, in skozi parcelo poteka samo kabel, po podatkih iz PISO gre za prostozračni daljnovod, nazivne napetosti 110kv, opis objekta SM 150a (3 žice, kovinski stolp na drugi parceli).

Zanima me, ali se je varno zadrževati in opravljati kmetijsko dejavnost na takšni parceli glede na elektromegnetsko sevanje? Do kakšne razdalje od daljnovodov je varno kmetovati. Hvala za hiter odgovor.

FORUM EMS 27. 8. 2012

Spoštovani,

pod omenjenimi daljnovodi se lahko zadržujete, saj mejne vrednosti za II. območje glede na določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96), ki so primerljive z mednarodno priporočenimi mejnimi vrednostmi, niso presežene. Verjetno tudi ne gre za dalj časa trajajoče in pogoste izpostavljenosti.
Za kmetovanje na takšnih zemljiščih ni ovir, saj ni znano, da bi se zaradi rasti v bližini daljnovoda pridelki razlikovali od drugih pridelkov.


Lucijan 4. 8. 2012

Pozdravljeni,

sem blizu nakupa stanovanja v objektu Habakuk Vzhod Maribor, ki je od 110kV daljnovoda Maribor-Pekre I (med stebroma SM30 in SM31) oddaljen 15m. Objekt delno posega v elektroenergetski koridor, saj se parkirišča in dostopne cestne površine nahajajo še bliže oz. pod omenjenim daljnovodom. Po predpisih stanovanjski objekt ne sme posegati v elektroenergetski koridor obstoječega DV 110kV širine 30m (+/-15m), merjeno od osi DV.

Po veljavni zakonodaji objekt izpolnjuje zahteve, vendar pa sem sam vseeno precej skeptičen. Sicer nimam rezultatov EMS meritev v stanovanju, bojim pa se, da vrednosti precej presegajo SBM-2008. Poleg samega sevanja me skrbi tudi glasnost daljnovoda ob vlažnejših dnevih, ko lahko prihaja do delnih razelektritev. Zanima me, kako bi se vi odločili na mojem mestu, če bi bil ta DV edina ovira pred nakupom stanovanja, hkrati pa se zavedate, da boste tu živeli nadaljnih 20 let.

FORUM EMS 8. 8. 2012

Pozdravljeni,

Hvala za vaše vprašanje.

Nedvomno bi predhodno izvedel 24 urne meritve EMS v vseh prostorih stanovanja.

Le tako bi se lahko brez predsodkov odločil ZA ali PROTI nakupu.

Glasnost je moteča – ne pomeni pa nič posebnega glede tveganj.

Meritve lahko izvede akreditirana in pooblaščena inštitucija.


Andrej 2. 8. 2012

Pozdravljeni!
Že 25 let živim skupaj z družino v stanovanjski hiši, v bližini 220 kV daljnovoda. Razdalja je cc 25 m od osi daljnovoda. V postopku pridobivanja gradbenega dovoljena za hiši smo bili takrat izven varovalnega pasa daljnovoda. Ta daljnovod bo ELES rekonstruiral in povečal na moč 2 x 400 kV. Izvedli so že meritve vrednosti el. poljske jakosti in vrednost gostote mag. polja, ki pa so bile NORMALNO obe daleč izpod mejnih vrednosti. Pa me zanima naslednje:

  1. Kolikokrat se bodo povečali EMS vplivi na mojem bivalnem okolju, ali se SEDANJE izmerjene vrednosti enostavno pomnožijo.
  2. ali bi bilo potrebno izvesti še meritev kakšnega drugega parametra, ki ob meritvah ni bila zajeta, pa lahko škoduje na zdravje.
  3. V tem trenutku potekajo pogajanja za odškodnino pri služnosti za semljišča in stanovanjske površine, ker obstoječi daljnovod nima gradbenega dovoljenja. Kaj lahko pri služnosti zahtevam. Ali so znani kakšni pogoji, zahteve, ali znesku za služnost kmetijskega zemljišča, stavbnega zemljišča in neto stanovansjke površine.
  4. Ali je res, da lahko ob ugodnih vremenskih pogojih pod daljnovodom zasveti neonka žarnica. in če je to res kako naj to preizkusum.
  5. Kje lahko dobim kakšno strokovno mnenje medicine, kako bližina daljnovodom, vpliva na zdravje. Pri nas je namreč zanimivo, da nas je ogromno takšnih, ki smo bolani, pa živimo v neposredni bližini omenjuenega daljnovoda. Andrej


FORUM EMS 21. 8. 2012

Pozdravljeni,

  1. Vrednosti se ne kar pomnožijo. Za električno poljsko jakost sicer pomeni še enkrat višja napetost še enkrat večje električno polje, a poleg napetosti so pomembni še višina vodnikov nad tlemi, tip daljnovoda (razporeditev vodnikov na daljnovodu) in razdalja od osi daljnovoda. Isti dejavniki so pomembni tudi za gostoto magnetnega pretoka, le da je namesto napetosti pomemben tok, ki teče po vodnikih daljnovoda.
  2. Glede EMS sta pomembna dejavnika samo električna poljska jakost in gostotota magnetnega pretoka, res pa je, da so še bolj verodostojne trajne meritve, torej meritve, ki trajajo dalj časa in pokažejo, kakšne so povprečne izpostavljenosti.
  3. Glede pogojev služnosi vam ne moremo svetovati, ker to ni naše strokovno področje. Gotovo pa vam odškodnina pripada.
  4. Nismo prepričani, da je jakost EMS pod daljnovodom dovolj velika, da bi to povzročila. Ta poskus si lahko ogledate v Tehniškem muzeju v Bistri, poteka pa tako, da neonsko sijalko (tisto dolgo, ne nove varčne sijalke) držite v rokah čim višje nad tlemi in jo obračate v različne smeri ter opazujete, ali zasveti.
  5. Glede medicinskega mnenja vam bi mogoče lahko pomagali na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa (http://www2.arnes.si/~ljkimdps/).

