Ali lahko izpostavljenost EMS povzroči glavobole in druge zdravstvene učinke?

by jurecar

Nekateri ljudje pripisujejo glavobole, utrujenost in vrtoglavico EMS. Zaradi tega se je pojavila skrb, da so določene osebe bolj občutljive za EMS kot druge.
Prevladujoče mnenje znanstvenikov je, da teh simptomov ne moremo pripisati izpostavljenosti EMS, temveč so posledica “nocebo” učinka; to je učinek, ki ga povzroča pričakovanje ali prepričanje o tem, da je nekaj škodljivo.
Ker mobilne telefone uporabljamo v neposredni bližini glave, obstaja skrb, da bi lahko škodljivo vplivali na možgane.

Obstajajo rezultati raziskav, ki kažejo, da izpostavljenost VF EMS lahko vpliva na delovanje možganov in spanje. Vendar pa je s tem povezani vpliv na zdravje neznan in tudi mehanizem delovanja še ni pojasnjen. Potrebne so nadaljnje raziskave teh učinkov.
Številne študije razvoja in razmnoževanja živali so pokazale, da VF EMS pri nivojih, ki močno presegajo mejne vrednosti, lahko povzročijo prirojene anomalije. To velja za primere, ko je izpostavljenost dovolj visoka, da pride do precejšnjega segrevanja tkiva. Pri nižjih nivojih izpostavljenosti tega niso zaznali. Novejše študije so preučevale morebitni vpliv na razvoj živali pred rojstvom ter na plodnost moških, ki delajo v bližini močnih virov VF EMS. Vendar pa iz teh študij zaradi metodoloških omejitev ni mogoče potegniti dokončnih sklepov.
Le nekaj študij je preučevalo morebitne vplive mobilnih telefonov na otroke, čeprav se nekateri bojijo, da so otroci zaradi razvijajočega se živčnega sistema bolj občutljivi od odraslih. Njihovi možgani so bolj prevodni, njihove glave pa lahko absorbirajo več energije, ki jo oddajajo mobilni telefoni. Poleg tega bo pri osebah, ki so že kot otroci začele uporabljati mobilni telefon, skupna življenjska izpostavljenost višja kot pri tistih, ki so mobilni telefon začele uporabljati v odrasli dobi.
Ena od novejših študij, opravljena na Danskem, je pokazala, da so sedemletni otroci, katerih matere so med nosečnostjo in po njej uporabljale mobilne telefone, imeli več vedenjskih težav kot njihovi vrstniki. Glede na to, da je bila izpostavljenost otrok zaradi materine uporabe mobilnega telefona med ali po nosečnosti izredno nizka, je malo verjetno, da bi bila izpostavljenost VF sevanjem lahko v kakršni koli povezavi z omenjenim opažanjem. Vendar pa povezava za zdaj še ostaja nepojasnjena. Novejše študije do preučevale morebitne učinke VF sevanj na živali v trebuhu pri nivojih izpostavljenostih, značilnih za mobilno telefonijo. Vendar pa zaradi metodoloških omejitev ni mogoče izvesti nobenih sklepov o tem.
Dve študiji sta preučevali plodnost norveških vojakov/mornarjev, ki so bili izpostavljeni VF sevanjem. Ena od študij je pridobivala podatke na podlagi vprašalnikov o zdravstvenih težavah, med njimi je bila tudi plodnost, ter oceno strokovnjakov glede izpostavljenosti VF sevanjem. Najpogosteje so o težavah s plodnostjo poročali moški, ki so delali pri oddajniških sistemih in z radarji, pri katerih je pričakovati večjo izpostavljenost. Vendar pa objektivne meritve plodnosti tega odstopanja niso potrdile. Druga študija je primerjala poročila o težavah s plodnostjo s poročili o izpostavljenostih in našla povezavo med njima. Dejstvo, da gre za poročanje samih udeležencev, precej zmanjšuje uporabnost študije in preprečuje sklepe o morebitni vzročni povezavi med plodnostjo in VF EMS.
Učinke VF EMS na plodnost moških in njihove reproduktivne organe so preučevale tudi številne druge študije. Vendar pa je zaradi metodoloških težav iz njih težko potegniti kakršne koli sklepe. Še vedno ni voljo utemeljenih dokazov o zdravstvenih učinkih.

Related Posts

Leave a Comment