Izjava o omejitvi odgovornosti

by jurecar

INIS - Inštitut za neionizirna sevanja se zavezuje, da bo to spletno mesto posodobljeno in točno. Če kljub temu naletite na nepravilno ali zastarelo informacijo, vam bomo hvaležni, če nas o tem obvestite. Navedite, kje na spletnem mestu ste prebrali informacije. To bomo čim prej preverili. Vaš odgovor pošljite po elektronski pošti na naslov: info@inis.si.

Ne odgovarjamo za izgubo zaradi netočnosti ali nepopolnosti niti za izgubo, ki je posledica težav, ki jih povzroči ali so neločljivo povezane z razširjanjem informacij prek interneta, kot so motnje ali prekinitve. Pri uporabi spletnih obrazcev si prizadevamo omejiti število zahtevanih polj na minimum. Družba INIS - Inštitut za neionizirna sevanja ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo, nastalo zaradi uporabe podatkov, nasvetov ali zamisli, ki jih INIS - Inštitut za neionizirna sevanja ali v njegovem imenu posreduje prek tega spletnega mesta.

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete v okviru svojega odgovora ali zahteve za informacije, bodo uporabljeni le v skladu z našo izjavo o zasebnosti.

Vse pravice intelektualne lastnine za vsebino na tem spletnem mestu ima družba INIS - Inštitut za neionizirna sevanja.

Kopiranje, razširjanje in kakršna koli druga uporaba teh gradiv ni dovoljena brez pisnega dovoljenja družbe INIS - Inštitut za neionizirna sevanja, razen in samo v primerih, ki jih določajo predpisi obvezne zakonodaje (na primer pravica do citiranja), razen če posebna vsebina določa drugače.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave z dostopnostjo spletnega mesta, se obrnite na nas.