Izračune izpostavljenosti prebivalstva nizkofrekvenčnim magnetnim poljem za epidemiološke študije v Franciji in primerjava z meritvami

by jurecar

Epidemiološka študija o rakih pri otrocih v povezavi z različnimi okoljskimi dejavniki GEOCAP trenutno poteka v Franciji. Bližina visokonapetostnih daljnovodov (63-400 kV), povezana z izpostavljenostjo nizkofrekvenčnim magnetnim poljem (NF MP), je eden od proučevanih dejavnikov. Študija zajema ozemlje celinske Francije in vključuje 4174 primerov levkemij in 45.000 kontrolnih oseb, izbranih od leta 2002 do 2010. Izpostavljenost v bivalnem okolju je bila izračunana za 1124 preiskovancev, katerih oddaljenost od daljnovodov je bila dovolj majhna, da je njihova izpostavljenost v stanovanjskih prostorih morda presegla referenčno raven ozadja 0,1 μT. Izpostavljenosti v stanovanjih so bile izračunane z modeliranjem vseh vplivnih dejavnikov v bližini stanovanj preiskovancev. Za 371 oseb od 1124 je bila izračunana vrednost NF MP nad 0,1 μT, medtem ko je za 123 oseb bila ugotovljena izpostavljenost nad 0,4 μT, tj. 0,25 % preučevane populacije.e
Teh 371 izračunanih izpostavljenosti, ki presegajo 0,1 μT, je bilo primerjanih z obstoječo zbirko podatkov o meritvah NF MP, opravljenih na naseljenih območjih, ki jih prečkajo daljnovodi, meritve pa so bile ugotovljene za 206 oseb. Primerjava je bila mogoča za 156 izmed njih. Po ekstrapolaciji izmerjenih vrednosti je bilo ugotovljeno, da se ujemajo z izračuni, razlika med izračuni in prilagojenimi meritvami pa je bila nižja od 30 % za 124 preiskovancev (80 %), brez jasne težnje po precenjevanju/podcenjevanju rezultatov. Razlike, ki so bile večje od 30 %, so analizirane in pojasnjene.

Deschamps F, Deambrogio V. Calculated residential exposure to power frequency magnetic fields for an epidemiological study in France and comparison to measurements. J Radiol Prot. 2023 May 9;43(2). doi: 10.1088/1361-6498/acd0b9.

Related Posts

Leave a Comment