Imate vprašanje, mnenje komentar? Zaupajte ga nam.

Vi sprašujete - mi odgovarjamo

Vprašanje lahko zastavite na elektronsko pošto: strokovnjaki Foruma EMS.

Po prejemu pošte bomo vprašanje skupaj z odgovorom objavili v enem tednu. Obenem z objavo bomo odgovor poslali tudi na elektronsko pošto naslovnika.

Vprašanj in odgovorov, ki niso v povezavi z elektromagnetnimi sevanji, ne bomo objavljali.


Tanja 2. 6. 2013

Pozdravljeni,

zanima me kakšno je sevanje daljnovoda, ki poteka čez našo parcelo, oddaljenost od hiše od 10m do 20m. Višina žic od zemlje je cca 10 do 15m. Steber stoji na eni strani cca 50m od hiše in na drugi cca 100m od hiše. Čez parcelo potekajo 4 žice. Živimo na Količevem, Domžale. Zanima me še kako je z odstranitvijo teh žic/daljnovoda v bodoče oz. v skladu z direktivami evropske unije?

Lep pozdrav
Tanja

FORUM EMS 10. 6. 2013

Spoštovani,

sevanje daljnovodov je opisano v naših brošurah Vplivna območja ter brošuri in zgibanki Električna in magnetna polja - elektrika in zdravje.
Veliko o sevanju daljnovodov in drugih virov je na voljo tudi na strani Inštituta za neionizirna sevanja .
Točnejšega podatka o sevanju v vaši hiši je na podlagi takšnih podatkov nemogoče podati, saj je preveč neznanih podatkov. Za točnejše podatke priporočamo izvedbo meritev.


Nada 2. 4. 2013

Spoštovani,
ker zadnje čase slabo spim, čutim pritisk v glavi in glavobol, sem osumila anteno... Upam, da se motim. Sosedi so pred kratkim namestili, se mi zdi parabolično satelitsko anteno. Prebrala sem, da antene ne sevajo, saj so le prejemniki. Parabolične pa zbirajo elektromagnetne signale in jih usmerjajo ... bojim se, da ta pošilja koncentrirane signale tudi skozi moje okno in stene. Usmerjena je naravnost v moja okna in oddaljena približno 4 m.
V upanju na svojo zmoto in na vaš skorajšen ugoden odgovor vas lepo pozdravlja

FORUM EMS 8. 4. 2013

Spoštovani,
antena na sliki je samo sprejemna antena in zato ne oddaja elektromagnetnega sevanja. Sevanja, ki pa vanjo padejo, se usmerijo v detektor pred anteno (črna škatlica na palici pred anteno) da jih lahko detektor zazna. Zaradi namestive te antene se ni vaša izpostavljenost elektromagnetnim sevanjem spremenila, zato so vzroki za glavobol gotovo drugje.


Roman 3. 3. 2013

Pozdravljeni

V hiši si ravnokar urejam stanovanje v spodnjih prostorih. V prostoru, kjer nameravam imeti spalnico, pa se na zunanji steni hiše nahaja razdelilna omarica (380 V), kabel pa pride v hišo (in poteka) ravno pod prostorom, kjer nameravam imeti posteljo. Zanimam me, kolikšno je sevanje in ali je zdravo imeti spalnico v takšnem prostoru? Mogoče obstaja kakšna zaščita, ki jo lahko montiram pod posteljo oz. pod laminate?

Hvala lepa za odgovor
roman

FORUM EMS 4. 3. 2013

Pozdravljeni,

takšno rešitev načeloma odsvetujemo oziroma pred takšno odločitvijo priporočamo izvedbo trajnih meritev, ki bi pokazale, kakšne so sevalne obremenitve na predvideni lokaciji postelje. Žal so učinkovite zaščite za magnetno polje, ki je posledica električnih kablov, zahtevne in zato drage, tako da je običajno cenejša rešitev prestavitev kablov ali spalnice.

