Povezava med uporabo mobilnega telefona in pojavnostjo demence

by jurecar

Na podlagi podatkov podatkovne zbirke UK Biobank so avtorji raziskave preučevali povezavo med uporabo mobilnega telefona v vsakdanjem življenju in tveganjem za pojav demence pri odraslih. V raziskavo so bili vključeni posamezniki, ki so bili starejši od 60 let in ki v času zaposlitve niso imeli diagnoze demence. Za oceno relativnega tveganja in določitve intervala zaupanja preučevanje povezave je bil uporabljen Coxov regresijski model, prilagojen sociodemografskim značilnostim, splošnim zdravstvenim dejavnikom, duševnemu zdravju, življenjskemu slogu, spremljajočim boleznim in uporabi zdravil. Skupno je bilo v študijo vključenih 213.181 posameznikov, v obdobju spremljanja 12,4 leta pa se je v opazovani skupini pojavilo 6344 primerov demence. Uporaba mobilnega telefona je pokazala šibko povezavo z manjšim tveganjem za pojav demence, z relativnim tveganjem

  • 0,85 (interval zaupanja 0,79–0,91) za uporabo mobilnega telefona manj kot 5 minut na teden,
  • 0,85 (interval zaupanja 0,80–0,91) za uporabo mobilnega telefona med 5 in 29 minut na teden,
  • 0,78 (interval zaupanja 0,71–0,86) za uporabo mobilnega telefona med 30 in 59 minut na teden,
  • 0,86 (interval zaupanja 0,77–0,96) za uporabo mobilnega telefona med 1 in 3 urami na teden in
  • 0,83 (interval zaupanja 0,70–0,98) za uporabo mobilnega telefona več kot 3 ure tedensko
    v primerjavi z neuporabniki. Čeprav rezultati študije kažejo, da je vsakodnevna uporaba mobilnega telefona povezana z zmanjšanim tveganjem za pojav demence pri odraslih, avtorji zaključujejo, da na pozitivno povezavo vplivajo faktorji, povezani z boljšimi družbenimi in mentalnimi aktivnostmi.

Houyu Zhao, Qiaorui Wen, Lin Zhuo, Shengfeng Wang, Siyan Zhan; Association between Mobile Phone Use and Incidence of Dementia: A Prospective Cohort Study Using the UK Biobank. Gerontology 2023. DOI: /10.1159/000531847.

Related Posts