Izpostavljenost NF MP in rak pri otrocih – sestematični pregled in meta analiza

by jurecar

Izpostavljenost NF MP in rak pri otrocih – sestematični pregled in meta analiza

Soemun et al. (2021) poročajo o metanalizi, ki so jo izvedli leta 2020 z namenom, da preverijo povezavo med NF MP in pojavom raka pri otrocih.
V metaanalizo je bilo vključenih trideset študij s 186.223 udeleženci. Pri otrocih, izpostavljenih NF MP 0,2 μT, je bila verjetnost za otroško levkemijo 1,26- (95 % interval zaupanja CI 1,06-1,49). Pri otrocih, izpostavljenih NF MP 0,3 μT je bila verjetnost za otroško levkemijo – 1,22 (95 % CI 0,93-1,61), pri otrocih, izpostavljenih NF MP 0,4 μT pa je bila verjetnost za otroško levkemijo 1,72- (95 % CI 1,25-2,35) krat večja. Pri možganskih tumorjih pri otrocih, ki so bili izpostavljeni NF MP 0,2 μT, je bila verjetnost 0,95-krat (95 % CI 0,59-1,56) večja, pri tistih, ki so bili izpostavljeni 0,4 μT NF MP, pa 1,25-krat (95 % CI 0,93-1,61). Pri otrocih, ki so bili izpostavljeni NF MP 0,2 μT, je bila verjetnost za kakršni koli rak pri otrocih 1,10- (95 % CI 0,70-1,75), pri tistih, ki so bili izpostavljeni in NF MP 0,4 μT pa 2,01 (95 % CI 0,89-4,52). Povezave med izpostavljenostjo NF MP in otroško levkemijo so s tem potrdili. Poleg tega pa so opozorili na možen učinek odvisnosti od odmerka, kar je eden od kriterijev za dokaz vzročne povezanosti.

Seomun G, Lee J, Park J.  Exposure to extremely low-frequency magnetic fields and childhood cancer: A systematic review and meta-analysis. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0251628

Related Posts