Lep pozdrav

Roman 6. 3. 2013

Najlepša hvala za odgovor. Spalnice verjetno na žalost ne morem prestaviti. Le posteljo laho premaknem na približno razdalljo 1 meter stran od kabla. Upam da to vsaj malo zmanjša moč sevanja. Bo pa verjetno nujno, da izvedem najprej meritve...
lep pozdrav
roman

FORUM EMS 6. 3. 2013

Pozdravljeni,

glede na opisano bi vam priporočil, da pred sanacijo izvedete meritev ali si sposodite dozimeter (http://www.inis.si/index.php?id=20) in izmerite sevalne obremenitve. Oddaljenost 1 m je majhna oddaljenost, lahko pa da bo že dovolj. A pred sanacijo so mogoče še kakšne druge rešitve (mogoče prestavitev kabla če prestavitev spalnice ni izvedljiva), meritve pa vam bodo pokazale, ali je smiselno nadalnje ukrepanje ali ne.

Lep pozdrav,


Dušan 19. 3. 2013

Pozdravljeni,

V naši neposredni bližini bivanja na ulici v Lj Viču postavljajo wifi oddajnik.
V zgornji etaži smo praktično poravnani z višino oddajnika, ki je od nas oddaljen cca 15 m.
Antena na vrhu stebra sestoji iz treh palic dolgih cca 12-15 cm. Kot mi je znano, take antene oddajajo na 2,5 GHz, kar je podobno kot mikrovalovke.
Vem, da to ni ionizirajoče sevanje, vendar bo prisotno 24 ur na dan neprestano in ima tudi določen vpliv na človeško telo - segrevanje.
Zanima me, ali bi bilo smiselno opraviti meritev sevanja sedaj, ko dotični oddajnik še ne deluje in potem, ko bo vključen. To zlahka ugotovim že s telefonom, ki ima wi-fi sprejemnik.
Mogoče mi še lahko sporočite, mejne doze sevanja za to frekvenco, ki so še sprejemljive za človeško telo.
Ali je potrebno tako meritev sevanja naročiti in kakšen strošek je to.

FORUM EMS 25. 3. 2013

Pozdravljeni,

ko se v prostor umešča nov vir sevanja, je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo. Za področje elektromagnetnih sevanj velja Uredba o elektromagnem sevanju v naravnem in življenjskem obdobju (UL RS 70/1996), ki določa, da so vir sevanja tisti visokofrekvenčni viri, pri katerih je največja oddajna moč 100 W. Za takšne vire je bo umestitvi tudi potrebno izvesti prve meritve, za kar mora poskrbeti investitor oziroma lastnik vira. A predvidevam, da moč WiFI dostopne točke manjša od te vrednosti in zato lastniku vira tega ni potrebno izvesti.
Primerjalne meritve pred in po priključitvi bi sicer zelo točno pokazale, koliko se je sevanje povečalo z vključitvijo novega vira, so pa tudi meritve samo po postavljenem viru dober pokazatelj, saj se meritve opravi selektivno in se lahko meri prispevke samo v območju delovanja vira (2,4 GHz), res pa je, da zaradi tehnologije delovanja WiFi sistemov ni mogoče meriti res točno samo želene WiFi dostopne točke, ampak prispevke vseh WiFi dostopnih točk v tem frekvenčnem območju.
Mejne vrednosti za električno poljsko jakost pri 2,4 GHz znašajo 61,4 V/m za II. območje ter 19 V/m za prvo območje (bivalno območje, območja namenjena za rekreacijo, vzgojo, zdravstvo...). Do sedaj ni znanih škodljivih učinkov, ki bi nastali pri vrednostih, nižjih od mejnih vrednosti za II. območje.


Robert 13. 3. 2013

Pozdravljeni,
oktobra 2012 mi je bil diagnosticiran maligni možganski tumor (anaplastični oligodendrogliom 3.stopnje).
Pred kratkim sem kupil napravo za merjenje elektrosmoga, z namenom da najdem naprave v bivalnem okolju, ki ga povzročajo. V kuhinji, kjer se podnevi največ zadržujem, sem izmeriil povečano visokofrekvenčno sevanje (120-150 mikroWattov na kvadratni meter). Izvor je omarica kabelske tv, montirane na ostrešju nad kuhinjo, razdalja cca 4m.
Izmerjena vrednost je po priporočilih neodvisnih znanstvenikov (SBM standardu) opredeljena kot zelo škodljiva. Nasprotno pa po priporočilih mednarodne komisije sploh ne ogroža zdravja. Teh priporočil se po mojih informacijah drži tudi slovenska zakonodaja.
Razmišljam o tožbi kabelskega operaterja, vendar ne vem kako se bi tega lotil.
Prav mi pride vsaka informacija, tehničnega ali pravnega značaja.

