Projekt SeaWave

by jurecar

Pričetek projekta SEAWave – Scientific-Based Exposure and Risk Assessment of Radiofrequency and mm-Wave Systems from children to elderly (5G and Beyond)

V juliju 2022 se je pričel izvajati projekt SEAWave, ki je financiran  strani evropskega programa Horizon in švicarskega programa SERI. V projektu sodeluje 15 evropskih inštitucij in bo trajal 3 leta.

Razsikave, izvedene v sklopu projekta SEAWave, bodo usmerjene v ocenjevanje tveganj zaradi delovanja omrežja mobilne telefonije nove generacije 5G in bodo omogočale objektivnejše in znanstveno podprto komuniciranje z javnostmi o zdravstvenih tveganjih in 5G.

Razsiskovalna skupina INIS, ki je del projektne skupine projekta SEAWave, bo vodila izvajanje pomembnega delovnega sklopa analize izpostavljenosti delavcev v pametni industriji 4.0 zaradi delovanja industrijskih naprav v sistemu 5G.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani projekta SEAWave.

Related Posts

Leave a Comment