Lučka 30. 7. 2012

Pozdravljeni,

živimo 250 m od 400 kV daljnovoda, sedaj pa 50 m bližje postavljajo še 2x400 kV (Beričevo-Krško). Na podobni oddaljenosti od daljnovoda sta tudi šola in vrtec.

Glede na raziskave, ki so nakazale povezavo med bližino daljnovoda in povečanim tveganjem za otroško levkemijo me zanima, koliko bo novi daljnovod prispeval k EMS na tej oddaljenosti? Se to spreminja, če veter piha iz smeri daljnovoda (kar je pri nas pogosto)? Kakšne vrednosti magnetnega polja lahko pričakujemo v okolici našega doma (med nami in daljnovodom je ravnina-travnik)? Je res, da EMS daljnovoda vpliva tudi na povečano EMS hišnih napeljav?

Na eni izmed spletnih strani, ki se ukvarjajo s to problematiko (http://www.ems.si/?page_id=211) sem zasledila trditev: Rezultati raziskave Univerze v Oxfordu so pokazali, da imajo otroci, ki živijo 200 m od visokonapetostnih električnih vodov, 70% več možnosti, da zbolijo za levkemijo, kot tisti, ki so živeli 600m dlje od visokonapetostnih vodov. Poznate to raziskavo?

Ali po vašem mnenju (glede na znanje in poznavanje raziskav) obstaja povečano tveganje za zdravje naših otrok (ker sta šola in vrtec na isti oddaljenosti, bi šlo res za 24-urno izpostavljenost)? So lahko problematični tudi dnevni sprehodi, pri katerih prečkamo daljnovode? Bi se bilo smiselno odpovedati indukcijski kuhalni plošči (da bi vsaj s tem zmanjšali EMS?)

Natresla sem kar nekaj vprašanj – vem, da mi ne morete dati nobene garancije in da je še precej neraziskanega – vendar sem se obrnila na vas, ker se mi zdite najbolj objektivni (razni prodajalci zaščit verjetno pretiravajo, nekateri viri pa podcenjujejo tovrstna tveganja). Vnaprej hvala za odgovor.

Zaskrbljena mamica

FORUM EMS 21. 8. 2012

Pozdravljeni,

Obstoječi 400 kV daljnovod, ki je od vas oddaljen 250 m, povzroča sevanje, ki je zanemarljivo, saj je sevanje zaradi hišne napeljave in električnih aparatov doma večje. Nov 400 kV daljnovod na razdalji 50 m pa gotovo ni zanemarljiv in povzroča povišane vrednosti na takšni razdalji.

Kakšne bodo vrednosti magnetnega polja na vaši lokaciji, se ne da točno napovedati, ker so odvisne od tipa daljnovoda, točne oddaljenosti od daljnovoda, višine vodnikov daljnovoda nad tlemi ter od obremenitve daljnovoda. Gotovo je, da na oddaljenosti 50 m ne bodo presežene, saj so v najbolj neugodnih razmerah za 400 kV daljnovod presežene do 45 m, lahko pa tudi bistveno manj, saj je odvisno, kakšen tip daljnovoda bo uporabljen.
Študij o tveganjih, povezanih z izpostavljenostjo nizkofrekvenčnim magnetnim poljem, je več, tudi rezultati varirajo, a do sedaj najverodostojnejša ocena je, da se tveganje za otroško levkemijo poveča za 20 do 30 odstotkov pri otrocih, za katere znaša povprečna dnevna izpostavljenost nihkofrekvenčnemu magnetnemu polju več kot 0,3 do 0,4 µT. Takšne vrednosti so dosežene v najbolj neugodnih razmerah do nekje 200 m od osi 400 kV daljnovoda, lahko pa tudi bistveno bližje (zopet, odvisno od tipa daljnovoda). Torej, pomembne so povprečne vrednosti, zato je edini pravi način izvedba trajnih meritev, ki pokažejo, kakšne so povprečne vrednosti v daljšem časovnem obdobju. Obenem velja omeniti, da dosedanje raziskave nakazujejo na povečano tveganje za otroško levkemijo ob povišani dalj časa trajajoči izpostavljenosti nizkofrekvenčnim magnetnim poljem, ni pa to nedvoumno potrjeno. Če se bo izkazalo, da je ta povezava dejanska, v Sloveniji zaradi nizkofrekvenčnih magnetnih polj zboli za otroško levkemijo 1 otrok na nekaj deset let. V takih primerih je smiselno preventivno ravnanje, torej ravnanje, ki brez posebnih dodatnih stroškov ali ovir zmanjša izpostavljenost.

