Izpostavljenosti VF EMS v Grčiji

by jurecar

Izpostavljenosti VF EMS v Grčiji

V okviru Grškega nacionalnega programa o EMS so bile na tisoč lokacijah izvedene meritve VF EMS v frekvenčnem območju med 27 MHz in 3 GHz). Na območju mest Antene in Solun je bilo izvedenih 624 meritev, preostalih 376 meritev pa na več urbanih ali ruralnih lokacijah. Skupna povprečna vrednost na območju obeh velemest je znašala 0,41 V/m, medtem ko je na preostalih lokacijah znašala 0,36 V/m. Na območju velemest sta bila najpomembnejša vira VF EMS TV in FM radijski oddajniki, ki so prispevali 36,2 % skupnih povprečnih vrednosti. Na preostalih območjih so bili najpomembnejši vir sistemi, namenjeni meteorologiji in vojski oziroma obrambi, ki so prispevali 31,1 % skupnih povprečnih vrednosti.
Bazne postaje so na območju velemest prispevale 14,9 % skupnih povprečnih vrednosti, na preostalih območjih Grčije pa 12,2 %. Tako na območju velemest kot tudi drugje je bilo med mobilnimi frekvenčnimi območji najpomembnejše 900 MHz območje, ki je v velemestih prispevalo 4,5 % skupnih povprečnih vrednosti in 3,3 % na preostalih območjih Grčije. Izpostavljenost VF EMS je bila skladna z zahtevami smernic ICNIRP iz leta 2020, najvišja vrednost je na območju velemest znašala 0,129 % mejnih vrednosti in 0,110 % na preostalem območju Grčije.

Tyrakis, C., Theodorou, K., Kiouvrekis, Y., Alexias, A. and Kappas, C. (2023), Radiofrequency Exposure Levels in Greece. Bioelectromagnetics. https://doi.org/10.1002/bem.22434.

Related Posts

Leave a Comment