Radar

by jurecar

Radarji se uporabljajo pri navigaciji, za spremljanje vremenskih pojavov, za vojaške namene, merjenje hitrosti prometa ter še za marsikaj. Oddajajo pulzirajoče mikrovalovne signale. Največja moč pulza je lahko visoka, čeprav je povprečna moč nizka. Številni radarji uporabljano antene, ki se vrtijo ali premikajo navzgor in navzdol. S tem se zmanjšuje povprečna gostota pretoka moči (merimo v vatih na kvadratni meter, W/m2), ki ji je človek lahko izpostavljen v okolici radarjev. Celo vojaški radarji visokih moči, ki se ne vrtijo, na območjih, ki so dostopna javnosti, omejujejo izpostavljenost na nivoje, ki so nižji od priporočenih mejnih vrednosti.

virmoč v pulzu [kW]frekvenca [GHz]oddaljenost [m]temenska vrednost gostote pretoka moči [W/m2]
vojaški radar3000325060
radar civilnega letalstva702,88750,9
radar za nadzor prometa<0,00019-3530,25
meteorološki radar3005,64055
Vplivno območje bazne postaje GSM-R oddajne moči 100 W v višini anten

Related Posts

Leave a Comment