Na nizkofrekvenčno magnetno polje veter, vegetacija in celo stavbe vplivajo zanemarljivo malo (veter in vegetacija nič, stavbe pa mogoče minimalno). Dnevni sprehod pod daljnovodom bo povprečno celodnevno vrednost izpostavljenosti povečal le malo, ker se bomo v bližini daljnovoda zadrževali le krajši čas, gotovo pa ni smiselno dalj časa trajajoče zadrževanje pod daljnovodi, če za to ni potrebe.
Indukcijsko kuhališče je vir EMS, a seva pri precej višji frekvenci kot daljnovodi. Ob kuhališču smo izpostavljeni le v neposredni bližini, na oddaljenosti nekaj metrov pa praktično nič. Nemogoče pa je oceniti, ali in koliko indukcijsko kuhališče prispeva k tveganjem za otroško levkemijo. Do sedaj so bile epidemiološke študije opravljene za izpostavljenost sevanju daljnovoda, za izpostavljenost indukcijskim kuhališčem pa še ne obstaja nobena epidemiološka študija, ker se uporabljajo bistveno premalo časa in v bistveno premajhnem številu, da bi epidemiološka raziskava lahko pokazala kakršno koli odvisnost.


Solo Man 20. 7. 2012

V modelarstvu se za krmiljenje radijsko vodenih modelov uporabljajo oddajniki (komande), ki delujejo na frekvenci 2.4 Ghz. Zaradi načina uporabe na terenu se oddajniki neprosredno dotikajo telesa (prsi, trebuh), ker visijo na traku okrog vratu. V tem primru žal ni možna uporaba na mizi, kot npr. pri prenosnikih.

Oddajna antena je na nasprotni oddaljena cca 20 cm in usmerjena navpično ali vzporedno z telesom

Nekaj podatkov :
* napajani z baterijami z napetosmi okrog 12v
* domet naprav pa je od 2 - 4 km
* oddajne moči: 100mW ( nekater naprave v izjemnih primerih redko tudi do 300mW),
* poraba cca 150-200mAh
* antene cca 20 DBi
* primer : http://rev0proto.com/wiki/index.php/Turnigy_9X
Ta hobi dobiva z dostopnjostjo opreme vse več privržencev, zato me zanima me vpliv elektromagnetnih sevanj v modelarstvu na zdravje če se taka naprava uporablja redno , npr 2-3 x na teden po 2 uri.

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav !

FORUM EMS 17. 7. 2012

Pozdravljeni,

ker je tudi nas zanimalo, koliko sevajo, sem izmeril dva 2,4 GHz oddajnika: Futabo T6EX in HobbyKing HK-GT2.

Izmeril sem vrednosti električne poljske jakosti na območju trebuha, kjer je oddajnik najbližje, in na območju glave, pri tem pa sem oddajno anteno obračal in izmeril vrednosti takrat, ko so največje. Izmerjene vrednosti so:
za Futabo približno 2 V/m tako za trebuh kot tudi za glavo,
za HK približno 7 V/m za trebuh in 3 V/m za glavo.

Razlike so kar velike, kar je posledica tudi tega, da sta oddajnika precej različna in jih različno držimo v roki - eden je letalski model, eden pa avtomobilski z volanom. Če primerjamo izmerjene vrednosti z mejnimi, ki znašajo 61 V/m za to frekvenčno območje, lahko vidimo, da je izpostavljenost bistveno manjša od mejnih vrednosti.

Ali so zaradi nekajurne uporabe tedensko mogoči kakšni dolgoročni škodljivi učinki, ni mogoče ne potrditi ne ovreči. Nekatere študije so pokazale, da je pri tistih uporabnikih mobilne telefonije, ki časovno uporabljajo mobilni telefon vsaj pol ure dnevno v daljšem časovnem obdobju, tveganje za nastanek nekaterih oblik tumorjev v glavi, večje. A da bi podobno veljalo za uporabo modelarskih daljinskih vodenj, je izjemno malo verjetno, ker je bistvena razlika v legi oddajnika med uporabo: mobilni telefon imamo naslonjen na glavo in je antena v najboljšem primeru oddaljena le nekaj cm od glave, medtem ko je antena modelarskega oddajnika oddaljena najmanj 20 cm od trebuha, še bistveno več pa od glave. Ker vemo, da EMS upada s kvadratom oddaljenosti, obenem pa je tudi oddajna moč modelarskega oddajnika manjša ali primerljiva z močjo mobilnih telefonov, so izpostavljenosti nekaj 10 do 100 krat manjše.


Vid 16. 7. 2012

Spoštovani,
v našem stanovanjskem bloku je Elektro Ljubljana pred nekaj leti zamenjal analogne električne števce z novimi digitalnimi števci. Ker sem prebral, kako zelo so škodljivi t.i. pametni števci (tako tisti, ki pošiljajo podatke brezžično, kot tudi tisti, ki jih ne) se obračam na vas z vprašanje, kakšno je vaše mnenje o novih digitalnih števcih, predvsem s strani elektro magnetnega sevanja, ter kakšne so za Slovenijo dopustne meje sevanja za stanovanja. Ker bo elektro prišel tudi pomeriti sevanje me zanima, če mi lahko svetujete na kaj naj bom pozoren pri meritvah sevanja in kaj naj pomerijo?

