Časovni trendi uporabe mobilnih telefonov in pojavnost glioma pri moških v nordijskih državah

by jurecar

V nordijskih državah se je uporaba mobilnih telefonov močno povečala sredi 90. let prejšnjega stoletja, predvsem med moškimi srednjih let. V študiji so raziskovali časovne trende incidenčne stopnje (IR) glioma z vidika informiranja o verjetnosti tveganj možganskega tumorja zaradi uporabe mobilnega telefona, o katerih so poročali v nekaterih epidemioloških študijah primer-kontrola.

Deltour s sodelavci (2022) je analizirala incidenčno stopnjo glioma na Danskem, Finskem, Norveškem in Švedskem pri moških, starih 40–69 let, z uporabo podatkov iz nacionalnih registrov raka in populacijske statistike med letoma 1979–2016 z uporabo log-linearne analize točk združevanja. Podatki o redni uporabi mobilnih telefonov in času klicev so bili pridobljeni iz večjih študij o rabi mobilnih telefonov v teh državah. Letno opaženo incidenco smo primerjali s pričakovano pojavnostjo v različnih scenarijih tveganja, da bi ocenili, katera od ocenjenih velikosti učinka je združljiva z opazovanim IR. Pričakovano število primerov je bilo izračunano za primere uporabe mobilnih telefonov kakor tudi upoštevanja vpliva drugih dejavnokov kot je izboljšana registracija raka.

Na podlagi 18.232 primerov glioma se je IR rahlo, a vztrajno povečevala za 0,1 % (95 % CI 0,0 %; 0,3 %) na leto v obdobju 1979–2016 med 40–59-letnimi moškimi, medtem ko se je pri starosti 60–69 let IR povečala za 0,6 % (95 % CI 0,4; 0,9) letno. Opaženi trendi povečanja IR pri moških, starih 40–59 let, niso bili združljivi z relativnim tveganjem (RR) 1,08 z 10-letnim zamikom, RR ≥ 1,2 s 15-letnim zamikom in RR ≥ 1,5 z 20-letnim zamikom.

Ta študija potrjuje zaključke, da v nordijskih državah ni prišlo do sprememb v incidenci glioma, ki bi bile skladne z rahlo povečanim tveganjem, ki bi ga bilo mogoče pripisati uporabi mobilnega telefona.

To še posebej velja za skoraj vsa ugotovljena povečanja tveganja, o katerih so poročale prejšnje študije primerov s pozitivnimi ugotovitvami..

Deltour I, Harbo PA b, Johansen C, Feychting M, Johannesen TB, Auvinen A, SchüzJ.: Time trends in mobile phone use and glioma incidence among males in the Nordic Countries, 1979–2016, Environment International 168, (2022). DOI: /10.1016/j.envint.2022.107487.

Related Posts

Leave a Comment