Z namenom informiranja javnosti o najnovejših znanstvenih stališčih glede možnih vplivov elektromagnetnih sevanj na ljudi in okolje pripravlja Forum EMS različne publikacije. Na tej strani so zbrane:

  • Vprašanja in odgovori
  • Brošure o EMS
  • Monografija Načrtovanje objektov in naprav brezžičnih sistemov
  • Knjiga EMS – okolje in zdravje
  • Novice projekta Forum EMS