Vprašanje glede nevarnosti sem zastavil tudi strokovnjaku iz ZDA (odgovor spodaj) in odgovor je zelo zaskrbljujoč. Predstavnik Elektro Ljubljana pa meni, da je to vse znanstvena fantastika in da npr. vsak računalnik (če uporablja wi-fi seva več), kaj šele da bi šlo za krajo električne energije ali zbiranje podatkov.

Slednje me ne zanima tako močno, bolj sem zaskrbljen nad stalnim EMS nizke jakosti (saj kot je videti pulzira celo elektrčno omrežje v stanovanju pri digitalnih števcih).
Za informacijo se vam zahvaljujem v naprej in vas pozdravljam.

Odgovor ZDA:
Hi Slovenia Correspondent,

RADIATION
There is essentially no difference between what we call a "Smart Meter" and most digital meters. The term Smart Meter is basically a brand name, not a particular and distinct type of device. All digital meters, including the ones in your PDF sheet examples have "switching mode power supplies". Those switches are for the purpose of converting AC to DC (to steal electricity from you) to operate the digital functions of the meter. This disrupts the incoming sine wave current integrity of all power to your home. This causes your house wiring and grounded plumbing to become an antennae for waste energy in the form of cancer-causing electromagnetic radiation. In other words, if you have a digital electric meter you are living inside a low-grade microwave oven. If you take EMR assessment measurements you will find pockets of excessive radiation in your home. This has no relation to the transmitted radiation that the utility interests generally wish to talk about.

SURVEILLANCE
The meters in your examples talk about the operational temperature range for "storage" but they do not state the capacity or nature of that storage. These are devices concealed within the meter that store tens or hundreds of megabytes of your personal living patterns and habits. That storage is your energy consumption behavior minute by minute, all day, all month. The meters are usually outfitted with enough storage for a month of data which means that, by reading your meter once per month, they can collect your behavioral statistics from the entire month in high resolution. This is extremely invasive personal surveillance. In the U.S. this type of surveillance is strictly prohibited by law, yet they are proceeding with it without any apparent questioning by law enforcement and without deterrent by our justice system. We are left, as utility customers, to send notice of refusal the power companies on a case-by-case basis.

I hope this is helpful to you.

FORUM EMS 17. 7. 2012

Pozdravljeni,

spodnji odgovor "strokovnjaka" vsebuje nekaj takšnih trditev, ki zagotovo kažejo, da ni strokovnjak.
Za svoje delovanje digitalni števec potrebuje električno energijo, saj je elektronska naprava. Sedaj, ali odjemlje elektično energijo na mestu, preden meri porabo, ali po tem, ne vem, razlika pa je minimalna, saj gre za majhnega porabnika električne energije - podobnega kot je kakšna elektronska naprava doma, npr. radijska budilka ali kaj podobnega. Verjamem, da ima števec vgajen preklopni ali tako imenovani "switching" napajalnik, ker ga imajo danes vse elektronske naprave, saj imajo preklopni napajalniki višji izkoristek kot mali transformatorji, poleg tega pa so še cenejši in lažji. Tak napajalnik je vgrajen v vsak polnilec (za mobilni telefon, prenosnik, različne akumulatorske napravice), v vseh napajalnikih (za modem, za router, za ...), ter tudi v veliko drugih naprav (računalnik, pralni stroj, radio budilka, radijski sprejemnik, elektronski transformatorji za razsvetljavo...), in vsak od teh preklopnih napajalnikov "svinja" v električno omrežje, kar pomeni, da imamo namesto idealne sinusne oblike poteka napetosti v omrežju popačen sinus ozirma še prispevke všjih harmonskih komponent: poleg sinusnega signala 50 Hz je prisoten še signal 150, 250... Hz. Torej lahko prispevek digitalnega števca zanemarimo, saj imamo doma vedno priključenih kaj naprav, ki vsebujejo enake in močnejše preklopne napajalnike, poleg tega pa tudi takšna popačena oblika napetosti ne povzroči efekta, kot da bi bili v mikrovalovni pečici, saj so tam prisotna EMS s frekvenco med 2,2 in 2,6 GHz, v omrežju pa s frekvenco med 50 in nekaj sto Hz.
Edino znatno sevanje je prisotno pri tistih števcih, ki bi podatke pošiljali brežično preko GSM ali UMTS modema. Tam bi v času, ko bi prenašali podatke, sevali podobno kot mobilni telefon med oddajanjem (pogovorom, prenosom podatkov). A izpostavljenost je majhna, saj prenos podatkov poteka le krajši čas, obenem pa je tudi oddaljenost med modemom in vami bistveno večja kot med uporabo mobilnega telefona.
Digitalni števec najbrž res posreduje podatke o poteku vaše porabe električne energije. Presojati, ali je to poseg v zasebnost ali ne, pa ni področje našega dela.
Glede kraje električne energije je "strokovnjak" imel v mislih lastno napajanje števca. Ali je to izvedeno tako, da se energija, ki jo števec porabi za lastno delovanje, obračunava vam, ali ne, pa ne vem. Sami lahko to ugotovite tako, da takrat, ko boste za dalj časa zapustili stanovanje, izključite res vse porabnike (najbolje je izklučiti glavno varovalko) in se ob vrnitvi domov prepričate, ali je bilo v tem času porabljene kaj električne energije.


