Brošura Otroci in elektromagnetna sevanja

by jurecar

Inštitut za neionizirna sevanja, Onkološki inštitut in Fakulteta za elektrotehniko so izdali novo brošuro Otroci in elektromagnetne sevanja.

Brošura je sestavljena iz več vsebinskih sklopov. Najprej je podan pregled bioloških učinkov nizko in visokofrekvenčnih virov EMS. Poudarjene so razlike med izpostavljenostmi in biološkimi učinki pri odrsalih in otrocih. Sledi pregled morebitnih vplivov EMS na zdravje otrok tako v obdobju pred rojstvom ko tudi po rojstvu.

Sledi daljši sklop, kjer so predstavljene izpostavljenosti otrok. V prvem delu je podan pregled izpostavljenosti otrok zaradi posameznih naprav, kot so transformatorske postaje, daljnovodi, mobilni telefoni, bazne postaje, brezžični usmerjevalniki (Wi-Fi), indukcisjka kuhališča in druge naprave. V drugem delu so predstavljene sevalne osebne izpostavljenosti otrok v posameznih mikrookoljih. Podatke o osebni izpostavljenosti se pridobi tako, da se izvedejo trajne meriteve izpostavljenosti otrok, ki podajajo njihovo izpostavljenost v različnih okoljih kot je doma, v šoli, med spanjem … Sledi še obravnava načela previdnosti, ki ga je v povezavi z izpostavljenostjo EMS smiselno upoštevati ob ničnih oziroma minimalnih stroških. Zato v nadaljevanju sledi predlog ukrepov, ki jih lahko vsak posameznik brez posenbih stroškov ali omejitev izvede in s tem zmanjša svojo izpostavljenost EMS. Takšni ukrepi so npr. izkop električnih naprav ko jih ne uporabljamo, odmaknitev električnih naprav iz neposredne bližine postelje, izbira mobilnega telefona z nizko vrednostjo SAR, uporaba prostoročnega telefoniranja ali bluetooth slušalk …

V zaključku je podanih nekaj stališč ključnih mednarodnih organizacij o otrocih in EMS.

Brošura je na voljo tukaj.

Related Posts

Leave a Comment