Brošura Električna vozila in zdravje

by jurecar

Delež električnih vozil se v zadnjih nekaj letih vztrajno veča, prav tako pa tudi njihova raznolikost. Vse več se uporabljajo električni avtomobili in različna druga osebna električna prevozna sredstva, kot so električna kolesa, električni skiroji, rolke in podobno. Razvijajo pa se tudi večja električna vozila, npr. avtobusi in tovorna vozila. Ob tem se postavlja vprašanje, koliko smo uporabniki električnih vozil izpostavljeni elektromagnetnim sevanjem. V brošuri Električna vozila in zdravje je podan pregled izpostavljenosti v električnih vozilih s poudarkom na električnih in hibridnih osebnih avtomobilih. Izpostavljenosti v električnih in hibridnih vozilih so sicer večje kot v vozilih z motorjem z notranjim izgorevanjem, vendar pa so bistveno nižje od mejnih vrednosti.

Z električnimi vozili in priključnimi hibridnimi vozili je povezano tudi polnjenje vozil. Ker bo polnjenje doma večinoma potekalo ponoči, bodo z naraščanjem njihovega števila električna vozila postala najpomembnejši porabnik električne energije v gospodinjstvu. Pričakovati je, da se bodo zaradi polnjenja električnih vozil ponoči povečale izpostavljenosti nizkofrekvenčnim magnetnim poljem doma. Poleg klasičnega polnjenja gre razvoj tudi v smeri brezžičnega polnjenja, ki poteka s pomočjo prenosa energije v obliki magnetnega polja iz tuljave, vgrajene v tla, v tuljavo, vgrajeno v dno vozila. Študije kažejo, da so izpostavljenosti v in ob vozilu med brezžičnim polnjenjem lahko visoke, zato bodo proizvajalci to morali upoštevati pri razvoju in implementaciji brezžičnih sistemov polnjenja. Izpostavljenost med polnjenjem manjših električnih vozil, kot so električna kolesa, rolke, skiroji … so majhne, saj se polnijo z bistveno manjšimi močmi in pri nižjih tokovih kot avtomobili.

Dolgoročnih študij o izpostavljenosti v električnih vozilih in vplivih na zdravje še ni, saj se električna vozila uporabljajo šele krajši čas, prav tako pa je tudi danes njihova razširjenost še zelo nizka. Ker pa so izpostavljenosti v električnih vozilih znatno nižje od mejnih vrednosti, za takšne izpostavljenosti ni znanih in potrjenih škodljivih vplivov na zdravje. Tudi za ljudi z elektronskimi vsadki (srčni spodbujevalni, defibrilator …) ni omejitev za uporabo električnih vozili, saj po doslej opravljenih analizah ne prihaja do motenj delovanja vsadkov.

Brošura je na voljo tukaj.

Related Posts

Leave a Comment