Lidija 17. 4. 2012

Spoštovani,

razmišljamo o nakupu hiše dvojčka (novogradnja) na Bizoviku v Ljubljani. Me pa skrbi dejstvo, da je hiša v bližini gasilskega doma na strehi katerega so postavljenje antene (gre za bazne mobitel postaje), vsaj take podatke sem našla na internetu. Gre za sledeče naprave:
- mobitel UMTS 2100, PGD Bizovik, Bizoviška cesta 15a, 1261 Ljubljana - Dobrunje
- simobil GSM 900, PGD Bizovik, Bizoviška cesta 15a, 1261 Ljubljana - Dobrunje
- tušmobil GSM 900, UMTS 900/2100, PGD Bizovik, Bizoviška cesta 15a, 1261 Ljubljana - Dobrunje
za T2 ne vem zanesljivo ali ima tudi postavljeno anteno.
Ne vem tudi zanesljivo koliko postavljenih anten ima vsak operater. Če morda razpolagate s temi podatki vas naprošam da preverit (gasilski dom PGD Bizovik).

Hiša je od gasilskega doma kjer so antene oddaljena cca 50 m, parcela pa cca 45 m. Antene so postavljene cca 5 m višje kot je streha hiše na masardi.

Prosim za sledeče odgovore:

1. na kako varnem ali nevarnem območju je postavljena hiša po vaši oceni?

2. ali morda veste na čemu temeljijo postavljene meje sevanja (ki jih določa zakon), saj je najbrž o bioloških učinkih tovrstnega sevanja znano malo?

3. ali je sevanje na tej razdalji primerljivo s sevanjem kakega drugega vira, da si lažje predstavljamo (recimo stalno vklopljenega računalnika, mobitela...)?

4. ali se sevanje spreminja v odvisnosti od števila priklopljenih uporabnikov?

5. ali je bil kdo dolžan izvesti meritve na območju te novogradnje in če, kam se lahko za dokaze o teh meritvah obrnemo? Ali je pri izdaji gradbenega dovoljenja potrebno opraviti take meritve in kdo jih mora opraviti?

6. ali svetujete, da pred odločitvijo, opravimo meritve sami, če le te niso bile izvedene?

7. ali morda veste kako gosto so v ljubljani posejane tovrstne naprave (na koliko m oz km)?

Ali morda veste ali je praksa, da se na gasilskih domovih postavljajo tudi radijske postaje in če, ali mi lahko napišete še nekaj o varni razdalji o oddaljenosti od teh naprav v primeru da gre za bivalno enote (koliko m stran je načeloma varno)?
Skrbi me, ker bosta v hiši živeli 2 majhni deklici.
Vnaprej najlepša hvala za Vaš cenjen odgovor.

FORUM EMS 19. 4. 2012

Pozdravljeni,

Glede na opisano je na lokaciji nameščenih več baznih postaj in sistemov. Kako daleč sega vplivno območje, si lahko ogledate na strani http://www.inis.si/index.php?id=24. Za najbolj neugodno situacijo, ko bi bile nameščene na stolpu tri bazne postaje (vsaka s sistemom GSM 900 MHZ, GSM 1800 MHZ in UMTS), bi vplivno območje, to je območje, kjer so mejne vrednosti lahko presežene, segalo do približno 35 m od antene. Takšna situacija ni realna, ker so antene različnih operaterjev vedno različno usmerjene, tako da realno vplivno območje le izjemoma preseže 25 m, poleg tega je vplivno območje določeno za najslabšo možno situacijo, ko vse bazne postaje delujejo s polno oddajno močjo (torej so maksimalno zasedene), dejansko pa oddajajo povprečno z nekajkrat manjšo močjo. Obenem se je potrebno zavedati, da se vplivno območje razteza v ravnini anten, torej več metrov nad tlemi.

Odogovori na vaša vprašanja:

1. Glede na opisano bodo sevalne obremenitve na območju vaše hiše vsaj nekajkrat nižje od mejnih vrednosti, saj upadajo s kvadratom razdalje. Točno jih ne moremo oceniti.

2. Mejne vrednosti so postavljene na znanih kratkotrajnih škodljivih učinkih, to je pri visokih frekvencah prekomerno segrevanje tkiv zaradi absorpcije energije. A ob tem je potrebno upoštevati, da so od znanih škodljivih učinkov zaradi znanstvene negotovosti pri postavljanju mejnih vrendosti uporabili zelo velik 50 kratni varnostni faktor. Torej so mejne vrednosti 50 krat nižje od meje, ki bi povzročila znane škodljive učinke. V Sloveniji (kar je v Evropi in svetu kar velika izjema) pa za I. območje (kamor sodijo bivalna območja) veljajo še 10 krat strožje mejne vrednosti. Vsa prej opisana vplivna območja se nanašajo na te mejne vrednosti.

3. Sevanje bazne postaje na tej oddaljenosti je podobno sevanju mobilnega telefona na oddaljenosti nekaj metrov.

4. Da, sevanje baznih postaj je odvisno od števila uporabnikov. Vplivna območja so določena za najneugodnejšo situacijo, ko je bazna postaja polno zasedena, če pa bazna postaja ni zasedena, je njena moč nekajkrat manjša.

