Študija o izpostavljenosti EMS v okolici novih baznih postaj 5G v urbanih okoljih

by jurecar

Študija o izpostavljenosti EMS v okolici novih baznih postaj 5G v urbanih okoljih

V začetku leta 2022 smo v urbanem okolju v štirih slovenskih mestih na tridesetih merilnih mestih opravili meritve VF EMS v vseh najpomembnejših frekvenčnih pasovih. Meritve smo opravili tudi v novo dodeljenem frekvenčnem pasu 3500 MHz, ki je namenjen samo baznim postajam mobilne telefonije sistema 5G. V omenjenem frekvenčnem pasu mobilna telefonija sistema 5G prinaša novost, to je sistem beamforming. Pametne antene (t. i. Massive MIMO) lahko oblikujejo usmerjene snope in tako usmerijo signal v tisto območje, kjer se nahajajo trenutno aktivni uporabniki. Če torej ni uporabnikov, denimo ponoči v spalnem naselju, oddajajo zgolj sinhronizacijski signal z močjo, ki je tudi do 1000-krat nižja od tiste, pri kateri deluje bazna postaja, ko je polno zasedena.

Izvedene meritve kažejo, da so obstoječe obremenitve okolja zaradi sistema 5G nizke. Nizke obremenitve okolja zaradi sistema 5G so predvsem posledica sorazmernega majhnega prometa (veliko naprav še ne podpira sistema 5G) in tudi manjše gostote baznih postaj sistema 5G. Vsekakor pa gre v prihodnosti pričakovati intenziven razvoj omrežja 5G in s tem tudi višanje obremenitev okolja. Vrednost indeksa izpostavljenosti za najneugodnejše razmere polne zasedenosti bazne postaje 5G je že sedaj nakazal, da lahko sistem 5G prispeva bistveno več kot prispeva sedaj, saj lahko doseže približno 10% dovoljenih vrednosti.

Največji prispevek k skupnemu povprečnemu indeksu izpostavljenosti je doprinesel frekvenčni pas 800 MHz, kjer delujejo bazne postaje sistema 4G, in sicer kar 40 odstotkov. Prispevek frekvenčnega pasu 3500 MHz je znašal le 2,8 odstotka.

Poročilo si lahko ogledate med publikacijami [PDF].

Related Posts

Leave a Comment