FORUM EMS 18. 3. 2013

Pozdravljeni,

sevanje jakosti 120 do 150 µW/m2 je manjhno, obenem pa je še vprašanje, ali ga na oddaljenosti 4 m res lahko pripišete sevanju omerice kabelskega operaterja. Ker pa je ta vrednost skorajda 100 krat nižja od mejnih vrednosti, ter več kot 1000 krat nižja od ugotovljenih škodljivih učinkov, je uspešnost tožbe precej dvomljiva.
Da se zakonodaja drži smernic ICNIRP (Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji) in WHO ter priporočil EU je razumljivo, saj za druge mejne vrednosti trdnejših znanstvenih osnov ni. Velja pa omeniti, da imamo v Sloveniji iz preventivnega razloga za bivalna območja kar 10 krat nižje mejne vrednosti od mednarodno priporočenih.


Klemen 20. 2. 2013

Spoštovani.
Pred kratkim smo kupili parcelo in pri preverjanju žal šele zdaj ugotovili, da po severni strani poteka kablovod pod zemljo na naši parceli. Zanima me ali sevanje kablovoda vpliva na življenje v hiši zdravje, povečanje sevanja ostalih el. sevanj,...) in koliko bi morali biti oddaljeni, da nebi bilo posledic.

FORUM EMS 22. 2. 2013

Pozdravljeni,

zaradi kablovoda se sevanje drugih naprav ne poveča, je pa sam kablovod vir nizkofrekvenčnih magnetnih polj. Več o tem, kakšna polja povzroča, si lahko preberete na strani http://www.inis.si/index.php?id=97.
Z oddaljenostjo sevanje kablovoda hitro upada. Če je oddaljenost 10 m ali več so v večini primerov vplivi kablovoda že zanemarljivi, natančnejši odgovor pa bi lahko podatli samo na podlagi opravljenih meritev, saj točne sevalne obremenitve zavisijo od številnih paramterov kablovoda in obremenjenosti in jih je brez meritev nemogoče podati.


Gregor 21. 2. 2013

Pozdravljeni,

sem rekreativni športnik. Redno tečem in kolesarim. Občasno si med okrevanjem po poškodbi ali za regeneracijo pomagam eletkro stimulatorjem (npr. Compex), z elektrodami in 4,8V baterijo. Zanima me, ali je EMS v tem primeru znatno ali zanemarljivo? Ja uporabo aparata bolje opustiti? Kakšno je EMS v primerjavi z mobilnim telefonom?

FORUM EMS 22. 2. 2013

Pozdravljeni,

električni stimulatorji preko elektrod v naše telo dovajajo električni toka, ki povzroči kontrakcije mišičnih vlaken. Ta pojav lahko nastane tudi zaradi zunanjega polja, če bi bili izpostavljeni zelo visokim vrednostim nizkofrekvenčnega električnega ali magnetnega polja, in zakonodaje in standardi na področju varovanja varovanja pred EMS temeljijo prav na teh znanih škodljivih učinkiv .V vsakdanjem življenju namreč ne želimo, da bi zaradi zunanjega EMS prihajalo do stimulacije naših živčnih ali mišičnih vlaken.
Vseeno dozkazov, da bi - tudi v dalješm času - uporaba električnih stimulatorjev imela škodljive posledice, ni. Zaradi že kar dolgotrajne uporabe je zato mogoče tveganje nizko. Kakor tudi pri drugih medicinskih sredstvih je potrebno oceniti morebitno tveganje na eni strani ter koristne učinke na drugi in temu primerno ravnati. Zato se uporaba v terapevtske namene po poškodbi zdi vsekakor smiselna, uporaba za redno regeneracijo pri rekreativnem športniku pa je vprašljiva.
Sevanja električnega stimulatorja se zaradi popolnoma drugačnih karakteristik ne da primerjati s sevanjem mobilnih telefonov.