5. Načeloma je meritve treba opraviti, če vplivno območje vira sega na območje gradnje. Glede na situacijo mislim, da to ni bilo potrebno. So pa prve meritve morali opraviti lastniki baznih postaj, ko so jih namestili. Za ta poročila pa se lahko obrnete na Agencijo RS za okolje.

6. Meritve preseganj gotovo ne bodo pokazala, z njimi pa boste pridobili točne informacije o sevalnih obremenitvah. Kako vam bo to pomagalo pri odločitvi o nakupu, pa morate oceniti sami. Smiselno pa je, da se izvedejo trajne meritve, torej meritve, ki potekajo dalj časa in tako pokažejo, kako se sevalne obremenitve spreminjajo s časom.

7. Baznih postaj v Ljubljani je nekaj 100, tako da so postavljene kar na gosto. Na podeželju so postavljenje redkeje, teoretično pa bazna postaja sistema GSM lahko pokriva območje polmera 30 km, dejansko pa zaradi geografskih značilnosti Slovenije bistveno manj, še posebej če želi opereter v sistemu UMTS zagotoviti hiter prenos podatkov, kjer se v urbanih območjih uporabna oddaljenost zniža na kilometer.


Edvin 26. 3. 2012

Pozdravljeni,

zasledil sem vašo stran kjer rešujete probleme z energetiko. Moj problem je ta,živim na vasi z družino, a neposredno 6 m ob hiši stoji elektro trafo postaja, kolikšna je njena napetost ne bi vedel, oskrbuje pa cirka 40 gospodinjstev. Zaradi njene bližine me zelo skrbi za zdravje vseh družinskih članov. Zanima me v kolikšni meri je ta naprava škodljiva za zdravje in ali smo upravičeni do odškodnine saj naprava stoji na našem zemljišču že skoraj 40 let. Kljub prošnjam in opozorilom na nevarnost se Elektro Primorska ne odziva. Hvala vam v naprej za odgovor.

FORUM EMS 19. 4. 2012

Pozdravljeni,

oddaljenost 6 m je že kar velika, tako da so običajno na tej oddaljenosti sevalne obremenitve že zelo majhne. Poleg tega je na transformatorsko posajo priključeno sorazmeroma malo gospodinjstev, tako da posledično tečejo majnih tokovi in zato so vrednosti magnetnega polja majhne. Električno polje pa je za manjše transformatorske postaje minimalno.

Glede odškodnine za to, ker stoji transformatorska postaja na vašem zemljišču, pa vam ne bi znal odgovoriti, lastnik transformatorske postaje pa bi moral imeti urejeno služnostno pravico za takšno namestitev.


Janja 26. 2. 2012

Spoštovani,

pred kratkim so na lokalni podeželjski vrtec in šolo namestili fotovoltaično elektrarno (površina okoli 200-300m2 ali več). Zadeva zaenkrat še ni usposobljena in še ne deluje.
Ker sem našla zelo malo informacij v zvezi s elektrričnim in magnetnim ter elektromagnetnim sevanjem teh sistemov, vas lepo prosim, če mi lahko pomagate glede literature oz. zanesljivih informacij o teh sistemih.
Dejstvo je, da ti sistemi proizvajajo električno energijo in da se torej okoli njih ustvarja neko električno, magnetno in elektromagnetno polje. Zasledila sem tudi, da je na zadnji strani teh solarnih komponent pritrjen alumij, ki bi naj preprečeval pretok el.mag. sevanj v tisto smer (notranjost stavb); vendar s tem el. mag. polje ni "zadušeno". Ali obstajajo kakšni podatki, kakšna el.mag. polja se ustvarijo okoli teh sistemov in v katere smeri se širijo? poleg tega se verjetno mora postaviti tudi kak transformator in vod, ki el.energijo iz tega sistema vodi do konvencionalnih električnih napeljav. Dvomim, da sta šola in vrtec primerno mesto za to....

Za pomoč in odgovor se vam najlepše zahvaljujem.

FORUM EMS 9. 3. 2012

Pozdravljeni,

Sami solarni paneli povzročajo z vidika izpstavljenosti človeka le zanemarljivo sevanje, saj povzročajo statično električno in magnetno polje. Za prvega mejne vrednosti sploh niso določene, ker ni znanih nobenih škodljivih bioloških učinkov, za drugega pa so postavljene precej visoko, obenem pa v močnem statičnem magnetnem polju zemlje živimo ves čas. Isto velja tudi za povezovalne kable od solarnih panelov do razsmernika. Šele v razsmerniku se enosmerna napetost pretvori v izmenično in svojo pot nadaljuje po kablovodu do priključka oziroma tranformatorske postaje.

Z vidika izpostavljenostji je zato pomembnso, kje se nahaja razsmernik in nadaljnja kabelska povezava. Ta povezava lahko povzroča sevanj kakršno je prisotno v bližini drugih kablovodov - odvisno od moči oziroma toka, ki teče po kablovodu, in razporeditve vodnikov. Mejne vrednosti v okolici takšnega kablovoda so lahko presežene do oddaljenosti 0,5 m.

Z vidika izpostavljenosti otrok je namestitev sončnih elektrarn na strehe vrtcev ali šol smiselna ob upoštevanju ustreznih preventivnih ukrepov. Smiselno je, da se razsmernik in kablovod od razsmernika dalje namesti na takšno mesto na objektu, da se do oddaljenosti vsaj 1 m, raje pa 3 m ali več, otroci ne zadržujejo dalj časa. Priporočamo tudi predhodno izvedbo presoje vplivov na okolje ter izvedbo prvih meritev EMS po začetko obratovanja sončne elektrarne.


