Ocena izpostavljenosti otrok zaradi komunikacijskih sistemov pametnih vozil

by jurecar

V študiji so avtorji raziskovali, kakšne so izpostavljenosti VF EMS pešcev zaradi delovanja komunikacijskih tehnologij v pametnih vozilih. Še posebej so se v tej študiji posvetili analizi izpostavljenosti otrok različnih starosti in obeh spolov, ter primerjavi izpostavljenosti otrok z izpostavljenostmi odraslih oseb, kar so raziskovali že v preteklosti.
Izpostavljenosti so bile določene s pomočjo 3D modela, sestavljenega iz CAD modela vozila, opremljenega z dvema antenama, ki oddajata signal frekvence 5,9 GHz z oddajno močjo 1 W. Izračuni so bili izvedeni za štiri otroške modele (5 letna deklica, 6, letni deček ter 8 letna deklica in deček), primerjani pa so bili z modelom 26 letne ženske. Izpostavljenosti VF EMS za celo telo so znašale največ 0,18 mW/kg, mejna vrednost znaša 80 mW/kg. Ugotovljena je bila pri najvišjem otroku. Izpostavljenosti za del telesa so znašale največ 0,009 W/kg, mejna vrednost znaša 2 W/kg. Ugotovljena je bila v koži glave najvišjega otroka. Primerjava rezultatov izpostavljenosti otrok in odraslih kaže, da so izpostavljenosti otrok nižje kot pri odraslih, obenem pa so vse izpostavljenosti precej pod mejnimi vrednostmi, ki jih priporoča Mednarodna komisija za zaščito pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP).

Benini M, Parazzini M, Bonato M, Gallucci S, Chiaramello E, Fiocchi S, Tognola G. Assessment of Children’s Exposure to Intelligent Transport System 5.9 GHz Vehicular Connectivity Using Numerical Dosimetry. Sensors. 2023; 23(11):5170. DOI: 10.3390/s23115170 .

Related Posts

Leave a Comment