Jaka 10. 1. 2013

Pozdravljeni,

pred tremi meseci sva se s punco preselila v stanovanje, ki je 9 m oddaljeno od 5-20 kV daljnovoda. Stanovanje je v zadnjem nadstropju večstanovanjskega objekta in je tako v višini električnih vodov. Zanima me če priporočate opravljanje meritev elek. in mag. polja, glede na to, da za take vrste daljnovoda ni predpisano nobeno varnosto območje, ter na kateri razdalji od takega daljnovoda so še zaznana sevanja večja od okoliških sevanjih v stanovanju.
Zanima me še ali je mogoče, da hrup izvira iz daljnovoda, sicer gre za kombinacijo rahlega brnenja in visoke piskajoče prekinjajoče se frekvence. Hrup je dokaj tih, vendar ga je zaznati v vseh prostorih stanovanja in je precej moteč še posebej ponoči.

Hvala za odgovor

FORUM EMS 12. 1. 2013

Pozdravljeni,

v bližini 10 ali 20 kV daljnovoda so vrednosti električnega polja majhne, še manjši pa je njihov vpliv znotraj stavbe, saj stavba električno polje več ali manj popolnoma ustavi.
Magnetno polje se tudi v stavbo širi nemoteno, sicer je oddaljenost 9 m kar velika, a zaradi številnih dejavnikov, ki vplivajo na magnetno polje v okolici daljnovoda, ne moremo oceniti, ali je na tej razdalji že nižje od magnetnega polja zaradi napeljave in naprav znotraj stavbe.

Brnenje bi bilo lahko posledica daljnovoda, za prikinjajoče piskanje pa menimo, da ne.


Vera 11. 1. 2013

Pozdravljeni

zanima me, ali pod daljnovodi ni dovoljeno graditi zgolj zaradi negativnih vplivov sevanja ali so še kakšni drugi varnostni razlogi.

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

FORUM EMS 11. 1. 2013

Pozdravljeni,

z vidika varovanja okolja in zdravja ni prepovedano graditi bivalnih objektov pod daljnovodi, prepovedano je graditi na območjih, kjer so mejne vrednosti, določene z zakonodajo (Uredba o elektromagnetnem sevanju v nravanem in življenjskem okolju, UL RS 70/96), presežene. Če so mejne vrednosti pod daljnovodom presežene, potem je prepovedano graditi, sicer pa z vidika te zakonodaje ne.
Obstaja pa druga zakonodaja, ki določa varovalne pasove, to so pasovi ob daljnovodu, znotraj katerih so posegi dovoljeni samo s soglajsjem lastnika daljnovoda z namenom varovanja območja in omogočanja vzdrževanja daljnovodov, morebitnih kasnejših rekonstrukcij ali nadgradenj... To pa določa druga zakonodaja - Energetski zakon.


Mateja 7. 1. 2013

Pozdravljeni,

živimo v 48m2 velikem stanovanju , ki se ogreva s 4 glamox el. radiatorji. Dva sta 1200W, dva 1000W. Imamo majhnega otroka. Zanima me glede radiatorjev. Ali ti sevajo tudi v času, ko ne grejejo in so vklopljeni oz. ali je sevanje dosti manjše takrat ko ne grejejo? Delujejo namreč tako, da ko pade temperatura, se vklopi grelec. Smo v najemniškem stanovanju zato nimamo kaj dosti izbire. Ponoči imamo radiatorje nastavljene na 18 st. Od otroške postelje je oddaljen 1m. Ali je boljše radiator poniči ugašat ?

