Mejne vrednosti EMS in zdravje

by jurecar

Posebna izdaja brošure o mejnih vrednostih in zdravju na področju problematike elektromagnetnih sevanj

 

Mejne vrednosti izpostavlejnosti EMS

Ali obstoječe znanstveno določene mejne vrednosti zagotavljajo ustrezno varovanje zdravja in okolja pred elektromagnetnimi sevanji (EMS)? Kakšni so znanstveni kriteriji za izoblikovanje mejnih vrednosti? Katere mejne vrednosti veljajo v Sloveniji? To je le nekaj aktualnih vprašanj, na katera skuša poiskati odgovore pričujoča informativna brošura. V njej so predstavljeni osnovni pojmi in pregled stanja s področja znanstveno ugotovljenih mejnih vrednosti. Njena vsebina se opira na stališča ključnih mednarodnih organizacij in uglednih znanstvenih ustanov s področja preučevanja vplivov EMS na zdravje ljudi.

Gajšek P, Valič B: Mejne vednosti EMS in zdravje, monografija, projekt Forum EMS

Related Posts

Leave a Comment