Luka 31. 12. 2011

Pozdravljeni,

na vaši spletni strani sem zasledil razpravo o škodljivosti EMS na zdravje ljudi. Razprava je za mojo družino zanimiva, ker bivamo v neposredni bližini 400 Kv daljnovoda. Ker smo za tveganja že slišali smo pred rojstvom otroka (sedaj ima 1 leto) v hiši in na posestvu ob hiši opravili meritve EMS. Izsledki so bili naslednji:

VREDNOSTI ELEKTRIČNE POLJSKE JAKOSTI:
največja vrednost električne poljske jakosti: E = 20,235 +- 3,55 V/m (izven objekta in najbližje daljnovodu)
najmanjša vrednost električne poljske jakosti: E = 0,752 +- 3,55 V/m (v objektu)
vrednost električne poljske jakosti v spalnem prostoru: E = 1,322 +- 3,55 V/m (v objektu)

VREDNOSTI GOSTOTE MAG. PRETOKA:
največja vrednost gostote mag. pretoka: B = 0,299 +- 0,055 µT (izven objekta)
najmanjša vrednost električne poljske jakosti: B = 0,233 +- 0,055 µT (v objektu)
vrednost električne poljske jakosti v spalnem prostoru: B = 0,280 +- 0,055 µT (v objektu)

Zanima me kakšno je vaše stališče do zgornjih izsledkov opravljenih meritev. Ali lahko v našem objektu bivamo brez skrbi ali pa bi bilo bolje, da sprejmemo zaščitne ukrepe ali pa se celo preselimo.
Kako navedena sevanja vplivajo na otroka, ki že od rojstva biva v takem okolju?
Hvala za odgovore in lep pozdrav!

FORUM EMS 30. 1. 2012

Vrednosti električne poljske jakosti so nizke. Tudi vrednosti izven objekta - 20 V/m, so nizke, saj znašajo mednarodno priporočene mejne vrednosti 5000 V/m, v Sloveniji, kjer imamo za I. območje (bivalna območja, območja, namenjena za vzgojo, zdravstvo...) še strožje mejne vrednosti, pa znašajo 500 V/m. Vrednosti v objektu, ki so po pričakovanjih bistveno nižje kot izven objekta, pa so popolnoma zanemarljive.

Drugače je za gostoto magnetnega pretoka. Mednarodno priporočene mejne vrednosti znašajo 100 µT, v Sloveniji pa za I. območje 10 µT. Vrednosti v objektu in izven objekta so primerljive, in znašajo med 0,2 in 0,3 µT, kar je bistveno manj od mejnih vrednosti. A nekatere epidemiološke raziskave so pokazale, da naj bi se tveganje za nastanek otroške levkemije pri otrocih, ki živijo v območjih s povišanimi vrednostmi magnetnega polja (povprečna dnevna izpostavljenost med 0,3 in 0,4 µT) povečalo za 20 do 30 %. Prav zaradi tega mogočega tveganja je mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) nizkofrekvenčna magnetna polja tudi razvrstila v mogoče kancerogena. Več si lahko preberete na povezavi www.inis.si/index.php?id=102.

Omeniti velja, da so vrednosti, ki ste jih podali, rezultat trenutnih meritev. Trenutne meritve za električno polje so verodostojne, ker je električno polje odvisno od napetosti daljnovoda, ki je razmeroma konstantna. Drugače je pri meritvah magnetnega polja. Magnetno polje je odvisno od toka v daljnovodu, le ta je sorazmeren obremenjenosti daljnovoda, le ta pa se lahko spreminja v zelo velikem razponu. Zato trenutne vrednosti gostote magnetnega pretoka ne podajajo najslabših razmer, ki jih lahko določimo računsko ob upoštevanju trenutne obremenjenosti daljovoda ali s pomočjo trajnih meritev, ko se meritve izvaja dalj časa in s tem pridobi podatke o povprečnih vrednostih, ki so za tveganja, povezana z otroško levkemijo, najpomembnejše.


Boris 29. 1. 2012

Zanima me kakšno je vaše stališe do novejših dognaj v zvezi z škodljivostvjo sevanja, ki upošteva tudi nemerljive parametre.
Velja rek " Da odsotnost dokazov še ne pomeni neškodljivosti"!
S tem se ukvarja skupina mednarodnih strokovnjakov in je poznan kot standard SBM 2008.
V naši državi zakonodaja s tega področja sčiti investitorje (lobije) ne pa ljudi pred njimi.

V primeru da, mi na vprašanje ne odgovorite, smatram da je vaš forum zavajanje javnosti in delujete, kot podaljšana roka teh energetskih lobijev!
Lep pozdrav!

FORUM EMS 30. 1. 2012

Spoštovani,

Naše stališče o vplivih elektromagnetnih sevanj na človeka in okolje temelji izključno na znanstvenih izsledkih in izhodiščih ključnih mednarodnih organizacij s področja varstva pred EMS (WHO, ICNIRP). Budno spremljamo znanstvene raziskave po svetu in smo aktivno vključeni v mednarodne aktivnosti, ki se ukvarjajo z določanjem postopkov, meril in mejnih vrednosti, ki jih določajo priporočila Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji.