Hvala za odgovor

FORUM EMS 7. 1. 2013

Pozdravljeni,

električni radiatorji so vir nizkofrekvenčnih EMS. Pri nizkih frekvencah ločimo električno polje, ki je posledica napetosti, in magnetno polje, ki je posledica toka. Električno polje takšnih naprav, kot so električni radiatorji, je majhno in ga lahko zanemarimo. Magneto polje je odvisno od obremenitve oziroma toka, ki teče, in je lahko v neporedni bližini električnega radiatorja kar znatno.
Glede na to, da je nizkofrekvenčno magnetno polje razvrščemo med mogoče kancerogene dejavnike zaradi verjeno povečanega tveganja za nastanek otroške levkemije, če otrok živi v območju s povišanimi vrednostmi za nizkofrekvečno magnetno polje, je smiselno preventivno ravnanje, in sicer predlagamo odmik radiatorjev in kablov stran od območij, kjer se otroci zadržujejo dalj časa, ter izklapljanje naprav takrat, ko se dalj časa zadržujete v njihovi neposredni bližini.


Janja 28. 11. 2012

Spostovani,

Rada bi vprasala, koliksno je sevanje applovega prenosnika mac book pro, ki ima menda aluminijasto ohisje ter applov iPad, z ravno tako aluminijevem ohisjem. Koliksno je to sevanje, ko delujeta preko wifija? Koliko casa dnevno je dovoljeno, da se ne preseze tiste kriticne meje prekomerne uporabe? Skrbi me, ker se moj sincek teh aparatov veckrat na dan posluzuje ze skoraj eno leto. Prenosnika sicer manj, ker je zanj malo prevelik in mu ne gre prevec dobro z drsnikom, ipad pa obvlada v nulo. Vecinoma sedi na kavcu ali postelji in ga ima na kolenih. Sprasujem o dobah uporabe, ker povsod berem o dolgorocnih uporabah, nikjer pa ni definirano koliko okvirno je to. Naj povem se, da nas ipad nima sim kartice vstavljene in ne lovi nobenega mobitel signala, le pac net iz ruterja. Pa se to bi vprasala, moz je sedaj postavil ruter v dnevno sobo na omaro zraven tv, nas sincek je pa vecino dneva v dnevni sobi, kjer ima igracke in mizico. Prej je bil ruter v zgornjem stanovanju pri tasci. Je to na kakrsenkoli nacin tvegano za otroka, pa tudi za nas navsezadnje?

Hvala za odgovore in lep pozdrav!

FORUM EMS 8. 1. 2013

Pozdravljeni,

Kakšne so točno sevalne obremenitve mac booka in iPada, je težko reči, so pa približno podobne za vse Wi-Fi naprave. Več o sevanju Wi-Fi naprav najdete na strani Inštituta za neionizrina sevanja, natančneje tukaj: http://www.inis.si/index.php?id=103.

Kolikšen je varen čas uporabe Wi-Fi naprav, je nemogoče reči, ker ne vemo, kaj je varno. Znano je, da uporaba Wi-Fi-ja ne more povzročiti znanih kratkotrajnih škodljivih učinkov, kaj pa se zgodi pri dolgotrajni intenzivni uporabi, pa ni znano. Raziskave do danes niso verodostojno pokazale na kakšne škodljive vplive, a takšnih učinkov ne moremo izkjučiti. So pa raziskave nakazale na mogočo povezavo med intenzivno dolgotrajno uporabo mobilnega telefona in povečanim tveganjem za nekatere oblike tumorja v glavi. Ob tem pa se je potrebno zavedati, da smo zaradi večje oddaljenosti od glave med uporabo prenosnega računalnika ali tablice tudi do 100 in večkrat manj izpostavljeni med uporabo tablice ali prenosnega računalnika kot med uporabo mobilnega telefona.

Če je sedaj brezžični router nameščen bližje, je tudi sevanje, ki ga povzroča, višje. Vsekakor naj bo nameščen vsaj 1 m stan od območij, kjer se zadržujemo dalj časa. Če pa želite še bolj zmanjšati vašo izpostavljenost, priporočamo, da brezžični router takrat, ko ga ne uporabljamo, izkjučite, namestite dlje ter nastavite manjšo moč delovanja brezčičnega routerja. Če tega ne omogoča originalna programska opreme brezžičnega routerja, se to da ponavadi rešiti z neoriginalno.