Ali so laboratorijske študije na živalih pokazale na povečano tveganje za pojav raka?

by jurecar

Opravljenih je bilo precej študij na laboratorijskih živalih, ki so preučevale morebitne vplive VF sevanja na pojav raka. Večina ni našla nobene povezave.

Nekatere študije so se ukvarjale z vprašanjem, ali lahko izpostavljenost VF EMS pospeši razvoj tumorjev, ki so nastali zaradi rakotvornih kemikalij, rentgenskega sevanja ali UV svetlobe. Nobena ni zabeležila pomembnega povečanja števila primerov tumorja, vendar pa so v večini primerov uporabljali razmeroma nizke ravni izpostavljenosti.
V zadnjih letih je bilo na laboratorijskih živalih opravljenih precej študij vseživljenjske ali dolgotrajne izpostavljenosti. Živali so izpostavljali signalom mobilne telefonije višjih jakosti izpostavljenosti kot v predhodnih študijah. Vse študije so pokazale, da ni nikakršnega učinka VF EMS na tveganje za razvoj tumorjev niti pri višjih izpostavljenostih.
V letih 2018 in 2019 sta bili objavljeni dve zelo odmevni študiji o kancerogenosti med živalmi zaradi dolgotrajne izpostavljenosti VF EMS. Čeprav sta študiji NTP (NTP. Technical report on the toxicology and carcinogenesis studies in Hsd:Sprague Dawley SD rats exposed to whole-body radio frequency radiation at a frequency (900 MHz) and modulations (GSM and CDMA) used by cell phones. National Toxicology Program; NTP TR 595, 2018, NTP. Technical report on the toxicology and carcinogenesis studies in B6C3F1/N mice exposed to whole-body radio frequency radiation at a frequency (1900 MHz) and modulations (GSM and CDMA) used by cell phones. National Toxicology Program; NTP TR 596, 2018)) in Ramazzini (Falcioni L, Bua L, Tibaldi E, Lauriola M, De Angelis L, Gnudi F, Mandrioli D, Manservigi M, Manservisi F, Manzoli I, Menghetti I, Montella R, Panzacchi S, Sgargi D, Strollo V, Vornoli A and Belpoggi F. Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station environmental emission. Environmental Research 165, 496-503, 2018) uporabljali veliko število živali, najboljšo laboratorijsko prakso in izpostavljali živali VF EMS v celotnem življenjskem ciklu, upoštevanje njunih ugotovitev ne zagotavlja dokazov in potrditve, da so VF EMS rakotvorna.

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v sklopu Nacionalnega toksikološkega programa (NTP) zaradi množične izpostavljenosti ljudi in omejenih informacij o možnih rakotvornih vplivih dolgotrajne uporabe mobilnih telefonov na zdravje izvedla eno najobsežnejših toksikoloških študij na podganah in miših doslej. Študija NTP v vrednosti 30 milijonov dolarjev je trajala več kot 10 let. Študija NTP je pomagala razjasniti potencialne nevarnosti za zdravje, vključno s tveganjem za nastanek raka zaradi izpostavljenosti VF EMS, ki se uporabljajo v mobilnih telefonih druge in tretje generacije (2G in 3G).
Študija NTP je pokazala, da je izpostavljenost visokim jakostim VF EMS, ki se uporablja v mobilnih telefonih 2G in 3G, povezana z:

  • jasnimi dokazi tumorjev v srcih samcev podgan. Tumorji so bili maligni schwannomi;
  • nekaterimi dokazi o nastanku tumorjev v možganih samcev podgan. Tumorji so bili maligni gliomi;
  • nekaterimi dokazi o nastanku tumorjev v nadledvičnih žlezah samcev podgan. Tumorji so bili feohromocitomi. Pri samicah podgan in samcih in samicah je bilo dvoumno, ali so bili raki, opaženi v študijah, povezani z izpostavljenostjo EMS.

Sklepi so temeljili na štirih kategorijah dokazov NTP, da lahko snov povzroči raka.

  • Jasni dokazi (najvišji)
  • Nekateri dokazi
  • Dvoumni dokazi
  • Ni dokazov (najnižji)

Nacionalni toksikološki program (NTP) je v končnem poročilu sklenil, da obstajajo jasni dokazi, da so samci podgan, izpostavljeni visokim jakostim visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (EMS), kot se uporabljajo v 2G in 3G mobilnih telefonih, razvili rakaste tumorje srca. Bilo je tudi nekaj dokazov o tumorjih v možganih in nadledvičnih žlezah izpostavljenih samcev podgan. Pri samicah podgan in mišjih samcih in samicah pa so bili dokazi precej dvoumni glede povezave med razvojem raka in izpostavljenostjo EMS.
Te ugotovitve niso skladne z rezultati Falcioni et al. (2018) ter z drugimi rezultati študije NTP, ki ni potrdila povezave med VF EMS mobilnih telefonov in rakom pri samicah podgan in miših. Omenjene ugotovitve tudi niso v skladu z drugo relevantno literaturo o raku in VF EMS na splošno. NTP študija tudi ni ugotovila povečanja celotnega schwannoma ali vestibularnega schwannoma pri živalih. Poleg tega ni nobenih znakov, da bi bila povečana incidenca malignega srčnega schwannoma pri podganjih samcih višja kot bi bilo pričakovati samo naključno.
ICNIRP, ki se ukvarja z oceno tveganj zaradi VF EMS, je ovrednotila njihove metode in ugotovitve glede rakotvornosti zaradi izpostavljenosti VF EMS. Ugotovili so, da te študiji odlikujejo pomembne lastnosti; uporabili sta dobro laboratorijsko prakso (GLP), obe sta uporabili veliko večje število živali kot prejšnje raziskave in obe sta izpostavljali živali v celotnem življenjskem ciklu. ICNIRP je ugotovil tudi nekaj pomanjkljivosti, med drugim neustrezno zagotavljanje randomizirane dvojno slepe raziskave, težave pri interpretaciji statističnih analiz zaradi povezave med daljšo življenjsko dobo in pojavom tumorjev pri izpostavljenih podganah (samo NTP) in neupoštevanje statističnega naključja. ICNIRP je sklenila, da te bistvene omejitve onemogočajo izoblikovanje zaključka, da so VF EMS in rakotvorna, zato študiji NTP in Ramazzini ne zagotavljata doslednega, zanesljivega in splošnega niza dokazov, ki se lahko uporabijo kot podlaga za revizijo sedanjih mejnih vrednosti za omejevanje izpostavljenosti ljudi EMS. Potrebne so nadaljnje raziskave, ki obravnavajo zgornje omejitve. Celotna izjava je na voljo na spletni strani ICNIRP: https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPnote2018.pdf.
Jakosti izpostavljenosti, ki so bile uporabljene v študiji NTP, ni mogoče primerjati neposredno z izpostavljenostjo uporabnikov med uporabo mobilnega telefona. V NTP študiji so bile podgane in miši izpostavljene visokofrekvenčnim EMS s celim telesom.
Nasprotno pa so uporabniki mobilnih telefonov večinoma izpostavljeni le z specifičnimi lokalnimi tkivi blizu mesta, kjer približajo telefon. Poleg tega so bile jakosti in trajanje izpostavljenosti v študijah bistveno višje in daljše od tistih, ki smo jih navadno izpostavljeni med uporabo mobilnega telefona.

Več o študiji NTP:
https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/november1/index.cfm
https://www.niehs.nih.gov/health/materials/cell_phone_radiofrequency_radiation_studies_508.pdf
https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html

Related Posts

Leave a Comment