Omenjeni standard SMB 2008 gradbenih biologov poznamo in je povsem legitimen. Seveda je to stvar posameznika in njegove odločitve, da bi bo svoje bivalno okolje uredil skladno s tem standardom. Poznavalec lahko takoj ugotovi, da v normalnem civiliziranem okolju, kjer imamo elektriko in uporabljamo elektronske naprave, ni mogoče brez izjemno velikih stroškov zagotoviti vrednosti 20 nT. Ta je namreč višja od splošnega »onesnaženja« bivalnega okolja z EMS. Koliko pa bi s tem zmanjšali tveganje, pa ni mogoče ugotoviti.

Vaša trditev, da naša zakonodaja ščiti lobije, je »politična floskula«, ki jo slišimo občasno s strani politično motiviranih interesnih skupin. Strokovnjak pa lahko takoj ugotovi, da je naša zakonodaja 10x strožja od Evropskih priporočil in večine drugih držav za bivalna okolja, bolnišnice, vrtce, ….

Lahko si preberete izjavo treh Ministrstev.

Lep pozdrav.


Uroš 5. 1. 2012

Spoštovani!

Zadnje tri leta sem vsak dan veliko ur preživel na kavču s prenosnikom ob sebi. V hiši imamo wi-fi napeljavo, routerja ni v sobi kjer sem bil ob prenosniku. Zadnje čase sem naletel na več raziskav, ki kažejo da je WI-FI baje zelo škodljiv. Po eni povzroča neplodnost (že po 4 urah izpostavljenosti spermijev pod prenosnikom z wifi-jem je prišlo do okvare genetskega materiala, kar se pri vzorčni skupini kjer bila povezava žična ni zgodilo..) po drugi da povzroča raka ..pa da v tujini že odstranjujejo brezžični net iz šol itd...

Priznam da me je vse skupaj zelo zaskrbelo, zato me zanima vaše iskreno mnenje, koliko je uporaba prenosnika z wi-fi povezavo nevarna za zdravje?
Zanima me tudi koliko nevarnega sevanja sem v tem času prejel zaradi wifi-ja, v primerjavi s tem da bi imel žični net?

Bral sem vaše prejšnje odgovore in videl da ste res strokovnjaki, a nečesa ne razumem zato bom skopiral in vprašal, čeprav se vam bo morda zdelo neumno:

Zvočniki, prenosni računalniki, LCD monitorji in podobne naprave same povzročajo zanemarljiva EMS, pomembnejši pa so lahko WLAN vmesniki, ki so v takšnih napravah ter napajalniki. Sevanje le teh gotovo ni zanemarljivo, zato priporočamo, da je med dolgotrajno uporabo med uporabnikom in WLAN vmesnikom razdalja 1 m ali več. Podobno priporočamo, da so tudi napajalniki oddaljeni od uporabnika 1 m ali več. S takšnimi oddaljenostmi zagotovimo, da so vrednosti EMS več velikostnih razredov nižje kot sicer.

Če je v prenosniku WLAN vmesnik, ne razumem kako je fizično mogoče uporabljati prenosnik na razdalji 1 meter ali več od sebe, da bo uporaba varnejša?

Zanima me tudi če nekdo, ki ima recimo "pameten telefon" v žepu prejme več sevanja kot nekdo ki je recimo ob prenosniku saj je "pameten telefon" ves čas tik ob telesu?

Zavedam se, da je dandanes wi-fi omrežje že skoraj vsepovsod zato me zanima če je kakorkoli škodljivo že to da si fizično prisoten na takem območju brez da bi uporabljal prenosnik ali kako drugo napravo?

Že vnaprej se vam najlepše zahvaljujem za odgovore!

FORUM EMS 5. 1. 2012

Pri prenosniku je res težko zagotoviti ustrezno razdaljo en meter med uporabnikom in prenosnikom. A antena za WI-FI je vgrajena v zadnjo stran ekrana, tako da je med običajno uporabo oddaljenost od glave vsaj pol metra. Res pa je, da je v primeru, da prenosnik uporabljamo tako, da sedimo in ga imamo na nogah, oddaljenost od reprodukcijskih organov, razmeroma majhna.
Dosedanje študije niso verodostojno pokazale, da bi bili kakšni škodljivi učinki izpostavljenosti EMS, nižjim od mejne vrednostii. Posamezne študije so takšne povezave sicer pokazale, druge pa ne, zato je prevladujoče mnenje stroke, da trenutno dokazov za take vplive ni. A takšno stališče nas spodbuja k odgovornemu preventivnemu ravnanju, zato je smiselno, da se izogibamo nepotrebnim izpostavljenostim.
Kaj lahko pri uporabi prenosnika naredimo? Gotovo je najbolje, če namesto brezžične povezave uporabimo žično, a se tega običajno zaradi praktičnosti ter naše lenobe ne poslužujemo. Smiselno je, da prenosnik uporabljamo za mizo, ko je oddaljenost prenosnika od našega telesa vseeno večja kot v primeru uporabe na nogah oziroma kolenih.
Prav tako je smiselno, da brezžični router namestimo vsaj kakšen meter stran od območij, kjer se dalj časa zadržujemo. S tem bo naša izpostavljenost bistveno manjša kot sicer.